Bài tập Toán lớp 3: Bảng đơn vị đo độ dài

Lý thuyết Bảng đơn vị đo độ dài

*
*

Bài tập Bảng đơn vị đo độ dài

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1:Đơn vị nào tiếp sau đây không cần là đơn vị chức năng đo độ dài?

A. Ki-lô-métB. MétC. LítD. đề-xi-mét

Câu 2:Số phù hợp để điền vào chỗ chấm: 1dm = ….mm là?

A. 1B. 0C. 10D. 100

Câu 3:Kết quả phép tính 6dm + 14dm là:

A. 20dmB. 24dmC. 27dmD. 30dm

Câu 4:Số thích hợp để điền vào khu vực chấm: 5dm3cm = ….cm là?

A. 53B. 50C. 3D. 503

Câu 5: Chu vi tam giác có độ dài cha cạnh theo lần lượt là 4m, 3m2dm và 36dm là:

A. 100dmB. 110dmC. 108dmD. 120dm
Bài tập từ luận

Bài 1:Điền số thích hợp vào khu vực chấm:

3m4cm = ….cm2km = …hm9dm4cm = … cm6dm = ….mm
5hm = …m4m7dm = …dm6m3cm = …cm70cm = …dm

Bài 2:Tính:

20dam + 13dam45hm – 19hm170m + 15m
320cm – 50cm16dm x 784dm : 3

Bài 3:Điền lốt , = tương thích vào khu vực chấm:

3dm4cm …30cm4hm5dam … 50dam15dm … 1m5dm
6m4cm…600cm5dm4cm … 54cm7m6cm … 7m5cm

Lời giải bài xích tập Bảng đơn vị đo độ dài

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
CDAAC

Bài tập từ luận

Bài 1:

3m4cm = 304cm2km = 20hm9dm4cm = 94cm6dm = 600mm
5hm = 500m4m7dm = 47dm6m3cm = 603cm70cm = 7dm

Bài 2:

20dam + 13dam = 33dam45hm – 19hm = 26hm170m + 15m = 185m
320cm – 50cm = 270cm16dm x 7 = 112dm84dm : 3 = 28dm

Bài 3:

3dm4cm > 30cm4hm5dam 600cm5dm4cm = 54cm7m6cm > 7m5cm

Lý thuyết về Đo lường và đơn vị đo lường

*

1 cố gắng kỉ = 100 năm; 1 năm = 12 tháng; một tuần = 7 ngày; 1 ngày = 24 giờ; 1 tiếng = 60 phút; 1 phút = 60 giây.

Bạn đang xem: Bảng đơn vị đo khối lượng lớp 3

Bài 1.

1 giờ bởi 60 phút. Hỏi 6 giờ bởi bao nhiêu phút?

Bài 2.

Ghi lại chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Kim giờ đồng hồ quay được một vòng thì kim phút quay được số vòng là:

A. 1 vòng

B. 12 vòng

C. 24 vòng

D. 13 vòng

Bài 3. Lưu lại chữ để trước câu vấn đáp đúng:

2 giờ nửa tiếng < > 230 phút. Dấu thích hợp điền vào ô trống là:

A. >

B. Đáp án bài xích tập Đo lường và đơn vị chức năng đo lường

Bài 1.

Đáp số: 360 phút.

Bài 2.

B. 12 vòng

Bài 3.

B. Rèn luyện bảng đơn vị chức năng đo độ dài

1.Viết số tương thích vào địa điểm chấm (theo mẫu):

Cách làm :

3m 4dm = 30dm + 4dm = 34dm

3m 4cm = 300cm + 4cm = 304cm

Mẫu : 3m 2dm = 32dm

3m 2cm = ………. Cm

4m 7dm = ………. Dm

4m 7cm = ………. Cm

2.Tính :

a) 8dam + 5 dam = ……………….57hm – 25hm = ……………….12km × 4 = ……………….8dam + 5 dam = ……………….8dam + 5 dam = ……………….27mm : 3 = ……………….

3.Điền “>,
6m 3cm …. 7m6m 3cm …. 6m6m 3cm …. 630cm6m 3cm …. 603cm

4.Một tấm vải dài 6m, bạn ta đã kéo ra 4dm để may túi. Hỏi tấm vải còn sót lại dài từng nào đề-xi-mét?

Bài giải

*

5.

Xem thêm: Đại Học Phí Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp Hcm 2021, Học Phí Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp Hcm 2021

Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

Số phù hợp điền vào chỗ chấm nhằm 8m 6cm = … cm

A. 86 B. 860 C. 806 D. 608

Các bài toán về Đại lượng và đơn vị đo độ dài

*

Bài 3: Điền dấu > ,

*
*
*
*

d) 100m=1hme) 10mm=1cm

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài tập Toán cải thiện lớp 3: Đại lượng và đo đại lượng

Bài 1:Có hai gai dây, sợi dây trước tiên dài 2m 3dm, tua dây sản phẩm công nghệ hai dài ra hơn nữa sợi dây thứ nhất 8dm. Hỏi hai sợi dây tương đối dài bao nhiêu dm?

Bài 2:An cưa một khúc gỗ dài thành các khúc gỗ ngắn hơn, mỗi khúc gỗ không ra dài 7dm với An sẽ cưa 5 lần thì không còn khúc gỗ. Hỏi khúc gỗ chưa cưa thuở đầu của An dài bao nhiêu mét?

Bài 3:Sợi dây đầu tiên dài 480mm, gai dây lắp thêm hai dài bởi 1/3 tua dây thứ nhất và 1/2 sợi dây sản phẩm công nghệ 3. Hỏi tía sợi dây khá dài bao nhiêu milimet?

Bài 4:Có 1 quả cân 1kg cùng một quả cân nặng 2kg, 1 cân đĩa. Hỏi có thể cân được không ít nhất là từng nào kg gạo qua hai lần cân?

Bài 5:Bao gạo đầu tiên nặng 25kg, bao trang bị hai nặng trĩu 38 kg. Hỏi buộc phải chuyển từ bao vật dụng hai sang bao trước tiên bao nhiêu kg để bao gạo máy hai chỉ nhỏ hơn bao thứ nhất 3kg?

Bài 6:Có 7kg gạo, một cân đĩa, 1 quả cân nặng 1kg. Làm cầm nào để có một lần cân rất có thể chia số gạo thành nhị phần: 1 phần 4kg và một phần 3kg?

Bài 7:Toàn đố Minh: “Thời gian từ trên đầu ngày cho “bây giờ” bằng một nửa thời gian từ bỏ “bây giờ” cho đến khi kết thúc ngày. Đố các bạn biết “bây giờ” là mấy giờ? Em hãy giúp Minh trả lời thắc mắc của Toàn.

Bài 8:Ở một tháng nhì nào đó có 5 ngày chủ nhật. Hỏi ngày 28 của tháng hai chính là ngày sản phẩm mấy?

Bài 9:Hiện nay tía 32 tuổi gấp 4 lần tuổi con. Hỏi từng nào năm nữa tuổi bố chỉ còn gấp 3 lần tuổi con?

Bài 10:Mẹ Na rước 80000 đồng đi chợ, chị em Na mua thịt hết 32000 đồng, mua cá hết 14000 đồng, thiết lập rau không còn 2000 đồng. Hỏi mẹ Na còn lại bao nhiêu tiền?

Bài 11:Bố có hai tờ giấy loại 50000 đồng, cha mua sách không còn 32000 đồng, cài đặt báo hết 4000 đồng và download xăng không còn 18000 đồng. Hỏi bố còn sót lại bao nhiêu tiền?

Bài 12:Minh gồm 20000 đồng gồm 6 tờ giấy bạc. Hỏi Minh có thể có những loại giấy bạc nào?

Bài 13: tất cả 10 kg đường, một cân đĩa với hai quả cân nhiều loại 1 kg cùng 5 kg. Làm nạm nào để qua một lần cân lấy ra được 7 kg đường?