Tổng hợp cỗ 3 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 tất cả đáp án và giải mã chi tiết. Cung ứng các em ôn luyện giải đề đạt tác dụng nhất, chuẩn bị tốt mang lại kỳ thi quan trọng sắp tới.

Bạn đang xem: Bộ đề thi toán lớp 4 học kỳ 1


Nội dung bài xích viết

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - Đề hàng đầu Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2 Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

Kì thi cuối học tập kì 1 sắp tới tới, nhu yếu tìm tìm nguồn tài liệu ôn thi thiết yếu thống bao gồm lời giải chi tiết của những em học viên là hết sức lớn. Hiểu rõ sâu xa điều đó, cửa hàng chúng tôi đã dày công sưu tầm Bộ 3 đề thi Toán lớp 4 học tập kỳ một năm 2021 (Có đáp án) với nôi dung được review có cấu trúc chung của đề thi cuối kì trên toàn nước , cung ứng các em làm quen với cấu tạo đề thi môn Toán lớp 4 cùng nội dung kỹ năng thường xuất hiện. Mời các em thuộc quý thầy cô quan sát và theo dõi đề trên đây.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh vào vần âm đặt trước tác dụng đúng của các câu sau.

Câu 1: (1 điểm) trong số số 5 784; 8 574; 4 785; 8 547 số lớn số 1 là:

A. 5 784 B. 8 547 C. 8 574 D. 4 785

Câu 2: (1 điểm) Số: nhị mươi ba triệu chín trăm mười; được viết là:

A. 23 910 B. 23 000 910 C. 23 910 000 D. 230 000 910

Câu 3: (1 điểm) giá trị của chữ số 3 trong số 653 297 là:

A. 3 000 B. 300 C. 30 000 D. 300000

Câu 4: (0,5 điểm) 10 dm2 = ......cm2

A. 1000 B. 100 C. 10000 D. 10

Câu 5. (0,5 điểm) 482 tạ =…… kilogam ?

A. 4820 B. 48200 C. 482000 D. 482

Câu 6: (0,5 điểm) Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích s sẽ là:

A. 16m B. 16m2 C. 32 m D. 32m2

Câu 7. (0,5 điểm) Hình bên có những cặp cạnh vuông góc là:

A. A. AB cùng AD; BD với BC. B. B. Bố và BC; DB và DC. C. C. AB và AD; BD cùng BC; DA cùng DC. D. D. AB và AD; DA và DC

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 186 254 + 240 436 b. 839 084 – 206 937 c. 428 × 109 d. 4935 : 44

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 9: (2 điểm) hiện nay, tuổi của bà mẹ và tuổi của con cộng lại là 45 tuổi. Bà mẹ hơn nhỏ 29 tuổi.

a. Hỏi chị em bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

b. Từ thời điểm cách đây 2 năm, con bao nhiêu tuổi?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm) kiếm tìm số lớn nhất có 4 chữ số không giống nhau mà số kia vừa chia hết mang đến 2 và vừa chia hết mang đến 5?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Đáp án đề thi Toán học tập kì 1 lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1: (2 điểm) mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

Bài 2: (2 điểm)

Bài giải:

a. Tuổi của bé là: (0.25đ)

(45 – 29 ) : 2 = 8 (tuổi) (0,5 đ)

Tuổi của bà bầu là: (0,25đ)

29 + 8 = 37 (tuổi) (0.5đ)

b. Tuổi của nhỏ cách đây 2 năm là : (0.25đ)

8 – 2 = 6 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: a. Nhỏ 8 tuổi ; người mẹ 37 tuổi

b. 6 tuổi

Bài 3: (1 điểm)

Số lớn nhất có 4 chữ số mà lại vừa phân chia hết mang lại 2 vừa chia hết đến 5 bao gồm tận cùng là chữ số 0. Nhưng số lớn nhất ấy tất cả 4 chữ số khác nhau nên số kia là: 9870

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào ý trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (0,5 điểm) giá trị của chữ số 8 trong các 83 574 là:

A. 80 B. 800 C. 8000 D. 80000

Câu 2: (0,5 điểm) Tính mức độ vừa phải cộng của những số 96; 99, 102; 105; 108 là:

A. 12 B. 102 C. 112 D. 510

Câu 3: (0,5 điểm) Số thích hợp để viết vào địa điểm chấm 6m29dm2 =…. Dm2 là:

A. 609 B. 690 C. 6009 D. 69

Câu 4: (0,5 điểm) Số thích hợp để viết vào nơi chấm 2 tấn 75kg =…..kg là:

A. 275 B. 27500 C. 200075 D. 2075

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1đ)

Cho hình mẫu vẽ ABCD là hình chữ nhật A B

a. Đoạn trực tiếp BC vuông góc với các đoạn thẳng ……và .......

b. Đoạn thẳng BC tuy nhiên song cùng với đoạn trực tiếp ……

Câu 6: (0,5 đ) Viết số “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 1-1 vị” được viết là

A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 620 507

Câu 7: (2đ) Đặt tính rồi tính:

a) 307 x 40 b) 672 : 21 c) 572863 + 280192 d) 728035 - 49382

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất:

2 x 39 x5

Câu 9: (1đ) Tính quý giá biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

Câu 10: (2,5đ) Một mảnh đất hình chữ nhật gồm tổng chiều dài cùng chiều rộng bằng 270m, chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn là 56m.

a, Tính chu vi mảnh đất nền đó?

b, Tính diện tích s mảnh đất đó?

Đáp án đề Toán lớp 4 kì một năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: D (0.5 đ)

Câu 2: B (0.5 đ)

Câu 3: A (0.5 đ)

Câu 4: D (0.5 đ)

Câu 6: D (0.5 đ)

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1 đ)

a) AB ; DC b) AD

Câu 7: (2 đ) HS để tính đúng và gồm kết quả:

a) = 12280 b) = 32

c) =853055 d) = 678653

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận một thể nhất:

2 x 39 x5 =39 x ( 2x5)

= 39 x10

= 390

Câu 9: ( 1 đ ) Tính cực hiếm biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

= 2145 x 4 + 1537 – 249

= 8580 + 1537 – 249

= 10117 – 249

= 9868

Câu 10: (2,5đ)

Giải

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là : (0,25đ)

(270 + 56) : 2 = 163 (m) (0,25đ)

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 - 56 = 107 (m) (0,25đ)

Chu vi mảnh đất hình chữ nật là: (0,25đ)

(163 + 107) x 2 = 540 (m) (0,25đ)

Diện tích hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 x 107 = 17441 (m2) (0,25đ)

Đáp số: Chu vi 540 m (0,25đ)

Diện tích 17441m (0,25đ)

Đề thi học kì 1 Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: (1 điểm) Số bốn trăm linh nhì nghìn tứ trăm hai mươi viết là:

A. 4 002 400 B. 4 020 420 C. 402 420 D. 240 240

Câu 2: (1 điểm) cực hiếm của biểu thức 45 m bằng bao nhiêu khi m = 11?

A. 495 B. 459 C. 594 D. 549

Câu 3: (1điểm) Số phù hợp để viết vào địa điểm chấm của 65 dm2 = ..............cm2 là:

A. 6050 B. 650 C. 6500 D. 65 000

Câu 4: (1 điểm) Tổng của cha số từ bỏ nhiên tiếp tục là 333. Số lớn nhất trong bố số đó là:

A. 999 B. 333 C. 112 D. 111

II. Từ luận (6 điểm)

Câu 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

15548 + 5244 3168 x 24

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 6: (2 điểm) Tính giá trị biểu thức:

a.32147 + 423507 x 2 b.609 x 9 - 4845

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Một hình chữ nhất gồm chiều dài 112cm, chiều rộng lớn 80cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Câu 8: (2 điểm): Hai thửa ruộng thu hoạch được 45 tấn 7 tạ thóc. Số thóc thửa đầu tiên thu hoạch được thấp hơn số thóc thửa thứ hai 5 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Đáp án đề thi Toán lớp 4 học tập kỳ 1 năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm: 2 điểm. Mỗi câu trả lời đúng được 1điểm

Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: C

II. Trường đoản cú luận

Câu 3: 1 điểm

Mỗi phép tính để và thực hiện đúng được 0,5 điểm. Đặt tính sai, công dụng đúngkhông đến điểm. Nếu như không viết hiệu quả theo mặt hàng ngang, từng phép tính trừ 0,25điểm.

Câu 4: 2 điểm. Từng phần 1 điểm

a) 32147 + 423507 x 2

= 32147 + 847014 0,5 điểm

= 879161 0,5 điểm

b) 609 x 9 - 4845

= 5481 - 4845 0,5 điểm

= 636 0,5 điểm

Câu 7: 1 điểm

- Tính được diện tích s ( 0,75 điểm)

- Đáp số (0,25 điểm)

Lưu ý: Câu vấn đáp không có ý nghĩa với phép toán hoặc tác dụng phép tính saithì ko được điểm. HS thiếu thốn hoặc sai tên đơn vị toàn hủy diệt 0,25 điểm.

Câu 8: 2 điểm

- Đổi đúng được 0,25 điểm

- tìm kiếm đúng hai lần số thóc làm việc thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2 ) được 0,25 điểm

- tìm đúng số thóc ở thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2) được 0,5 điểm

- tra cứu đúng số thóc ở thửa ruộng 2 (hoặc thửa ruộng 1) được 0,5 điểm

- Đáp số 0,5 điểm

Lưu ý: Câu vấn đáp không có chân thành và ý nghĩa với phép toán hoặc kết quả phép tính saithì ko được điểm. (Học sinh làm sai trường đoản cú đâu thì không chấm tiếp trường đoản cú đó)

HS thiếu hoặc không đúng tên đơn vị toàn tiêu diệt 0,25 điểm. Ko yêu cầu học viên vẽ sơ đồ.

Lưu ý - Điểm toàn bài bác làm tròn theo bề ngoài sau:

+ 5,25 điểm có tác dụng tròn thành 5 điểm.

Xem thêm: Các Nguyên Tố Cùng Chu Kì Với Natri Là, Sơ Lược Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học

+ 5,5 điểm; 5,75 điểm làm tròn thành 6 điểm.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ tiếp sau đây để thiết lập về Bộ 3 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 (Có đáp án) File Word, PDF hoàn toàn miễn phí!