Toán phân chia lớp 3 bé được giới thiệu về phép chia hết và phép chia gồm dư, con bắt buộc nắm được các kiến thức để gia công các dạng bài bác tập này.magdalenarybarikova.com sẽ trình làng tới con các dạng toán chia lớp 3của phép phân chia và bài xích tập vận dụng để con thực hành.

Bạn đang xem: Các bài toán phép chia có dư lớp 3

1. Ra mắt về toán phân tách ở lớp 3

Với dạng toán phân tách ở lớp 3 con được tò mò về các bài toán phép chia hết, phép chia gồm số dư và việc tìm x trong phép chia.

Các thành phần cơ bản trong phép chia là: số bị chia, số chia, thương, phần dư.

2. Cách dạy toán phân chia lớp 3 đến học sinh

2.1. Dạng toán chia lớp 3 - Phép phân chia hết

*

Như vậy: phép phân tách hết là phép chia gồm số dư bởi 0

2.2. Phép chia tất cả dư toán lớp 3

*

Ví dụ: 75 : 6 = 12 dư 3

2.3. Giải đáp toán kiếm tìm x vào phép chia

Tìm x là dạng toán đi tìm kiếm giá trị của ẩn x vào phép tính.

Ví dụ: tra cứu x biết

a) 40 : x = 5

x = 40 : 5

x = 8

b) x : 5 = 10

x = 10 x 5

x = 50

3. Bài xích tập áp dụng (có lời giải)

3.1. Bài bác tập

Bài 1: tìm x biết

a) x : 5 = 10

b) 50 : x = 5

c) 128 : x = 4

d) x : 96 = 3

Bài 2. tìm x biết

a) 64 : x = 12 (dư 4)

b) x : 3 = 36 (dư 1)

c) 27 : x = 4 (dư 3)

d) x : 6 = 8 (dư 4)

Bài 3. Lan tất cả 24 loại kẹo, Lan chia đa số cho 4 bạn. Hỏi mỗi các bạn có bao nhiêu cái kẹo?

Bài 4. Hùng có 42 viên bi, Hùng mong muốn chia vào 4 lọ. Hỏi mỗi lọ bao gồm bao nhiêu viên bi và tất cả dư viên làm sao không?

3.2. Bài bác giải

Bài 1:

a) x : 5 = 10

x = 10 x 5

x = 50

b) 50 : x = 5

x = 50 : 5

x = 10

c) 128 : x = 4

x = 128 : 4

x = 32

d) x : 96 = 3

x = 96 x 3

x = 288

Bài 2.

a) 64 : x = 12 (dư 4)

x = (64 - 4) : 12

x = 60 : 12

x = 5

b) x : 3 = 36 (dư 1)

x = (36 x 3) + 1

x = 109

c) 27 : x = 4 (dư 3)

x = (27 - 3) : 4

x = 6

d) x : 6 = 8 (dư 4)

x = (8 x 6) + 4

x = 48 + 4

x = 52

Bài 3.

Mỗi các bạn có số chiếc kẹo là:

24 : 4 = 6 (chiếc kẹo)

Vậy mỗi chúng ta có 6 mẫu kẹo.

Bài 4

Mỗi lọ có số viên bi là:

42 : 4 = 10 (dư 2)

Vậy mỗi lọ gồm 10 viên với dư 2 viên bi.

4. Bài xích tập trường đoản cú luyện về toán phân chia lớp 3 (không tất cả lời giải)

4.1. Bài tập

Bài 1. kiếm tìm x biết

a) 48: x= 8

b) x : 14 = 5

c) 56 : x = 8

d) 39 : x = 13

Bài 2. tìm kiếm x biết

a) x : 5 = 9 (dư 3)

b) x : 7 = 8 (dư 4)

c) 54: x = 9

d) 48: x = 12

Bài 3. Với 5 ngày vội hạc, Lan vẫn gấp được 55 con. Hỏi mỗi ngày Lan vội vàng được từng nào con? (Biết số hạc từng ngày gấp được như nhau).

Bài 4. Minh gồm 12 hết sức nhân, Hải bao gồm 21 siêu nhân. Hỏi nếu cả hai bạn đều quăng quật số siêu nhân vào 4hộp thì từng hộp bao gồm bao nhiêu con?

4.2. Đáp án

Bài 1

a) 6

b) 70

c) 7

d) 3

Bài 2.

a) 48

b) 60

c) 6

d) 4

Bài 3.

Đáp số: 11 con hạc

Bài 4.

Đáp án: từng hộp gồm 8 siêu nhân anh hùng và dư 1 khôn xiết nhân.

Xem thêm: Quan Niệm Cho Rằng Người Mẹ Quyết Định Việc Sinh Con Trai Hay Con Gái Là Đúng Hay Sai

Như vậy toán phân chia lớp 3 là dạng toán tốt con đề xuất nắm được các kiến thức cơ bản để giải những bài toán khó. Tham gia các khóa học online tại magdalenarybarikova.com để có tương đối nhiều kiến thức hay.