Bảng chữ cái tiếng Anh (tiếng Anh: English alphabet) tiến bộ là một bảng vần âm Latinh gồm 26 chữ cái. Dạng viết hoaA B C D E F G H I J K L M N O phường Q R S T U V W X Y Z Dạng viết thườnga b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


Hình dạng đúng đắn của vần âm trên ấn phẩm tùy ở trong vào bộ chữ in được thiết kế. Ngoài mặt của vần âm khi viết tay rất là đa dạng.

Bạn đang xem: Bảng chữ cái alpha

Tiếng Anh viết sử dụng nhiều diagraph như ch, sh, th, wh, qu,...mặc dù ngôn từ này ko xem chúng là những mẫu tự lẻ tẻ trong bảng chữ cái. Người tiêu dùng tiếng Anh còn sử dụng dạng chữ ghép truyền thống lâu đời là æ với œ.


Mục lục

1 kế hoạch sử1.1 giờ đồng hồ Anh cổ1.2 tiếng Anh hiện tại đại2 tên tự cái2.1 bắt đầu tiếng Anh3 gia tốc sử dụng4 Chú thích

Lịch sửSửa đổi

Tiếng Anh cổSửa đổiBài đưa ra tiết: Bảng vần âm tiếng Anh cổ

Tiếng Anh được viết lần đầu bởi Bảng chữ cái rune Anglo-Saxon - được dùng từ ráng kỷ V. Bảng mẫu tự này vì dân Anglo-Saxon có theo mang đến nơi mà thời buổi này là Anh giải pháp Lan. Hiện tại còn cất giữ được khôn xiết ít ví dụ về cách viết tiếng Anh cổ này, hầu hết số còn còn lại chỉ là các câu tự khắc hay mọi đoạn rời rạc.

Từ nỗ lực kỷ VII, Bảng vần âm Latinh do những nhà truyền giáo Ki-tô mang đến đã ban đầu thay vậy Bảng chữ cái rune Anglo-Saxon. Tuy nhiên, bảng chữ rune cũng đã ảnh hưởng lên bảng vần âm tiếng Anh vẫn thành hình, biểu lộ qua các chữ chiếc mà bảng rune đem đến là thorn (Þ þ) và wynn (Ƿ ƿ). Trong tương lai người ta đưa ra chữ eth (Ð ð) bằng phương pháp thay đổi chữ dee (D d). Những người dân chép thuê Norman đã tạo thành chữ yogh (Ȝ ȝ) trường đoản cú chữ g đảo trong tiếng Anh cổ với tiếng Ireland. Họ sử dụng chữ yogh này tuy vậy song với chữ g Carolingia.

Chữ ghép a-e ash (Æ æ) được chấp nhận như một mẫu mã tự riêng biệt biệt, quánh theo chữ æsc trong bộ chữ rune Bắc Âu. Ở thời kỳ khôn cùng sơ khai, giờ đồng hồ Anh cổ còn có chữ ghép o-e ethel (Œ œ) cùng với tư giải pháp một mẫu tự riêng biệt, có nguồn gốc từ chữ œðel trong cỗ chữ rune. Các chữ ghép v-v hoặc u-u W (W w) cũng rất được sử dụng.


Năm 1011, Byrhtferð liệt kê 24 chữ cái: A B C D E F G H I K L M N O p Q R S T V X Y Z và Ƿ Þ Ð Æ

Tiếng Anh hiện nay đạiSửa đổi

Trong giờ đồng hồ Anh hiện nay đại, Ƿ, Þ, Ð, Æ cùng œ bị xem như là những vần âm đã lỗi thời. þ với ð cùng bị thay bằng th, mặc dù þ liên tục tồn trên một thời gian nữa; dạng viết thường xuyên của þ cũng dần dần trở cần hòa lẫn vào bí quyết viết chữ Y thường xuyên (y). þ với ð hiện vẫn còn đó hiện diện trong giờ đồng hồ Iceland với tiếng Faroe. ƿ biến mất khỏi tiếng Anh khoảng tầm từ thay kỷ XIV khi nó bị uu (tức w ngày nay) nạm thế. ȝ mất tích từ khoảng tầm thế kỷ XV với bị gh rứa thế. Những mẫu từ bỏ U với J - biệt lập với V cùng I - được bổ sung cập nhật vào cố kỉnh kỷ XVI.

Dạng viết thường của chữ s nhiều năm (ſ) sống thọ đến quy trình đầu của giờ Anh hiện tại đại. æ và œ trường tồn đến chũm kỷ XIX và được trong văn viết chấp thuận để ghi một số trong những từ bao gồm gốc từ giờ Hy Lạp hoặc giờ đồng hồ Latinh, ví dụ điển hình từ encyclopædia ("bách khoa toàn thư") với từ cœlom ("thể khoang") tuy vậy æ với œ không tồn tại trong tiếng Latinh cổ xưa hoặc giờ đồng hồ Hy Lạp cổ. Ngày này hai chữ này được viết thành "ae" và "oe", tuy nhiên trong giờ Anh Mỹ thì chữ e dài phần lớn bị loại bỏ (chẳng hạn, giờ đồng hồ Anh Mỹ viết encyclopedia cố kỉnh cho encyclopaedia, fetus vậy cho foetus).

