Câu hỏi: Độ âm điện của một nguyên tử là gì? Quy luật đổi khác giá trị độ âm năng lượng điện của nguyên tử các nguyên tố trong team A như vậy nào?

Trả lời : 

Độ âm năng lượng điện của một nguyên tử đặc trưng cho kỹ năng hút electron của nguyên tử đó khi tạo nên thành liên kết hóa học.

Bạn đang xem: Bảng hiệu độ âm điện

Bạn đã xem: Độ âm năng lượng điện của một nguyên tử là gì? Quy luật biến hóa giá trị

vào cùng một tổ A, đi từ trên xuống bên dưới theo chiều tăng dần của năng lượng điện hạt nhân, độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố thường giảm dần.


I. Sự thay đổi độ âm điện của những nguyên tố

– Sự biến đổi tuần trả về thông số kỹ thuật electron nguyên tử của các nguyên tố là tại sao chính dẫn mang đến sự thay đổi về tính chất của những nguyên tố.

*

– Độ âm năng lượng điện của một nguyên tử càng bự thì tính phi kim của chính nó càng mạnh mẽ và ngược lại.

– vào chu kì theo chiều tăng đột biến của điện tích hạt nhân quý hiếm độ âm điện tăng dần.

-Trong nhóm A theo chiều tăng cao của diện tích s hạt nhân, quý hiếm độ âm điện bớt dần.

– Sự biến đổi giá trị độ âm điện cùng tính kim loại, tính phi kim cân xứng với nhau.

– Độ âm năng lượng điện của một nguyên tố càng lớn thì tính phi kim càng mạnh, tính kim loại càng bớt và ngược lại.

II. Bảng độ âm điện của các nguyên tố hóa học

Bảng độ âm điện của Pau-ling rước nguyên tử flo làm chuẩn chỉnh để xác định độ âm năng lượng điện tương đối của những nguyên tử nhân tố khác.

*

Nhận xét: 

– vào một chu kì, độ âm điện của những nguyên tử tăng nhiều từ trái qua cần theo chiều điện tích hạt nhân.

– vào một nhóm, độ âm điện của những nguyên tử sút dần từ bên trên xuống dưới theo chiều năng lượng điện hạt nhân.

1. Độ âm điện của halogen

Độ âm năng lượng điện của flo: 3,98

Độ âm điện của clo: 3,16

Độ âm năng lượng điện của brom: 2,96

Độ âm điện của i ốt: 2,66

Độ âm điện của flo là cao nhất trong đội halogen. Độ âm điện giảm dần theo hướng clo -> brom -> i ốt.

2. Độ âm năng lượng điện của một số trong những kim loại

Độ âm điện của kali: 0,82

Độ âm năng lượng điện của bari: 0,89

Độ âm điện của natri: 0,93

Độ âm điện của liti: 0,98

Độ âm điện của magie: 1,31

III. Hiệu độ âm năng lượng điện và link hóa học

1. Hiệu độ âm năng lượng điện và liên kết cộng hóa trị không cực

trong những phân tử chế tác thành vì chưng hai nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học như H2,O2,Cl2,… hiệu độ âm điện của các nguyên tử tham gia link bằng 0. Đó là liên kết cộng hóa trị thuần túy.

Khi các nguyên tử tham gia links có hiệu độ âm điện nhỏ hơn 0,4, độ phân cực của links có giá chỉ trị nhỏ tuổi đến mức trong thực tế không khẳng định được, liên kết vẫn được coi là liên kết cùng hóa trị không cực.

Như vậy tín đồ ta quy cầu rằng: lúc hiệu độ âm điện của hai nguyên tử nắm trong tầm từ 0 đến nhỏ tuổi hơn 0,4 thì liên kết cộng hóa trị được xem như là không cực.

2. Hiệu độ âm năng lượng điện và links cộng hóa trị gồm cực

links cộng hóa trị gồm cực, có nghĩa là liên kết cộng hóa trị cơ mà cặp electron chung bị lệch về phía một nguyên tử thâm nhập liên kết, được tạo thành giữa các nguyên tử gồm hiệu âm điện nằm trong khoảng từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7.

Thí dụ: Liên kết H−Cl với hiệu âm điện của clo và hiđro bởi 0,96 là links cộng hóa trị gồm cực.

links H−O vào phân tử nước với hiệu độ âm điện giữa oxi cùng hiđro bằng 1,24 cũng là liên kết cộng hóa trị có cực.

Hiệu độ âm năng lượng điện càng bự thì độ phân cực càng mạnh.

3. Hiệu độ âm năng lượng điện và link ion

khi hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử tham gia liên kết ≥1,7, nguyên tử có độ âm điện béo (khả năng hút electron mạnh) đủ khả năng nhận hoàn toàn electron của nguyên tử liên kết với nó để trở thành ion âm, còn nguyên tử mất electron sẽ trở nên ion dương, tức là xảy ra sự chế tác thành links ion.

Thí dụ: vào phân tử NaCl, hiệu độ âm điện của Cl và Na là 3,16−0,93=2,23, links giữa Na và Cl là liên kết ion.

Xem thêm: Nên Uống Nước Chanh Khi Nào Để Giảm Cân Siêu Nhanh An Toàn, 3 Thời Điểm Uống Nước Chanh Tốt Nhất Trong Ngày

vào phân tử MgO, hiệu độ âm điện của O và Mg là 3,44−1,31=2,13, liên kết giữa O và Mg là liên kết ion.