Có thể em chưa biết 

Biểu đồ Ven (Venn)

Người ta còn minh họa tập hợp bằng một vòng kín, mỗi phần tử của tập hợp được biểu diễn bởi một dấu chấm trong vòng kín, còn phần tử không thuộc tập hợp được biểu diễn bởi một chấm bên ngoài vòng kín (Hình 5).

Bạn đang xem: Biểu đồ ven

*

Cách minh họa tập hợp như trên gọi là biểu đồ Ven, do nhà toán học người Anh Giôn Ven (John Venn, 1834 - 1923 đưa ra).

*

1. a) Viết tập hợp A, B được minh họa bởi Hình 6 bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp.

b) Quan sát Hình 6 và cho biết phát biểu nào sau đây là đúng:

1. a $\notin $ B; 2. m $\in $ A;

3. b $\in $ B; 4. n $\notin $ A.

2. Tất cả học sinh của lớp 6A đều biết chơi bóng rổ hoặc cờ vua. Số học sinh biết chơi bóng rổ là 20, số học sinh biết chơi cờ vua là 35. Số học sinh của lớp 6A nhiều nhất là bao nhiêu?


Bài làm:

1. a) A = {a; b; c}; B = {a; b; c; n; m}

b) Phát biểu đúng là: b $\in $ B và n $\notin $ A.

Xem thêm: Nghị Luận Sách Là Ngọn Đèn Sáng Bất Diệt Của Trí Tuệ Con Người

2. Số học sinh nhiều nhất của lớp 6A là: 20 + 35 = 55 (học sinh)


Xem toàn bộ: Giải toán 6 bài 1: Tập hợp - Giải sách cánh diều toán 6 tập 1
=> Trắc nghiệm toán 6 bài 1: Tập hợpp

Lời giải các câu khác trong bài


Giải câu 1 bài 1: Tập hợp SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1 trang 6
Giải câu 2 bài 1: Tập hợp SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1 trang 6
Giải câu 3 bài 1: Tập hợp SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1 trang 7
Giải câu 4 bài 1: Tập hợp SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1 trang 7
Giải bài tập 1 bài 1: Tập hợp SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1 trang 7
Giải bài tập 2 bài 1: Tập hợp SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1 trang 8
Giải bài tập 3 bài 1: Tập hợp SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1 trang 8
Giải bài tập 4 bài 1: Tập hợp SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1 trang 8
Biểu đồ Ven (Venn)

Giải các môn học khác


Giải sách giáo khoa

Giải sgk 6 kết nối tri thức


Giải Toán 6 tập 1 - kết nối tri thức
Giải Toán 6 tập 2 - kết nối tri thức
Soạn Văn 6 tập 1 - kết nối tri thức
Soạn Văn 6 tập 2 - kết nối tri thức
Giải Giải Toán 6 - kết nối tri thức
Soạn Văn 6 - kết nối tri thức
Giải Giải công dân 6 - kết nối tri thức
Giải Giải lịch sử và Địa lí 6 - kết nối tri thức
Giải Giải khoa học tự nhiên 6 - kết nối tri thức
Giải Giải âm nhạc 6 - kết nối tri thức
Giải Giải tin học 6 - kết nối tri thức
Giải Giải công nghệ 6 - kết nối tri thức
Giải Giải tiếng Anh 6 - kết nối tri thức
Giải Giải giáo dục thể chất 6 - kết nối tri thức
Giải Giải hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - kết nối tri thức
Giải Giải mĩ thuật 6 - kết nối tri thức
Giải tiếng Anh 6 tập 1 - kết nối tri thức
Giải tiếng Anh 6 tập 2 - kết nối tri thức

Giải sgk 6 chân trời sáng tạo


Giải Toán 6 tập 1 - chân trời sáng tạo
Giải Toán 6 tập 2 - chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 tập 1 - chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 tập 2 - chân trời sáng tạo 
Giải toán 6 - chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 - chân trời sáng tạo
Giải Khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng tạo 
Giải Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo
Giải Giải âm nhạc chân trời sáng tạo 6
Giải trải nghiệm hướng nghiệp 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải mĩ thuật chân trời sáng tạo 6
Giải Giải giáo dục thể chất 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải công dân 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải công nghệ 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải tiếng Anh 6 - chân trời sáng tạo

