This site is best viewed with Javascript. If you are unable khổng lồ turn on Javascript, please click here.
Bạn đang xem: Bội của 4 và 6

Bội phổ biến nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố
*
*
*
*

*
*
*
*

Cũng liên quan tiền đến dữ liệu đầu vào của bạn


Chúng tôi mang lại là bạn đã viết:

lcm(4,6,0)

Đây là bài toán về bội tầm thường nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố.


Bội phổ biến nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố

1. Tìm những thừa số nhân tố của 4

*Xem thêm: Tải Đề Thi Và Đáp Án Thpt Quốc Gia Môn Ngữ Văn Từ 2016 Đến 2019 (Bgd&Đt Công Bố)

*

Xác định số lần xuất hiện tối đa của mỗi thừa số nguyên tố (2, 3) vào quá trình tìm thừa số của các số đã cho: