Đề cương cứng ôn tập thân học kì 2 môn Toán 7 năm 2021 - 2022 tóm tắt toàn bộ lý thuyết và các dạng bài xích tập trung tâm trong công tác Toán 7 thân kì 2. Đây là tài liệu hữu ích giúp những em học viên ôn tập sẵn sàng thật xuất sắc kiến thức cho bài bác thi giữa học kì 2 sắp tới tới.

Bạn đang xem: Các dạng toán hình lớp 7 học kì 2

Đề cương cứng ôn thi giữa kì 2 Toán 7 được soạn rất bỏ ra tiết, rõ ràng với phần đa dạng bài, triết lý và cấu trúc đề thi được trình bày một cách khoa học. Từ bỏ đó chúng ta dễ dàng tổng đúng theo lại kiến thức, luyện giải đề. Vậy sau đây là nội dung đề cương giữa kì 2 Toán 7, mời chúng ta cùng theo dõi tại đây.

Đề cưng cửng ôn tập giữa kì 2 Toán 7

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

A. ĐẠI SỐ

* THỐNG KÊ

1. Xác minh dấu hiệu. Lập bảng tần số

2. Tính số vừa đủ cộng


*

Trong đó:

*
là k giá trị khác nhau của tín hiệu X

*
là tần số tương ứng

N là số những giá trị (tổng các tần số)

*
là số trung bình của tín hiệu X

3. Tìm Mốt của tín hiệu (M0): là giá bán trị bao gồm tần số lớn số 1 trong bảng tần số.

4. Dựng biểu đồ gia dụng đoạn thẳng

* BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

1. Thu gọn biểu thức

a) Nhân hai solo thức:

Nhân những hệ số cùng với nhau, nhân các phần đổi thay với nhau (áp dụng: xm.xn = xm+n).

Chú ý: Tính lũy quá trước: vận dụng công thức (xm)n = xm.n

b) Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng: cộng, trừ các hệ số và giữ nguyên phần biến

2. Tính quý giá của biểu thức đại số: Thực hiện tại theo cha bước

Thu gọn biểu thức (nếu có thể).Thay cực hiếm của biến hóa vào biểu thức.Thực hiện nay phép tính theo thiết bị tự: lũy quá ànhân, chia à cộng, trừ. biểu thức trước khi tìm bậc

3. Tìm bậc: Thu gọn


4. Bậc của 1-1 thức: Tổng số mũ của các biến.

HÌNH HỌC

1. Các trường hợp đều nhau của tam giác và tam giác vuông.

2. Tam giác vuông, tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều.

3. Định lý Py-ta-go.

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

* ĐẠI SỐ

bài 1: Điều tra điểm kiểm tra học kì 1 môn toán của học sinh lớp 7A được ghi lại như sau

6 8 5 4 6 10 8 9 8 9

5 8 4 8 7 7 7 10 9 3

7 10 6 9 5 9 8 7 6 9

a) tín hiệu ở đó là gì? Lập bảng “tần số”.

b) Tính số trung bình cùng của tín hiệu (kết quả làm cho tròn cho một chữ số thập phân ). Kiếm tìm mốt của lốt hiệu.

c) trình diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.

Bài 2: Trong thời điểm Tết trồng cây, bạn ta thống kê số cây trồng của 20 bạn học viên trong team “Tự nguyện” như sau:

10 5 7 10 6 10 6 9 7 9

9 10 5 8 7 7 7 10 9 4


a) tín hiệu ở đấy là gì? Lập bảng “tần số”.

b) Tính số trung bình cùng của dấu hiệu (kết quả làm tròn cho một chữ số thập phân). Tra cứu mốt của lốt hiệu.

c) màn trình diễn bằng biểu đồ dùng đoạn thẳng.

Bài 3: Số việc tốt mỗi ngày của một học sinh đã làm được khắc ghi trong bảng dưới dây:

Giá trị (x)

4

5

10

15

20

25

30

Tần số (n)

7

12

3

8

7

2

1

N = 40

Dấu hiệu là gì? tìm mốt của vệt hiệu.

Tính số trung bình cùng của vết hiệu.

c) màn biểu diễn bằng biểu thiết bị đoạn thẳng.