Giải sgk 6 cánh diều 


Giải Toán 6 tập 1 - cánh diều
GiảiToán 6 tập 2 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 1 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 2 - cánh diều
Giải Tiếng Anh 6 tập 1 - cánh diều
Giải Tiếng Anh 6 tập 2 - cánh diều
Giải Công dân 6 - cánh diều
Giải Khoa học tự nhiên 6 - cánh diều
Giải Lịch sử và Địa lý 6 - cánh diều
Giải Công nghệ 6 - cánh diều
Giải Âm nhạc 6 - cánh diều
Giải Tin học 6 - cánh diều
Giải Giáo dục thể chất 6 - cánh diều
Giải toán 6 - cánh diều
Soạn văn 6 - cánh diều
Giải Mĩ thuật 6 - cánh diều
Giải Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - cánh diều

Giải sách bài tập

Giải SBT 6 cánh diều


Giải SBT ngữ văn 6 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 6 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 cánh diều
Giải SBT Lịch sử và địa lí 6 cánh diều
Giải SBT tin học 6 cánh diều
Giải SBT công dân 6 cánh diều
Giải SBT công nghệ 6 cánh diều
Giải SBT tiếng Anh 6 cánh diều
Giải SBT Hoạt động trải nghiệm 6 cánh diều

Giải SBT 6 kết nối tri thức


Giải SBT ngữ văn 6 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 2 kết nối tri thức
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 kết nối tri thức
Giải SBT Lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức
Giải SBT tin học 6 kết nối tri thức
Giải SBT công dân 6 kết nối tri thức
Giải SBT công nghệ 6 kết nối tri thức
Giải SBT tiếng Anh 6 kết nối tri thức
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Giải SBT âm nhạc 6 kết nối tri thức
Giải SBT mĩ thuật 6 kết nối tri thức

Giải SBT 6 chân trời sáng tạo


Giải SBT ngữ văn 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 chân trời sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 tập 1 chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT Lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT tin học 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT công dân 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT công nghệ 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT tiếng Anh 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT âm nhạc 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo

TRẮC NGHIỆM LỚP 6


Trắc nghiệm ngữ văn 6
Trắc nghiệm toán 6
Trắc nghiệm vật lí 6
Trắc nghiệm lịch sử 6
Trắc nghiệm sinh học 6
Trắc nghiệm tiếng Anh 6
Trắc nghiệm GDCD 6
Trắc nghiệm Địa lí 6

Trắc nghiệm 6 kết nối tri thức


Trắc nghiệm KHTN 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm lịch sử 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm địa lí 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm công dân 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm công nghệ 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm tin học 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm toán 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm âm nhạc 6 kết nối tri thức

Trắc nghiệm 6 chân trời sáng tạo


Trắc nghiệm KHTN 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm lịch sử 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm địa lí 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công dân 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công nghệ 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm tin học 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm ngữ văn 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm toán 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm âm nhạc 6 chân trời sáng tạo

Trắc nghiệm 6 cánh diều


Trắc nghiệm KHTN 6 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử 6 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 6 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 6 cánh diều
Trắc nghiệm công nghệ 6 cánh diều
Trắc nghiệm tin học 6 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 6 cánh diều
Trắc nghiệm toán 6 cánh diều
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 cánh diều
Trắc nghiệm âm nhạc 6 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 cánh diều

Bình luận


CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN


Giải toán 6 bài 1: Tập hợp
Giải toán 6 bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Giải toán 6 bài 3: Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên
Giải toán 6 bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên
Giải toán 6 bài 5: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên
Giải toán 6 bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính
Giải toán 6 bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết
Giải toán 6 bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Giải toán 6 bài 9: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Giải toán 6 bài 10 : Số nguyên tố. Hợp số
Giải toán 6 bài 11 : Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Giải toán 6 bài 12: Ước chung và ước chung lớn nhất
Giải toán 6 bài 13: Bội chung và bội chung lớn nhất
Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương I

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN


Giải toán 6 bài 1: Số nguyên âm
Giải toán 6 bài 2: Tập hợp các số nguyên
Giải toán 6 bài 3: Phép cộng các số nguyên
Giải toán 6 bài 4: Phép trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc
Giải toán 6 bài 5: Phép nhân các số nguyên
Giải toán 6 bài 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên
Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương II

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN


Giải toán 6 hình học bài 1: Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều
Giải toán 6 hình học bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi
Giải toán 6 hình học bài 3: Hình Bình Hành
Giải toán 6 hình học bài 4: Hình Thang Cân
Giải toán 6 hình học bài 5: Hình có trục đối xứng
Giải toán 6 hình học bài 6: Hình có tâm đối xứng
Giải toán 6 hình học bài7: Đối xứng trong thực tiễn
Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương III
Phiếu nhận xét môn toán 6 sách cánh diều
*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com