Bài tập số phức nâng cao, xuất xắc và khó chọn lọc

Với bài xích tập số phức nâng cao, hay với khó chọn lọc Toán lớp 12 tổng hợp các dạng bài xích tập, bên trên 50 bài bác tập trắc nghiệm bao gồm lời giải cụ thể với đầy đủ phương thức giải, ví dụ như minh họa để giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài xích tập số phức từ kia đạt điểm cao trong bài xích thi môn Toán lớp 12.

Bạn đang xem: Các bài toán số phức khó

*

20 bài xích tập Số phức

Câu 1: mang lại số phức z thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại |z - 3 + 4i| ≤ 2. Trong phương diện phẳng Oxy tập thích hợp điểm trình diễn số phức w = 2z + 1 - i là hình trụ có diện tích:

A. S = 9πB. S = 12π.C. S = 16π.D.S = 25π.

Hướng dẫn:

Ta có:

*

|w - 1 + i - 6 + 8i| ≤ 4 |w - 7 + 9i| ≤ 4 (1)

Giả sử w = x + yi, khi ấy (1) (x - 7)2 + (y + 9)2 ≤ 16

Suy ra tập thích hợp điểm trình diễn số phức w là hình tròn tâm I(7; -9), nửa đường kính r = 4

Vậy diện tích cần tìm kiếm là S = π.42 = 16π

Chọn C.

Câu 2: mang đến số phức z thỏa mãn |z| = 1. Tìm giá trị lớn số 1 của biểu thức

*

A.5B.4C.6D.8

Hướng dẫn:

Ta có:

*

Khi z = i thì A = 6

Chọn C.

Câu 3. mang lại số phức z thỏa mãn |z| = 1. Tìm giá bán trị lớn số 1 max M với giá trị nhỏ tuổi nhất min M của biểu thức M = |z2 + z + 1| + |z3 + 1|

A. Max M = 5; min M = 1B. Max M = 5; min M = 2

C. Max M = 4; min M = 1D.max M = 4; min M = 2

Hướng dẫn:

Ta có: M ≤ |z|2 + |z| + 1 + |z|3 + 1 = 5 ,

khi z = 1 thì M = 5 phải max M = 5

Mặt khác:

*

khi z = -1 thì M = 1 bắt buộc min M = 1

Chọn A.

Câu 4. đến số phức z thỏa |z| ≥ 2 . Search tích của giá trị lớn nhất và nhỏ dại nhất của biểu thức:

*

*

Hướng dẫn:

Ta có:

*

Mặt khác:

*

Vậy, giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất của phường là

*
, xẩy ra khi z = -2i

giá trị lớn nhất của p bằng

*
xẩy ra khi z = 2i

Chọn A.

Câu 5. mang đến số phức z vừa lòng |z| = 1. Tìm giá chỉ trị lớn số 1 của biểu thức phường = |1 + z| + 3|1 - z|

*

Hướng dẫn:

Gọi z = x + yi.

Ta có:

*

=> y2 = 1 - x2 => x ∈ <-1; 1>

Ta có:

P = |1 + z| + 3|1 - z|

*

Xét hàm số:

*

Hàm số tiếp tục trên <-1; 1> với với x ∈ (-1; 1) ta có:

*

Ta có:

f(1) = 2; f(-1) = 6;

*

Chọn D.

Câu 6 . cho số phức z thỏa mãn điều khiếu nại |z2 + 4| = 2|z|. Xác minh nào sau đây là đúng?

*

Hướng dẫn:

Áp dụng bất đẳng thức |u| + |v| ≥ | u + v|, ta được:

2|z| + |-4| = |z2 + 4| + |-4| ≥ |z|2 => |z|2 - 2|z| - 4 ≤ 0 => |z| ≤ √5 + 1.

2|z| + |z|2 = |z2 + 4| + |-z2| ≥ 4 => |z|2 + 2|z| - 4 ≥ 0 => |z| ≥ √5 - 1

Vậy |z| nhỏ tuổi nhất là √5 - 1 lúc z = -1 + i√5 và |z| lớn nhất là √5 + 1 lúc z = 1 + i√5

Chọn B.

Câu 7. mang đến z1; z2 là hai số phức phối hợp của nhau và thỏa mãn nhu cầu

*
∈ R và |z1 - z2| = 2√3. Tính môđun của số phức z1.

A. |z1| = √5

B. |z1| = 3

C. |z1| = 2

D. |z1| =

*

Hướng dẫn:

Gọi z1 = a + bi; z2 = a - bi.

Không mất tính tổng quát ta coi b ≥ 0

Do |z1 - z2| = 2√3 => |2bi| = 2√3 => b = √3

Do z1; z2 là nhì số phức liên hợp của nhau phải z1; z2 ∈ R, mà:

*

Ta có:

(z1)3 = (a + bi)3 = (a3 - 3ab2) + (3a2b - b3)i ∈ R

*

Chọn C.

Câu 8. call z = x + yi là số phức thỏa mãn nhu cầu hai điều kiện: |z - 2|2 + |z + 2|2 = 26 và

*
đạt giá bán trị béo nhất. Tính tích xy.

*

Hướng dẫn:

Đặt z = x + yi thế vào đk thứ nhất, ta được x2 + y2 = 36

Đặt x = 3.cost; y = 3sint. Cố gắng vào điều kiện thứ hai, ta có:

*

Dấu bằng xẩy ra khi:

*

Chọn D.

Câu 9. Biết số phức z vừa lòng đồng thời hai điều kiện |z - 3 - 4i| = √5 cùng biểu thức M = |z + 2|2 - |z - i|2 đạt giá chỉ trị béo nhất. Tính môđun của số phức z + i.

A. |z + i| = 2√41

B. |z + i| = 3√5

C. |z + i| = 5√2

D. |z + i| = √41

Hướng dẫn:

Gọi z = x + yi.

Ta có: |z - 3 - 4i| = √5 (C): (x - 3)2 + (y - 4)2 = 5, trung tâm I(3; 4) cùng R = √5

Mặt khác:

M = |z + 2|2 - |z - i|2 = (x + 2)2 + y2 - <(x2) + (y - 1)2> = 4x + 2y + 3

d: 4x + 4y + 3 - M = 0

Do số phức z thỏa mãn đồng thời hai đk nên d với (C) tất cả điểm chung

*

Chọn D.

Câu 10. mang lại số phức z thỏa mãn nhu cầu điều kiện: |z - 1 + 2i| = √5 cùng w = z + 1 + i có môđun mập nhất. Số phức z gồm môđun bằng:

A. 2√5B. 3√2

C. √6D. 5√2

Hướng dẫn:

Gọi z = x + y; lúc đó: z - 1 + 2i = (x - 1) + (y + 2)i

Ta có:

*

Suy ra tập đúng theo điểm M(x; y) trình diễn số phức z thuộc con đường tròn (C) trung khu I(1; -2) bán kính R = √5 như hình vẽ:

Dễ thấy O ∈ (C), N(-; -1) ∈ (C),

Theo đề ta có: M(x; y) ∈ (C) là điểm biểu diễn mang lại số phức z thỏa mãn: w = z + 1 + i = x + yi + 1 + i = (x + 1) + (y + 1)i

*

Suy ra |z + 1 + i|đạt cực hiếm lớn nhất khi MN lớn nhất

Mà M, N ∈ (C) phải MN lớn nhất khi MN là đường kính đường tròn (C)

Khi và chỉ khi I là trung điểm MN => M(3; 3) => z = 3 - 3i

*

Chọn B

Câu 11: mang lại hai số phức z1; z2 có điểm trình diễn lần lượt là M1; mét vuông cùng thuộc đường tròn gồm phương trình x2 + y2 = 1 với |z1 - z2| = 1. Tính cực hiếm biểu thức p = |z1 + z2|

*

Hướng dẫn:

*

M1; m2 đường tròn (T) bao gồm tâm O(0; 0) và nửa đường kính R = 1

Ta tất cả |z1 - z2| = 1 hay M1M2 = 1.tam giác OM1M2 là tam giác phần nhiều cạnh bởi 1

Suy ra:

*

Chọn D.

Câu 12. cho các số phức a; b;c thỏa mãn nhu cầu a + b + c = 0 cùng |a| = |b| = |c| = 1. Hotline A; B: C lần lượt là vấn đề biểu diễn cho những số phức a; b; c . Tính diện tích của tam giác ABC

*

Hướng dẫn:

Cách 1: (Tự luận)

+ trước tiên ta minh chứng tam giác ABC đa số nội tiếp đường tròn bán kính bằng 1. Thực vậy: từ giả thiết |a| = |b| = |c| = 1. Buộc phải A; B; C hầu hết thuộc đường tròn (O;R = 1) .

+ Ta minh chứng tam giác ABC đều. Chú ý: |a - b| = AB

+ trường đoản cú a + b + c = 0 cần a = -b -c => |b + c| = 1 và |c + a| = |a + b| = 1 .

Mặt khác theo hằng đẳng thức hình bình hành ta bao gồm |a + b|2 + |a - b|2 = 2(|a|2 + |b|2) phải ta đã có được |a - b|2 = 2.2 - 1 = 3 => |a - b| = √3 => AB = √3 .

Tương trường đoản cú ta tính được BC = CA = √3 . Vì vậy tam giác ABC phần lớn với cạnh bằng √3 nên có diện tích bằng

*

Cách 2: chuẩn chỉnh hóa bằng các số phức:

*

Khi đó ta dễ dàng thấy những số phức trên thỏa mãn các điều kiện của bài bác toán.

*

từ kia ta tìm kiếm được diện tích của tam giác ABC.

Chọn C.

Câu 13. hotline A, B, C lần lượt là điểm biểu diễn những số phức

*

Khi đó, mệnh đề làm sao dưới đây là đúng.

A. A; B; Cthẳng hàng.B. Tam giác ABC là tam giác tù.

C. ΔABC là tam giác đều.D. Tam giác ABC là tam giác vuông cân.

Hướng dẫn:

Ta gồm z1 = 2 - i; z2 = 3 + i; z3 = 2i.

Từ trên ta được A( 2; -1); B(3; 1); C(0; 2).

Ta được:

*

- vì

*
nên cha điểm A; B; C không thẳng sản phẩm từ kia ta được tam giác ABC.

- hay thấy tam giác ABC không phải là tam giác số đông và cũng không hẳn tam giác vuông.

Vậy tam giác ABC là tam giác tù.

Chọn B.

Câu 14. mang đến số phức z thỏa mãn nhu cầu |z - 1 + 2i| + |z + 2 - i| = 3√2. điện thoại tư vấn M; m theo thứ tự là giá trị lớn nhất và nhỏ dại nhất của biểu thức phường = |z - 3 + i|. Cực hiếm của tổng S = M + m là:

*

Hướng dẫn:

*

+ trước nhất ta tất cả mệnh đề thân quen thuộc: nếu như z; z’ lần lượt bao gồm điểm biểu diễn là A; A’ thì |z" - z| = A"A .

+ Xét những số phức z1 = 1 - 2i; z2 = -2 + i; z3 = 3 - i cùng z = x + yi lần lượt tất cả điểm màn biểu diễn là A; B; C với N.

Khi kia ta bao gồm giả thiết là na + NB = 3√2 (1) cùng với AB = 3√2 (2).

Từ (1) với (2) ta được N ở trong đoạn thẳng AB.

Yêu cầu câu hỏi là tra cứu min hoặc max của biểu thức S = NC với ABC là 3 đỉnh của tam giác.

Khi đó minP = NC; maxP = maxCA,CB .

+ Ta tất cả đường thẳng AB: x + y + 1 = 0 nên

*

+ CA = √5;CB = √29 suy ra max phường = √29.

Chọn A.

Câu 15. mang lại 3 số phức z1; z2; z3 phân biệt vừa lòng |z1| = |z2| = |z3| = 3 cùng

*
Biết rằng các điểm biểu diễn cho các số phức z1; z2; z3 theo lần lượt là A; B; C. Tính số đo góc ∠ACB

A. 60o

B. 90o

C. 150o

D. 120o

Hướng dẫn:

*

Giả sử zk = xk + yk, khi ấy điểm A(x1; y1); B( x2; y2); C(x3; y3) lần lượt là vấn đề biểu diễn cho các số phức z1; z2; z3 cùng bề mặt phẳng tọa độ Oxy.

+ Từ giả thiết |z1| = |z2| = |z3| = 3 => OA = OB = OC = 3nên A; B; C phần đông thuộc mặt đường tròn tâm O, bán kính R = 3.

*

(vì |z1| = |z2| = |z3| = 3 ) tuyệt x1 - y1.i + x2 - y2.i = x3 - y3i.

*

+ vày OA = OB = 3 với

*
buộc phải OACB là hình thoi với cùng một đường chéo cánh OC = 3.

+ Từ bên trên suy ra tam giác OAC; OBC phần đa cạnh bằng 3 phải ∠ACB = 120o

Chọn D.

Câu 16. cho các số phức a; b; c; z thỏa mãn nhu cầu az2 + bz + c = 0 cùng |a| = |b| = |c| > 0 . Kí hiệu M = max|z|, m = min|z|. Tính mô đun của số phức w = M - mi.

A. |w| = √3B. |w| = 1C. |w| = 2√3D. |w| = 2

Hướng dẫn:

Ta thấy phương trình az2 + bz + c = 0 trên tập số phức luôn có nhì nghiệm sáng tỏ hoặc trùng nhau z1; z2.

Theo định lý vi – ét ta có:

*

Đặt |z1| = x > 0; x ∈ R , khi đó ta có:

*

Từ bất đẳng thức |z1| + |z2| ≥ |z1 + z2| nên ba số |z1|, |z2|, |z1 + z2| là 3 cạnh của một tam giác (có thể suy biến thành đoạn thẳng).

Áp dụng bất đẳng thức tam giác ngược ta được:

*

Chọn A.

Câu 17. đến số phức z vừa lòng

*
. Tổng giá trị lớn nhất, nhỏ dại nhất của |z| là:

A. 3B. √5C. √13D. 5

Hướng dẫn:

*

Với mang thiết ta có:

*

Từ đó ta được:

*

Từ đó bằng cách thay a ví dụ ta được lời giải C.

Câu 18. mang đến số phức z thỏa mãn nhu cầu |z| = 1 Tìm tổng mức vốn lớn nhất, nhỏ dại nhất của biểu thức p. Với p. = |1 + z22| - |1 + z| ?

A. 2 + √2B. 1 + 2√2C. -1 + 2√2D. 2 - √2

Hướng dẫn:

Ta có:

*

nên ta gồm maxP = P(1) = 0; minP = P(0) = -√2.

*

Hàm số nghịch trở thành trên .

Từ kia ta được max p. = P(-1) = 2; minP = P(0) = -√2.

+ Từ trên ta được:

*

Chọn A.

Câu 19. đến hai số phức z1; z2 vừa lòng |z1|z1 = 4|z2|z2 với nếu điện thoại tư vấn M, N là vấn đề biểu diễn z1; trong khía cạnh phẳng tọa độ thì tam giác giác mon có diện tích là 8. Tìm giá trị nhỏ nhất của |z1 + z2|

A. 3√3B.8C. 6√2D.5

Hướng dẫn:

Giải theo tự luận

+ Từ đưa thiết |z1|z1 = 4|z2|z2, suy ra |z1| = 2|z2| cùng ta được z1 = 2z2.

+ mang sử z1 = x + yi; z2 = a + bi. Ta được

*
và M(x; y); N(a; -b); N’(a; b) theo thứ tự là những điểm biểu diễn cho những số phức z1, và z2.

Ta có:

*

Từ diện tích s của tam giác OMN bằng 8 phải |bx + ay| = 16 giỏi |ab| = 4 (1).

Ta có:

*

Dấu bằng diễn ra khi và chỉ khi :

*

Chọn C.

Câu 20. mang lại hai số phức z1; z2 thỏa mãn |z1 + 5| = 5, |z2 + 1 - 3i| = |z2 - 3 - 6i|. Tìm giá bán trị nhỏ nhất của |z1 - z2|

Hướng dẫn:

Giả sử M(a; b) là điểm biểu diễn của số phức z1 = a + bi, N(c; d) là vấn đề biểu diễn của số phức z2 = c + di

Ta có: |z1 + 5| = 5 (z1 + 5)2 + b2 = 25

Vậy M thuộc đường tròn (C): (x + 5)2 + y2 = 25

|z2 + 1 - 3i| = |z2 - 3 - 6i| 8c + 6d = 35

Vậy N thuộc mặt đường thẳng Δ 8x + 6y = 35

Dễ thấy con đường thẳng Δ không cắt (C) và |z1 - z2| = M .

Bài toán trở thành: Trong phương diện phẳng Oxy cho đường tròn (C) và con đường thẳng 8x + 6y = 35. Tìm giá chỉ trị nhỏ nhất của MN, biết M điều khiển xe trên (C) , N chạy trên đường thẳng Δ .

*

Gọi d là con đường thẳng qua I cùng vuông góc với Δ .

PT mặt đường thẳng d là 6x - 8y = -30.

Gọi H là giao điểm của d cùng Δ . Tọa độ điểm H là nghiệm của hệ

*

Gọi K, L là giao điểm của d với đường tròn (C). Tọa độ K, L là nghiệm của hệ

*

Vậy K(-1; 3), L(-9; -3)

Tính trực tiếp HK, HL. Suy ra

*

Câu 21.

Xem thêm: Nhân Số Có Ba Chữ Số Với Số Có Một Chữ Số, Giải Toán Lớp 3

trong các số phức z vừa ý điều kiện: |z – 2 + 3i| = . Search số phức z gồm môđun nhỏ dại nhất.

Hướng dẫn:

*

Giả sử z = x + yi, lúc đó:

*

=> Tập thích hợp điểm M thoả mãn đk đã cho rằng đường tròn trọng điểm I(2; -3) và nửa đường kính Môđun của z đạt giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất khi và chỉ khi M thuộc mặt đường tròn và gần O duy nhất