(a1+a2 + a3+..+an-1+an)2 = a12 + a22+a32+ … +an2 + 2a1a2 + 2a1a3+ …+ 2a1an …+ an-1an

an + bn =(a+b)(an-1 – an-2 .b + an-3.b2+..+ bn-1)

ĐƠN THỨC-ĐA THỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN:


- Đơn thức: là biểu thức chỉ có một số, một biến hóa hoặc tích những số và các biến: VD: 3; 3xy; …

- Bậc của đơn thức là tổng thể mũ của các biến: VD: 3xy2z3: bậc 6 .

Bạn đang xem: Các bài toán 8

- Đơn thức đồng dạng: là 1-1 thức như là nhau phần đổi thay nhưng không giống hệ số.

- Đa thức: là tổng các đơn thức, bậc của nhiều thức là bậc của đối kháng thức cao nhất.

Dạng 1: những phép toán cộng, trừ, nhân, chia đa thức

Phương pháp:

- Cộng, trừ 1-1 thức ta cộng hệ số còn giữ nguyên phần biến.

- Cộng trừ đa thức ta cộng các đơn thức đồng dạng với nhau.

- Nhân(chia) hai đối chọi thức ta nhân (chia) phần hệ số cho hệ số, vươn lên là cho biến.

- Nhân 1-1 thức với đa thức ta nhân đối kháng thức cùng với từng hạng tử của đa thức.

- Nhân hai đa thức: ta lấy từng hạng tử của đa thức này nhân với từng hạng tử của đa thức kia.

- Chia hai nhiều thức ta xắp xếp theo lũy thừa giảm dần rôi tiến hành phép chia.

Bài tập nhân đa thức:

*

Bài 5: Cho a+b+c=0, chứng tỏ M=N=P

M=a(a+b)(a+c);

N=b(b+a)(b+c);

P=c(c+a)(c+b)

Bài 6: Số a tất cả 31 chữ số 1, số b có 28 chữ số 1, chứng tỏ a.b-1 phân chia hết mang đến 3

Bài 7: Số 350 +1 có phải là tích của 2 số trường đoản cú nhiên thường xuyên không

*
*
*

Bài 17: Cho x,y nguyên:

a) mang đến 5x+y 19. Chứng minh rằng A=4x-3y 19.

b) mang đến 4x+3y 13. Chứng minh rằng: B=7x+2y 13.

Xem thêm: Uống Tam Thất Lúc Nào Tốt Nhất # 900K/Kg, Tam Thất Uống Như Thế Nào Và Uống Vào Lúc Nào

Bài 18: 

a) cho 4 số lẻ liên tiếp, chứng tỏ rằng hiệu của tích nhì số cuối với tích của nhì số đầu chia hết mang lại 16.

b) cho 4 số nguyên liên tiếp. Hỏi tích của số đầu cùng với số cuối nhỏ dại hơn tích của nhị số giữa bao nhiêu đối chọi vị?

c) cho 4 số nguyên liên tiếp, mang sử tích của số đầu với số sản phẩm công nghệ ba nhỏ dại hơn tích của số vật dụng hai và số thứ bốn là 99. Tìm tư số nguyên đó?