Bạn sẽ xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và mua ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại phía trên (110.28 KB, 8 trang )
Bạn đang xem: Các dạng bài tập toán lớp 3 học kỳ 2

Các dạng toán thường chạm chán trong đề thi học tập kì 2 lớp 3

A. Các dạng tốn điển hình trong đề thi học kì 21. Dạng 1: Tính

Bài 1: Đặt rồi tính

a, 32 + 7 b, 58 - 4 c, 77 - 3 d, 14 + 5

Bài 2: Tính

a, 45 + 34 b, 56 - trăng tròn c, 18 + 71 d, 74 - 3

e, 3 + 63 f, 99 - 48 g, 54 + 45 h, 65 - 23

Bài 3: Tính

a, 30cm + 4cm b, 18cm - 8cm

c, 25cm + 14cm d, 48cm + 21cm

e, 74cm - 4cm f, 53cm + 3cm

Lời giải:

Bài 1: học sinh tự đặt phép tính

a, 32 + 7 = 39 b, 58 - 4 = 54 c, 77 - 3 = 74 d, 14 + 5 = 19

Bài 2:


a, 45 + 34 = 79 b, 56 - 20 = 36 c, 18 + 71 = 89 d, 74 - 3 = 71

e, 3 + 63 = 66 f, 99 - 48 = 51 g, 54 + 45 = 99 h, 65 - 23 = 42

Bài 3:

a, 30cm + 4cm = 34cm b, 18cm - 8cm = 10cm

c, 25cm + 14cm = 39cm d, 48cm + 21cm = 69cm

e, 74cm - 4cm = 70cm f, 53cm + 3cm = 56cm


Bài 4: Điền dấu , = phù hợp vào khu vực chấm

a, 25 + 0 … 45 - 12 b, 12 + 23 … 89 - 34

c, 19 - 4 … 25 d, 30 + 40 … 60 + 10

e, 40 + 15 … 58 f, 42 + 5 … 58 - 8

g, 75 … 23 + 34 h, trăng tròn + 35 … 56

Bài 5: Điền lốt +, - tương thích vào vị trí chấm

a, 63 … 35 = 98 b, 31 … 46 = 77

c, 87 … 24 = 63 d, 79 … 27 = 52

e, 16 … 33 = 49 f, 50 … trăng tròn = 30


Bài 6: Điền lốt , = tương thích vào chố chấm

a, 27cm - 21cm … 8cm

b, 41cm + 8cm … 45cm

c, 34cm + 52cm … 52cm + 34cm

d, 13cm + 43cm … 42cm + 13cm

Lời giảiBài 4:

a, 25 + 0

c, 19 - 4

e, 40 + 15

g, 75 > 23 + 34 h, đôi mươi + 35

Bài 5:

a, 63 + 35 = 98 b, 31 + 46 = 77

c, 87 - 24 = 63 d, 79 - 27 = 52

e, 16 + 33 = 49 f, 50 + đôi mươi = 30


b, 41cm + 8cm > 45cm

c, 34cm + 52cm = 52cm + 34cm

d, 13cm + 43cm > 42cm + 13cm

3. Dạng 3: Điền số phù hợp vào nơi chấmBài 7: Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

a, Số ngay thức thì sau của 23 là số …

b, Số ngay tắp lự sau của 84 là số …

c, Số tức thời trước của 79 là số …

d, Số ngay tức khắc trước của 99 là số …

e, Số 72 gồm … chục với … đối chọi vị

f, Số 63 có … chục với … solo vị

Bài 8: Điền số tương thích vào nơi chấm:

a, 60, …, …, …, 64

b, 23, …, …, …, 27

c, 54, …, …, …, 58


Lời giảiBài 7:

a, Số ngay lập tức sau của 23 là số 24

b, Số ngay tức khắc sau của 84 là số 85

c, Số liền trước của 79 là số 78

d, Số tức thời trước của 99 là số 98

e, Số 72 gồm 7 chục và 2 đối kháng vị

f, Số 63 có 6 chục cùng 3 solo vị


a, 60, 61, 62, 63, 64

b, 23, 24, 25, 26, 27

c, 54, 55, 56, 57, 58

4. Dạng 4: Viết các số theo đồ vật tự

Bài 9: Viết các số tiếp sau đây theo vật dụng tự từ khủng đến bé

a, 62, 81, 38, 73

b, 75, 58, 92, 87

Bài 10: Viết các số tiếp sau đây theo sản phẩm tự từ bé nhỏ đến lớn

a, 47, 39, 41, 29

b, 96, 24, 87, 78

Lời giảiBài 9:

a, 81, 73, 62, 38

b, 92, 87, 75, 58

Bài 10:

a, 29, 39, 41, 47

b, 24, 78, 87, 96

5. Dạng 5: bài tốn gồm lời văn

Bài 11: Lớp em tất cả 24 học viên nữa, 23 học viên nam. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu

học sinh?

Bài 12: Một sợi dây khá dài 25cm. Hà cắt đi 5cm. Hỏi sợi dây còn sót lại dài mấy xăng - ti

-mét?

Bài 13: Một siêu thị có 95 quyển vở, shop đã buôn bán 40 quyển vở. Hỏi cửa ngõ hàng


còn lại từng nào quyển vở?

Bài 14: bố của An rộng An 30 tuổi. Biết rằng trong năm này bố của An 38 tuổi. Hỏi An bao


Bài 15: Lớp 1A gồm 36 bạn học viên trong đó có 12 bạn học sinh nữ. Hỏi lớp 1A có bao

nhiêu học viên nam?

Lời giảiBài 11:

Lớp em bao gồm số học sinh là:

24 + 23 = 47 (học sinh)

Đáp số: 47 học sinh

Bài 12:

Sợi dây còn lại số xăng-ti-mét là:

25 - 5 = trăng tròn (cm)

Đáp số: 20cm

Bài 13:

Cửa hàng sót lại số quyển vở là:

95 - 40 = 45 (quyển vở)

Đáp số: 45 quyển vở

Bài 14:

Tuổi của An trong năm này là:

38 - 30 = 8 (tuổi)

Đáp số: 8 tuổi

Bài 15:

Lớp 1A tất cả số học sinh nam là:

36 - 12 = 24 (học sinh)

Đáp số: 24 học sinh

6. Dạng 6: bài xích tốn đếm hình


a, b, c,

Bài 17: mang đến hình vẽ bên dưới đây:

a, hình vẽ trên có … hình tam giác

b, hình vẽ trên có … hình vng

c, hình mẫu vẽ trên gồm … hình trịn

Bài 18: mang đến hình vẽ dưới đây:

Hình vẽ trên gồm … hình tam giác, … hình vng

Bài 19: cho hình vẽ bên dưới đây:

Hình vẽ trên gồm … hình tam giác, … hình trịn, … hình vng


Hình vẽ trên tất cả … hình chữ nhật, … hình tam giác

Lời giảiBài 16:

a, Hình vẽ tất cả 5 đoạn thẳng

b, Hình vẽ gồm 3 đoạn thẳng

c, Hình vẽ gồm 4 đoạn thẳng

Bài 17:

a, mẫu vẽ trên gồm 5 hình tam giác

b, mẫu vẽ trên có 2 hình vng

c, mẫu vẽ trên có 2 hình trịn

Bài 18:


Hình vẽ trên có 3 hình tam giác, 3 hình vng

Bài 19:

Hình vẽ trên bao gồm 4 hình tam giác, 1 hình trịn, 2 hình vng

Bài 20:

Hình vẽ trê có 2 hình chữ nhật, 2 hình tam giác

B. Đề thi thử học tập kì 2 lớp 1Bài 1: Tính:

a, 33 + 16 b, 42 + 17 c, 68 - 5 d, 23 + 15


a, 35 + 3 … 37 b, 54 + 4 … 45 + 3

c, 24cm + 5cm … 29cm b, 37cm - 3cm … 32cm + 3cm

Bài 3: gồm 37 hình trịn cùng bề mặt giấy. Lan sẽ tơ color 24 hình trịn. Hỏi Lan cịn lại bao

nhiêu hình trịn không tơ màu?

Bài 4: Viết những số 24, 75, 59, 15, 95 theo sản phẩm tự từ bé xíu đến lớnBài 5: cho hình vẽ dưới đây:

Hình vẽ trên có bao nhiêu hình chữ nhật? bao nhiêu hình tam giác?

Lời giảiBài 1:

a, 33 + 16 = 49 b, 42 + 17 = 59

c, 68 - 5 = 63 d, 23 + 15 = 38

Bài 2:

a, 35 + 3 > 37 b, 54 + 4 > 45 + 3

c, 24cm + 5cm = 29cm b, 37cm - 3cm

Bài 3:

Số hình trịn cịn lại Lan chưa tơ color là:

37 - 24 = 13 (hình trịn)

Đáp số: 13 hình trịn

Bài 4: 15, 24, 59, 75, 95


*
Tài liệu trang bị dụng thường gặp gỡ trong bên docx 4 426 1
*
tư liệu 13 lỗi thường gặp trong quản lý biến đổi ppt 6 454 0
*
những dạng toán thắc mắc phụ hàm số giữa trung tâm thường chạm chán trong đề thi đh 27 865 4
*
Đề tài triết học " PHƯƠNG ĐÔNG - PHƯƠNG TÂY: TỪ MỘT BÀI THƠ, SUY NGHĨ VỀ KHÁC BIỆT VÀ THỐNG NHẤT " doc 14 531 0
*
36 dạng việc hay và cực nhọc thường gặp trong các đề thi tuyển sinh đh và cao đẳng 24 500 0
*
những dạng bài xích tập thường gặp trong đề thi nguyên tắc kế toán 20142015 49 423 0
*
SKKN xây dựng cách thức và thuật toán để giải một vài dạng toán thường gặp mặt trong những kỳ thi giải toán trên máy tính xách tay cầm tay bậc trung học cơ sở 43 466 0
*
các dạng toán thường gặp trong kết cấu đề thi đại học 8 589 0


Xem thêm: Công Thức Tính Đường Chéo Hình Vuông, Cã´Ng ThứC Tã­Nh

(38.81 KB - 8 trang) - Tải những dạng toán thường chạm mặt trong đề thi học tập kì 2 lớp 3 - các dạng vấn đề lớp 3 vào đề thi toán lớp 3 kì 2