Trung trung khu luyện thi, giáo viên - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng reviews SỰ TẠO THÀNH ION, LIÊN KẾT ION VÀ TINH THỂ ION nhằm hỗ trợ cho chúng ta có thêm bốn liệu học tập. Chúc chúng ta học tốt môn học tập này.

Bạn đang xem: Biểu diễn sự hình thành liên kết ion


*

I. SỰ HÌNH THÀNH ION, CATION, ANION

1. Ion, cation, anion

a. Sự ra đời ion

- Nguyên tử trung hoà về điện. Lúc nguyên tử hay hay nhận electron, nó trở thành thành phần mang điện gọi là ion.

b. Cation

- các nguyên tử sắt kẽm kim loại dễ nhường1,2,3" id="MathJax-Element-16-Frame" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">1,2,3 electron ở phần ngoài cùng nhằm trở thành các ion mang1,2,3" role="presentation" style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">1,2,3đơn vị điện tích dương, điện thoại tư vấn là cation.

M → Mn+ + ne

Thí dụ 1:

*

Thí dụ 2:Các nguyên tửkimloại.lớpngoài cùng gồm 1, 2, 3 electron hồ hết dễ nhịn nhường electron để biến hóa ion dương.

Na → Na+ + e

Mg → Mg2+ + 2e

Al → Al2+ + 3e

- tên goi: cation + thương hiệu kim loại.

Thí dụ, Na+gọi là cation natri.

c. Anion

- các nguyên tử phi kim dễ dìm thêm1,2,3" id="MathJax-Element-16-Frame" role="presentation" style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">1,2,3electron để phần bên ngoài cùng đạt đến cấu hình bền của khí trơ khớp ứng trở thành những ion mang1,2,3" role="presentation" style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">1,2,3đơn vị điện tích âm, call là anion.

X + ne→ Xn-

Thí dụ 1:

*

F + 1e → F-

Thí dụ 2:

Cl + 1e → Cl-

O + 2e → O2-

- thương hiệu goi:anion +tên cội axit (trừ O2-gọi là anion oxit).

Thí dụ: F-gọi là anion florua.

2. Ionđơnnguyên tử và ion nhiều nguyên tử

a. Ionđơnnguyên tử là các ion tạo nên từ một nguyên tử.

Thí dụ: cation Li+, Na+, Mg2+, Al3+và anion F-, S2-.

b. Ion nhiều nguyên tử là đa số nhóm nguyên tử với điện tích dương tuyệt âm.

Thí dụ: cation amoni

*
, anion hiđroxit OH-, anion sunfat
*
.

II. SỰ TẠO THANH LIÊN KẾT ION

1. Định nghĩa

- link ion là links được hình thành vị lực hút tĩnh năng lượng điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

2. Điều kiện nhằm hình thành liên kết ion

- liên kết ion dược có mặt giữa kim loại điển hình và phi kim điển hình.

3. Tính chất

-không bão hòa và không định hướng.

Thí dụ: Xét sự hình thành link ion trong phân tử NaCl

Nguyên tử na (1s22s22p63s1) dường 1 electron mang đến nguyên tử Cl (1s22s22p6), bên cạnh đó nguyên tử clo thừa nhận 1 electron của nguyên tử mãng cầu để thay đổi thành anion Cl-(1s22s22p63s23p6), có thể biểu diễn quy trình trên như sau:

*

*

Hai ion được chế tác thành với điện tích ngược lốt hút nhau bằng lực hút tĩnh điện, tạo cho phân tử NaCl:

Na++ Cl-→NaCl

Liên kết giữa cation Na+và anion Cl-là link ion.

Phản ứng hoá học trên có thể được màn biểu diễn bằng phương trình hoá học tập sau:

*

III. TINH THỂ ION

1. Tinh thể NaCl

Ở thể rắn, NaCl tồn tại bên dưới dựng tinh thể ion.Trong mạng tinh thể NaCl những ion Na+và Cl-được phân bổ luân phiên đông đảo đặn trên các đỉnh của những hình lập phương nhỏ.Xung quanh từng ion đều sở hữu 6 ion ngược vệt gần nhau (xem hình3.1)

*

Hình 3.1.Mô hình tinh thể natri clorua NaCl

2. Tinh chấtchungcủa hợp chất ion

- Tinh thể ion bền theo thời gian vững,khá rắn,khó nóng chảy vàkhó cất cánh hơi.Vì lực hút tính điện giữa những ion ngược vệt trong tinh thể ion khôn xiết lớn.

Xem thêm: Bài Tập Hiện Tại Đơn Và Hiện Tại Tiếp Diễn, (Bài Tập Thực Hành Kèm Đáp Án)

Thí dụ: ánh sáng nóng rã củaNaCl là 8000C, của MgO là 28000C. - các hợp hóa học ion hay tan những trong nước. Lúc nóng chảy và khi hoà tan trong nước, bọn chúng dẫn điện, còn sinh hoạt trạng thái rắn thì không dẫn điện.

Trung trọng điểm luyện thi, cô giáo - dạy dỗ kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ ngay VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN đưa ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC