súc·cái thớt·nhà khối·nghẽn·chắn·khuôn·chèn·bít·cục·dãy·lô·lô nhà·lốc·da·puli·chẹn·chẹt·chịt·đống·bản in·bản khắc·chèn ép·chặn đứng·cản trở·gò vào khuôn·hạn chế đưa ra tiêu·khuôn đơn vị lớn·kết cấu·làm trở ngại·lô đất·ngăn chận·ngăn chặn·người nhẫn tâm·người ngu độn·phản đối·rập chữ nổi·số phệ cổ phần·sự trở ngại·sự tắc nghẽn·vật chương ngại·đon kê·đoàn toa xe·đoạn đường·đầu giả·tắc·block kích thước oảcle·phong tỏa·trở ngại·vật chướng ngại
A permission setting that prevents a person or tên miền from adding the user to tương tác lists, seeing the user's status, or sending instant messages khổng lồ the user.

Bạn đang xem: Block là gì tiếng việt


*

*

*

*

*

Now we"re going to lớn change it into a different mode, where it"s just going lớn treat the blocks like terrain và decide whether to step up or down as it goes.
Giờ chúng ta sẽ đảo qua một cơ chế khác, chế độ này làm cho nó xem các khối vỏ hộp như mặt đất và đưa ra quyết định sẽ bước tới hay bước xuống để vượt qua.
On the Ad networks tab, you can set your preferences for blocking ads from existing ad networks, or all future ad networks.
Trong tab Mạng quảng cáo, bạn có thể đặt tùy chọn chặn truyền bá từ những mạng quảng cáo lúc này hoặc từ toàn bộ các mạng quảng bá trong tương lai.
But you"ll see here a blocked page of what happens when you try to lớn reach certain Facebook pages and some other websites that the transitional authorities have determined might incite magdalenarybarikova.comolence.
Nhưng bạn sẽ thấy nghỉ ngơi đây, một trang bị chặn hồ hết gì xảy ra khi bạn nỗ lực vào dĩ nhiên Facebook với một vài website khác cơ mà những cơ quan ban ngành quá độ đã khống chế, rất có thể gây ra bạo động.
In the March 1988 MPR session, military legislators attempted to lớn pressure Suharto by unsuccessfully seeking to lớn block nomination of Sudharmono, a Suharto-loyalist, as magdalenarybarikova.comce-president.
Trong kỳ họp quốc hội vào thời điểm tháng 3 năm 1988, các nhà lập pháp từ quân đội nỗ lực cố gắng gây áp lực đè nén với Suharto bằng phương pháp cố cầm cố bất thành nhằm mục đích ngăn magdalenarybarikova.comệc chỉ định Sudharmono- một người trung thành với chủ với Suharto- làm phó tổng thống.
Some MCN partners can block magdalenarybarikova.comdeos by country (e.g., if a đoạn phim is uploaded with a banned or unlicensed logo).
Một số công ty đối tác MCN rất có thể chặn magdalenarybarikova.comdeo theo từng tổ quốc (ví dụ như nếu một magdalenarybarikova.comdeo clip được download lên với một biệu tượng công ty bị cấm hoặc chưa tồn tại giấy phép).
Chinese media was instructed to play down the mention of Google or Google"s products in their reports, as its sermagdalenarybarikova.comces are blocked in China.
Các phương tiện truyền thông media Trung Quốc đã có được chỉ thị hạn chế đưa ra thông tin đề cập mang lại Google hoặc các thành phầm của Google trong các phiên bản tin của họ, vì những dịch vụ của uy tín này bị chặn ở Trung Quốc.
Artists including Manet, Degas and Monet, followed by Van Gogh, began to collect the cheap colour wood-block prints called ukiyo-e prints.
Các nghệ sĩ bao gồm Manet, Degas và Monet, tiếp theo sau là Van Gogh, bắt đầu thu thập các phiên bản in gỗ giá rẻ được hotline là bạn dạng in ukiyo-e.
Human cells are made of a combination of plasmatic magnetic fields which khung the structure of the atoms of hydrogen, oxygen, carbon và nitrogen that are the building blocks of the amino acids in the human body.
Tế bào của con tín đồ được xuất hiện từ những trường plasma nhưng từ đó cấu trúc nên nguyên tử Hydrô, Oxy, cacbon, với Nitơ. Là đông đảo khối xây dựng nên những amino Axít trong cơ thể con người.
We needed beeswax for a project we were working on; he was so capable, he was able lớn render the nicest block of beeswax I have ever seen from cow dung, tin cans and his veil, which he used as a screening, right in this meadow.
lúc đó chúng tôi cần sáp ong cho một dự án, anh ấy đã hỗ trợ cho shop chúng tôi anh ấy làm cho được các loại sáp đẹp nhất tôi từng thấy tự phân bò, vỏ lon và vạt áo , mà lại anh ấy làm cho thành loại bọc, ngay trong cái đồng cỏ này. Và vắt là mọi cảm giác được khơi nguồn
We bond together based on anything that we can -- music preference, race, gender, the block that we grew up on.
Chúng ta kết chúng ta với nhau dựa trên bất kể điểm thông thường nào: sở trường âm nhạc, chủng tộc, giới tính, thành phố mà họ cùng béo lên.
Ngày 17 tháng bốn năm 2014. ^ “EXO, Block B, Apink, MBLAQ, BoA, và more postpone promotional actimagdalenarybarikova.comties”.
Trên trang này, bạn có thể cho phép cùng chặn các mạng quảng cáo ví dụ của mặt thứ cha hoặc toàn bộ mạng quảng bá trong tương lai.
We intend khổng lồ follow its guidance, not disregarding it or acting contrary to it, blocking its working through us.
Chúng ta gồm ý định tuân theo sự lí giải của thánh linh, không coi thường hay hành động trái ngược với thánh linh, ngăn cản thánh linh ảnh hưởng trên họ (Ê-phê-sô 4:30; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19).
Block B conducted their first European tour in February và March 2015, magdalenarybarikova.comsiting Paris on February 27, Helsinki on March 1, Warsaw on March 6, and Milan on March 8.

Xem thêm: 500+ Icon Vui Vẻ ❤️️ Những Emoji, Kí Tự Vui, 32 Icon Ý Tưởng


Block B triển khai tour diễn châu Âu đầu tiên của họ trong thời điểm tháng Hai và tháng 3 năm 2015, mang lại thăm Paris ngày 27 tháng 2, Helsinki 01 mon Ba, Warsaw 06 mon 3, cùng Milan tháng 8.
A stumbling block appears when we serve God generously with time and checkbooks but still withhold portions of our inner selves, signifying that we are not yet fully His!
Một vật chướng ngại lộ diện khi chúng ta phục vụ Thượng Đế một giải pháp hào phóng về thời tiếng và tiền tài nhưng vẫn còn đấy giữ lại đầy đủ phần trong tâm địa mình, điều này có nghĩa là họ chưa nằm trong về Ngài trọn vẹn!
Danh sách truy vấn vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M