Trắc nghiệm chất hóa học 11 bài 5 luyện tập Axit, bazơ với muối cùng Phản ứng điều đình ion vào dung dịch các chất điện li
Trắc nghiệm chất hóa học 11 bài xích 6 Bài thực hành thực tế 1: Tính axit-bazơ và Phản ứng hội đàm ion vào dung dịch những chất năng lượng điện li

Câu hỏi :

Cho cacbon tác dụng với một lượng HNO3 sệt nóng vừa đủ. Thành phầm là hỗn hợp khí X (gồm CO2 cùng NO2). Tỉ khối khá của X đối với H2 là:


*