Bài 4: Tính tích những đơn thức sau rồi kiếm tìm bâc của đơn thức nhân được:

a)

*
 y với
*

b)

*

Bài 5: Tính giá tri biểu thức:

*
trên
*

*
trên x=4 ;
*

*
tại x=-3 ; y=0,5.

S=

*
+5 tại x=-3 ;
*

Bài 6: Thu gon biểu thức:

*

*

III. BÀI TẬP HÌNH HỌC

Bài 1: mang đến tam giác ABC vuông tại A. Biết BC = 41cm; AC = 40cm. Tính

a) Độ dài cạnh AB

b) Chu vi tam giác ABC

Bài 2: mang đến tam giác ABC nhọn. Kẻ AH vuông góc với BC. Biết AC = 20cm; AH = 12cm; HB = 5cm

a) Tính độ nhiều năm cạnh AB

b) Tính chu vi tam giác ABC

Bài 3: Cho tam giác ABC gồm BC = 10cm , AB = 6cm với AC = 8cm . Tam giác ABC là tam giác gì ? vị sao ?


Bài 4: Cho rABC vuông tại A biết AB = 5 cm và AC = 12cm. Tính độ lâu năm cạnh BC.

Bài 5: Cho rABC , kẻ AH BC. Biết AB = 5cm ; bh = 3cm ; BC = 10cm

Bài 6: Cho tam giác ABC vuông trên A, có và AB = 5cm. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc cùng với BC (E thuộc BC) . Triệu chứng minh:

a) ABD = EBD.

b)ABE là tam giác đều.

c) AEC cân.

d) Tính độ dài cạnh A

Bài 7:

Cho ∆ABC, Kẻ AH vuông góc BC (HBC), biết AH = 6cm, bảo hành = 4,5cm, HC = 8cm.

a) Tính AB và AC

b) chứng minh tam giác ABC là tam giác vuông.

Bài 8: cho tam giác ABC bao gồm góc A= 900, AB = 8cm, AC = 6cm .

a) TínhBC.

b) trên cạnhAC đem điểm E làm sao để cho AE = 2cm, trên tia đối của tia AB đem điểm D làm sao cho AD = AB. Chứng tỏ ∆BEC = ∆DEC.

Bài 9: Cho ∆ABC cân nặng (AB = AC). Từ bỏ trung điểm M của BC vẽ ME⊥AB; MF⊥AC. CMR

a) ∆BEM = ∆CFM

b) AE = AF

c) MA là tia phân giác của góc EMF

Bài 10: cho tam giác ABC cân nặng tại A. Kẻ AH vuông góc cùng với BC ( H

*
BC )

a) bệnh minh: DAHB = DAHC

b) giả sử AB = AC = 5cm, BC = 8cm. Tính độ lâu năm AH

c) bên trên tia đối của tia HA rước điểm M làm thế nào cho HM = HA. Chứng tỏ DABM cân

d) minh chứng BM // AC

Bài 11: mang đến tam giác ABC vuông trên A, phân giác BE. Kẻ EK vuông góc với BC tại K. Gọi M là giao điểm của bố và KE. Chứng tỏ :

a) ΔABE = ΔKBE

b) EM = EC

c) AK // MC

d) gọi N là trung điểm của MC. Chứng tỏ 3 điểm B, E, N thẳng hàng

Bài 12: Cho ABC có AB = AC =10cm, BC = 12cm. Vẽ AH vuông góc BC trên H.

a)Chứng minh: ABC cân.

b) chứng minh, tự đó chứng minh AH là tia phân giác của góc A.

c) từ H vẽ HM

*
AB cùng kẻ HN
*
AC . C/m: BHM =HCN

d) Tính độ dài AH.

Xem thêm: Top 20 Trường Đại Học Có Học Phí Cao Nhất Việt Nam, Top 20 Trường Đại Học Có Học Phí Cao Nhất Tphcm

e) từ bỏ B kẻ Bx

*
AB, từ bỏ C kẻ Cy
*
AC chúng giảm nhau tại O. Tam giác OBC là tam giác gì? bởi vì sao.