I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ trong BẢNG TUẦN HOÀN

Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng vọt của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Bảng tuần hoàn hóa học 9

II. CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN

1. Ô nguyên tố

- Ô nguyên tố mang lại biết: Số hiệu nguyên tử, kí hiệu hóa học, tên nguyên tố, nguyên tử khối của yếu tố đó.

*

- Số hiệu nguyên tử có số trị bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và thông qua số electron trong nguyên tử. Số hiệu nguyên tử trùng cùng với số vật dụng tự ô vào bảng tuần hoàn.


Ví dụ: Ô sản phẩm 11, xếp nhân tố natri (Na).

Ta có:

+ Số hiệu nguyên tử = số proton = số electron = 11

+ Kí hiệu hóa học: Na

+ thương hiệu nguyên tố: natri

+ Nguyên tử khối: 23


2. Chu kì

- Chu kỳ là dãy những nguyên tố nhưng mà nguyên tử của chúng bao gồm cùng số lớp electron với được xếp theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng dần.

- Số thứ tự chu kì bằng số lớp electron.

- Bảng tuần hoàn gồm tất cả 7 chu kỳ: chu kỳ 1, 2, 3 là các chu kỳ nhỏ. Chu kỳ 4, 5, 6, 7 là các chu kỳ lớn.


*


- Nhóm gồm những nguyên tố nhưng nguyên tử của chúng bao gồm số electron lớp bên ngoài cùng bởi nhau, cho nên có tính chất tương tự như nhau được xếp thành một cột theo hướng tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

- Số đồ vật tự của các nhóm A ngay số electron ở phần ngoài cùng của nguyên tử trong team đó.

Ví dụ:

+ nhóm IA: Gồm các nguyên tố kim loại chuyển động mạnh. Nguyên tử của bọn chúng đều có 1 electron ở phần ngoài cùng. Điện tích hạt nhân tăng tự Li (3+), … mang đến Fr (87+).

+ mô phỏng cấu trúc nguyên tử Kali ở đội IA, có 1 electron ở lớp bên ngoài cùng:

*

III. SỰ BIỂN ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ vào BẢNG TUẦN HOÀN


1. Vào một chu kì

- trong một chu kỳ, lúc đi từ trên đầu đến cuối chu kỳ theo chiều tăng của điện tích hạt nhân:

+ Số e lớp bên ngoài cùng của nguyên tử tăng dần từ một đến 8 electron.

+ Tính kim loại của những nguyên tố giảm dầnđồng thời tính phi kim của những nguyên tố tăng dần.

Ví dụ:

Chu kì 2 có 8 nguyên tố:

*

+ Số e phần bên ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong chu kỳ luân hồi 2 tăng dần từ một đến 8

+ Đẩu chu kỳ 2 là một trong những kim loại táo bạo (Li), cuối chu kỳ là 1 trong những phi kim mạnh (F), xong chu kỳ là một khí thi thoảng (Ne).

2. Vào một nhóm

Trong một nhóm, lúc đi từ bên trên xuống bên dưới theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân.

- Số lớp electron của nguyên tử tăng dần.

- Tính kim loại của các nguyên tố tăng dầnđồng thời tính phi kim của những nguyên tố sút dần.

Ví dụ: Nhóm IA tất cả 6 nhân tố từ Li đến Fr

+ Số lớp electron tăng đột biến từ 2 mang đến 7. Số electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử đều bằng 1.


+ Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần. Đầu nhóm IA, Li là kim loại chuyển động hóa học to gan cuối đội là kim loại Fr hoạt động hóa học rất mạnh

IV. Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Biết địa điểm của nhân tố ta có thể suy đoán cấu trúc nguyên tử và tính chất của nguyên tố.

Ví dụ:

Biết: Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 17, chu kì 3, nhóm VIIA.

Xác định được:

+ yếu tắc A gồm số hiệu nguyên tử là 17, suy ra điện tích hạt nhân của nguyên tử A là 17+, nguyên tử A bao gồm 17 electron.

+ A sinh hoạt chu kì 3, suy ra nguyên tử A có 3 lớp electron. Do ở ngay gần cuối chu kì 3 buộc phải A là 1 phi kim mạnh, tính phi kim của A mạnh khỏe hơn của yếu tố trước nó trong thuộc chu kì (là S bao gồm số hiệu là 16).

+ A ở nhóm VIIA nên phần ngoài cùng tất cả 7 electron, tính phi kim của A yếu rộng của nguyên tố phía trên nó trong cùng nhóm (là F bao gồm số hiệu nguyên tử là 9) nhưng dạn dĩ hơn nguyên tố đứng bên dưới nó trong cùng nhóm (là Br có số hiệu nguyên tử là 35).

2. Biết cấu tạo nguyên tử của nguyên tố hoàn toàn có thể suy đoán vị trí và tính chất nguyên tố đó.

Xem thêm: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc Ngày 20 Tháng 10 Năm 2021, Xổ Số Miền Bắc Ngày 20

Ví dụ:

Biết: Nguyên tố X có điện tích phân tử nhân là 11+, nguyên tử X bao gồm 3 lớp electron, phần bên ngoài cùng có một electron.