Lũy vượt của một số hữu tỉ: công thức, các dạng toán và bài tập

Các công thức tính lũy vượt của một trong những hữu tỉ, những dạng toán thường chạm mặt cũng như nhiều bài bác tập vận dụng khác sẽ được THPT Sóc Trăng share trong nội dung bài viết này. Đây là phần kỹ năng và kiến thức Đại số 7 khôn xiết quan trọng. Các bạn cùng theo dõi nhằm nắm chắc thêm nhé !

I. CÁC CÔNG THỨC TÍNH LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ


*
, ta có: 
*

Ví dụ:

1002 = 100 . 100 = 1000

2. Tích của hai luỹ thừa thuộc cơ số

Khi nhân hai luỹ thừa thuộc cơ số, ta không thay đổi cơ số và công nhị số mũ.

Bạn đang xem: Các công thức lũy thừa lớp 7

 xm . Xn = xm + n

Ví dụ: 

102. 102 = 102+2 = 104 = 10.10.10.10 = 10000

3. Mến của nhị luỹ thừa thuộc cơ số

Khi chia hai luỹ thừa thuộc cơ số không giống 0 , ta giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của luỹ vượt bi phân tách trừ đi số mũ của luỹ vượt chia.

xm : xn = xm – n (x ≠ 0, m ≥ n)

Ví dụ: 1003 : 1002 = 1003 – 2 = 100

4. Luỹ vượt của luỹ thừa

Khi tính luỹ quá của một luỹ thừa, ta không thay đổi cơ số với nhân nhì số mũ.

(xm)n = xm:n

5. Luỹ vượt của một tích

Luỹ vượt của một tích bởi tích các luỹ thừa. 

(x . Y)n = xn . Yn

Ví dụ: (7.8)2 = 72.82

6. Luỹ thừa của một thương

Luỹ quá của một thương bởi thương các luỹ thừa.

 (y ≠ 0)

 Ví dụ: (4/2)2 = 42/22 = 22162085=(24)20(23)5=280215=280−15=265">

 

Tóm tắt những công thức tính lũy vượt của một số trong những hữu tỉ:

Quy ước: x1 = x; x0 = 1 (x ≠ 0)

– Tích của hai luỹ thừa cùng cơ số: xm . Xn = xm + n

– yêu thương của hai luỹ thừa cùng cơ số: xm : xn = xm – n (x ≠ 0, m ≥ n)

– Luỹ quá của luỹ thừa: (xm)n = xm:n

– Luỹ thừa của một tích: (x . Y)n = xn . Yn

Luỹ vượt của một thương:  (y ≠ 0)

II. CÁC DẠNG TOÁN TÍNH LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

Lũy quá của một trong những mũ có những dạng toán cơ phiên bản sau đây:

Dạng 1: sử dụng định nghĩa của lũy quá với số mũ tự nhiên:

Ví dụ: 

 Điền số tương thích vào ô vuông:

*

Dạng 2: Viết số dưới dạng lũy thừa của một vài hữu tỉ.

Ví dụ: Tính:

 

Dạng 3: triển khai phép tính bằng cách đưa về thuộc cơ số hay mang đến cùng số mũ.Ví dụ:

Tính:

Dạng 4: So sánh những lũy thừa.

Ví dụ:

So sánh:

*

Dạng 5: kiếm tìm số mũ, cơ số của lũy thừa.Ví dụ:

III. BÀI TẬP VỀ LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

BÀI 1. Tìm giá trị của những biểu thức sau:

BÀI 2. Rút gọn gàng rồi so sánh giá trị của những biểu thức sau:

BÀI 3. Tính:

BÀI 4. 

Tìm x, biết:

BÀI 5. Tìm dục tình giữa x và y biết:

BÀI 6. Tìm x biết:

BÀI 7. Tính:

BÀI 8. 

BÀI 9. Tìm n biết:

BÀI 10. Tính:

BÀI 11. Tính nhanh:

BÀI 12. 

BÀI 13. 

 

Tìm chữ số hàng đơn vị của số b.

. Tìm x, biết :

BÀI 14. Tính:

BÀI 15. Dạng 2. Tìm kiếm x, biết:

BÀI 16. Tính:

BÀI 17. Điền số tương thích vào ô trống:

*

BÀI 18. Viết những tích sau đây dưới dạng lũy thừa:

BÀI 19. Viết số hữu tỉ 81/625 dưới dạng một lũy thừa. Nêu toàn bộ các giải pháp viết.

Xem thêm: Tìm X Biết 3 Mũ X 9 - 3 Mũ X=9 Giúp Mình Nha

BÀI 20. Điền số tương thích vào ô vuông:

Vậy là chúng ta vừa được share trọn vẹn bài viết Lũy thừa của một số trong những hữu tỉ: công thức, những dạng toán và bài bác tập. Sau khi nắm vững các công thức lũy thừa của một số trong những hữu tỉ và các dạng bài bác tập chắc bạn đã nắm rõ hơn phần kiến thức và kỹ năng đại số 7 đặc trưng này. Chăm đề số hữu tỉ cũng đã được shop chúng tôi giới thiệu rất cụ thể. Bạn bài viết liên quan nhé !