Có thể em không biết 

Biểu vật dụng Ven (Venn)

Người ta còn minh họa tập hợp bằng một vòng kín, mỗi thành phần của tập phù hợp được trình diễn bởi một vệt chấm trong vòng kín, còn thành phần không trực thuộc tập đúng theo được biểu diễn bởi một chấm phía bên ngoài vòng kín (Hình 5).

Bạn đang xem: Biểu đồ ven

*

Cách minh họa tập hòa hợp như trên điện thoại tư vấn là biểu vật dụng Ven, bởi nhà toán học người Anh Giôn Ven (John Venn, 1834 - 1923 gửi ra).

*

1. a) Viết tập hợp A, B được minh họa vày Hình 6 bằng phương pháp liệt kê các phần tử của tập hợp.

b) Quan gần cạnh Hình 6 và cho thấy thêm phát biểu như thế nào sau đó là đúng:

1. A $ otin $ B; 2. M $in $ A;

3. B $in $ B; 4. N $ otin $ A.

2. tất cả học viên của lớp 6A phần nhiều biết chơi bóng rổ hoặc cờ vua. Số học viên biết đùa bóng rổ là 20, số học sinh biết nghịch cờ vua là 35. Số học viên của lớp 6A nhiều nhất là bao nhiêu?


Bài làm:

1. a) A = a; b; c; B = a; b; c; n; m

b) phát biểu đúng là: b $in $ B và n $ otin $ A.

Xem thêm: Nghị Luận Sách Là Ngọn Đèn Sáng Bất Diệt Của Trí Tuệ Con Người

2. Số học viên nhiều độc nhất của lớp 6A là: trăng tròn + 35 = 55 (học sinh)


coi toàn bộ: Giải toán 6 bài bác 1: Tập phù hợp - Giải sách cánh diều toán 6 tập 1
=> Trắc nghiệm toán 6 bài xích 1: Tập hợpp

Lời giải những câu khác trong bài


Giải câu 1 bài 1: Tập thích hợp SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1 trang 6
Giải câu 2 bài bác 1: Tập vừa lòng SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1 trang 6
Giải câu 3 bài 1: Tập phù hợp SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1 trang 7
Giải câu 4 bài bác 1: Tập đúng theo SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1 trang 7
Giải bài bác tập 1 bài xích 1: Tập vừa lòng SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1 trang 7
Giải bài xích tập 2 bài xích 1: Tập vừa lòng SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1 trang 8
Giải bài bác tập 3 bài bác 1: Tập đúng theo SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1 trang 8
Giải bài bác tập 4 bài xích 1: Tập vừa lòng SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1 trang 8
Biểu đồ Ven (Venn)

Giải các môn học khác


Giải sách giáo khoa

Giải sgk 6 kết nối tri thức


Giải Toán 6 tập 1 - liên kết tri thức
Giải Toán 6 tập 2 - kết nối tri thức
Soạn Văn 6 tập 1 - kết nối tri thức
Soạn Văn 6 tập 2 - liên kết tri thức
Giải Giải Toán 6 - kết nối tri thức
Soạn Văn 6 - liên kết tri thức
Giải Giải công dân 6 - kết nối tri thức
Giải Giải lịch sử dân tộc và Địa lí 6 - kết nối tri thức
Giải Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - liên kết tri thức
Giải Giải music 6 - liên kết tri thức
Giải Giải tin học tập 6 - kết nối tri thức
Giải Giải công nghệ 6 - kết nối tri thức
Giải Giải tiếng Anh 6 - liên kết tri thức
Giải Giải giáo dục thể chất 6 - liên kết tri thức
Giải Giải vận động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - kết nối tri thức
Giải Giải mĩ thuật 6 - liên kết tri thức
Giải giờ đồng hồ Anh 6 tập 1 - liên kết tri thức
Giải giờ Anh 6 tập 2 - kết nối tri thức

Giải sgk 6 chân trời sáng tạo


Giải Toán 6 tập 1 - chân trời sáng tạo
Giải Toán 6 tập 2 - chân trời sáng sủa tạo
Soạn Văn 6 tập 1 - chân trời sáng sủa tạo
Soạn Văn 6 tập 2 - chân trời sáng sủa tạo 
Giải toán 6 - chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 - chân trời sáng tạo
Giải Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 chân trời sáng sủa tạo 
Giải Giải lịch sử dân tộc và địa lí 6 chân trời sáng tạo
Giải Giải âm thanh chân trời sáng tạo 6
Giải tận hưởng hướng nghiệp 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải mĩ thuật chân trời sáng tạo 6
Giải Giải giáo dục thể hóa học 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải công dân 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải công nghệ 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải giờ Anh 6 - chân trời sáng sủa tạo

Giải sgk 6 cánh diều 


Giải Toán 6 tập 1 - cánh diều
GiảiToán 6 tập 2 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 1 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 2 - cánh diều
Giải tiếng Anh 6 tập 1 - cánh diều
Giải giờ đồng hồ Anh 6 tập 2 - cánh diều
Giải Công dân 6 - cánh diều
Giải Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 - cánh diều
Giải lịch sử vẻ vang và Địa lý 6 - cánh diều
Giải technology 6 - cánh diều
Giải Âm nhạc 6 - cánh diều
Giải Tin học 6 - cánh diều
Giải giáo dục thể chất 6 - cánh diều
Giải toán 6 - cánh diều
Soạn văn 6 - cánh diều
Giải Mĩ thuật 6 - cánh diều
Giải hoạt động trải nghiệm, phía nghiệp 6 - cánh diều

Giải sách bài bác tập

Giải SBT 6 cánh diều


Giải SBT ngữ văn 6 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 6 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 cánh diều
Giải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 6 cánh diều
Giải SBT tin học 6 cánh diều
Giải SBT công dân 6 cánh diều
Giải SBT technology 6 cánh diều
Giải SBT giờ đồng hồ Anh 6 cánh diều
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 6 cánh diều

Giải SBT 6 kết nối tri thức


Giải SBT ngữ văn 6 liên kết tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 2 kết nối tri thức
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 liên kết tri thức
Giải SBT lịch sử và địa lí 6 liên kết tri thức
Giải SBT tin học 6 kết nối tri thức
Giải SBT công dân 6 liên kết tri thức
Giải SBT công nghệ 6 liên kết tri thức
Giải SBT giờ Anh 6 liên kết tri thức
Giải SBT vận động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Giải SBT music 6 liên kết tri thức
Giải SBT mĩ thuật 6 liên kết tri thức

Giải SBT 6 chân trời sáng sủa tạo


Giải SBT ngữ văn 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 chân trời sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 tập 1 bàn chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT tin học 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT công dân 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT công nghệ 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT giờ đồng hồ Anh 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT âm nhạc 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo

TRẮC NGHIỆM LỚP 6


Trắc nghiệm ngữ văn 6
Trắc nghiệm toán 6
Trắc nghiệm vật dụng lí 6
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 6
Trắc nghiệm sinh học tập 6
Trắc nghiệm giờ Anh 6
Trắc nghiệm GDCD 6
Trắc nghiệm Địa lí 6

Trắc nghiệm 6 liên kết tri thức


Trắc nghiệm KHTN 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm địa lí 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm công dân 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm technology 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm tin học tập 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm toán 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm âm thanh 6 kết nối tri thức

Trắc nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo


Trắc nghiệm KHTN 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm địa lí 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm technology 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm tin học tập 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm ngữ văn 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm toán 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm âm nhạc 6 chân trời sáng tạo

Trắc nghiệm 6 cánh diều


Trắc nghiệm KHTN 6 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử 6 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 6 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 6 cánh diều
Trắc nghiệm công nghệ 6 cánh diều
Trắc nghiệm tin học tập 6 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 6 cánh diều
Trắc nghiệm toán 6 cánh diều
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm 6 cánh diều
Trắc nghiệm âm nhạc 6 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 cánh diều

Bình luận


CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN


Giải toán 6 bài 1: Tập hợp
Giải toán 6 bài xích 2: Tập hợp các số từ nhiên
Giải toán 6 bài 3: Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên
Giải toán 6 bài xích 4: Phép nhân, phép chia những số từ bỏ nhiên
Giải toán 6 bài 5: Phép tính lũy thừa với số nón tự nhiên
Giải toán 6 bài bác 6: lắp thêm tự thực hiện các phép tính
Giải toán 6 bài xích 7: quan lại hệ chia hết. đặc điểm chia hết
Giải toán 6 bài bác 8: dấu hiệu chia hết mang đến 2, mang lại 5
Giải toán 6 bài bác 9: tín hiệu chia hết đến 3, cho 9
Giải toán 6 bài 10 : Số nguyên tố. Hợp số
Giải toán 6 bài bác 11 : Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Giải toán 6 bài bác 12: Ước bình thường và cầu chung lớn nhất
Giải toán 6 bài bác 13: Bội thông thường và bội chung lớn nhất
Giải toán 6 bài: bài tập cuối chương I

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN


Giải toán 6 bài bác 1: Số nguyên âm
Giải toán 6 bài xích 2: Tập hợp các số nguyên
Giải toán 6 bài bác 3: Phép cộng những số nguyên
Giải toán 6 bài bác 4: Phép trừ số nguyên, quy tắc vệt ngoặc
Giải toán 6 bài bác 5: Phép nhân những số nguyên
Giải toán 6 bài xích 6: Phép chia hết nhị số nguyên. Quan lại hệ phân chia hết trong tập phù hợp số nguyên
Giải toán 6 bài: bài xích tập cuối chương II

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN


Giải toán 6 hình học bài xích 1: Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều
Giải toán 6 hình học bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi
Giải toán 6 hình học bài 3: Hình Bình Hành
Giải toán 6 hình học bài 4: Hình Thang Cân
Giải toán 6 hình học bài bác 5: Hình bao gồm trục đối xứng
Giải toán 6 hình học bài xích 6: Hình tất cả tâm đối xứng
Giải toán 6 hình học tập bài7: Đối xứng trong thực tiễn
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương III
Phiếu dấn xét môn toán 6 sách cánh diều
*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com