Xem thêm: Máu Có Cả Kháng Nguyên A Và B Có Thể Truyền, Cho Người Nhóm Máu O Không


Tên chữ cáiSửa đổi

Ít khi người ta đọc tên của vần âm trừ khi buộc phải phát âm những từ dẫn xuất hoặc tự ghép (chẳng hạn tee-shirt, deejay, emcee, okay,...), các dạng dẫn xuất (chẳng hạn exed out, effing,,...) hoặc tên những đối tượng chọn cái tên theo tên vần âm (chẳng hạn wye vào Y junction, tức thị khớp nối hình chữ Y). List dưới dây trích đàng hoàng điển tiếng Anh Oxford. Tên của phụ âm thường sẽ có dạng phụ âm + ee hoặc e + phụ âm (chẳng hạn bee cùng ef). Nước ngoài lệ là aitch, jay, kay, cue, ar, ess (trong từ ghép hiểu là es-), wye với zed. Chữ cái tên chữ dòng Phát âm A A /eɪ/<1>B Bee /biː/C Cee /siː/D Dee /diː/E E /iː/F Ef (Eff giả dụ là động từ) /ɛf/G Jee /dʒiː/H Aitch /eɪtʃ/Haitch<2> /heɪtʃ/I I /aɪ/J Jay /dʒeɪ/Jy<3> /dʒaɪ/K Kay /keɪ/L El hoặc Ell /ɛl/M Em /ɛm/N En /ɛn/O O /oʊ/P Pee /piː/Q Cue /kjuː/R Ar /ɑr/S Ess (es-)<4> /ɛs/T Tee /tiː/U U /juː/V Vee /viː/W Double-U /ˈdʌbəl.juː/<5>X Ex /ɛks/Y Wy hoặc Wye /waɪ/Z Zed<6> /zɛd/Zee<7> /ziː/Izzard<8> /ˈɪzərd/

Một số nhóm vần âm như pee cùng bee hoặc em cùng en thường sẽ dễ bị nhầm lẫn khi trong giao tiếp, nhất là khi liên lạc qua điện thoại cảm ứng hay vô tuyến. Để xử lý vấn đề này, người ta tạo ra các bảng vần âm đánh vần - chẳng hạn Bảng chữ cái đánh vần ICAO - trong số đó mỗi chữ cái được gán cho một cái tên dễ sáng tỏ lẫn nhau.

Nguồn cội tiếng AnhSửa đổi

Tên gọi của những chữ mẫu trong giờ Anh chủ yếu là thừa kế trực tiếp từ tên gọi trong giờ đồng hồ Latinh (và giờ Etrusca) thông qua tiếng trung gian là giờ đồng hồ Pháp. Vần âm Tiếng Latinh giờ đồng hồ Pháp cổ giờ đồng hồ Anh Trung cổ giờ Anh tiến bộ A á /aː/ /aː/ /aː/ /eɪ/ B bé xíu /beː/ /beː/ /beː/ /biː/ C cé /keː/ /tʃeː/ /tseː/ /seː/ /seː/ /siː/ D dé /deː/ /deː/ /deː/ /diː/ E é /eː/ /eː/ /eː/ /iː/ F ef /ɛf/ /ɛf/ /ɛf/ /ɛf/ G gé /ɡeː/ /dʒeː/ /dʒeː/ /dʒiː/ H há /haː/ /aha/ /akːa/ /aːtʃ/ /aːtʃ/ /eɪtʃ/ I í /iː/ /iː/ /iː/ /aɪ/ J /dʒeɪ/ K ká /kaː/ /kaː/ /kaː/ /keɪ/ L el /ɛl/ /ɛl/ /ɛl/ /ɛl/ M em /ɛm/ /ɛm/ /ɛm/ /ɛm/ N en /ɛn/ /ɛn/ /ɛn/ /ɛn/ O ó /oː/ /oː/ /oː/ /oʊ/ p pé /peː/ /peː/ /peː/ /piː/ Q qú /kuː/ /kyː/ /kiw/ /kjuː/ R er /ɛr/ /ɛr/ /ɛr/ /ar/ /ɑr/ S es /ɛs/ /ɛs/ /ɛs/ /ɛs/ T vấp ngã /teː/ /teː/ /teː/ /tiː/ U ú /uː/ /yː/ /iw/ /juː/ V /viː/ W /ˈdʌbəl.juː/ X ex /ɛks, iks/ /iks/ /ɛks/ /ɛks/ Y hý /hyː, iː/í graeca /iː ˈɡraɪka/ ui, gui?i grec /iː ɡrɛːk/ /wiː/? /waɪ/ Z zéta /zeːta/ zed /zɛːd/et zed /et zeːd/ /e zed/ /zɛd//ɛˈzɛd/ /zɛd, ziː//ˈɪzəd/

Tần suất sử dụngSửa đổi

Bài đưa ra tiết: gia tốc chữ cái

Chữ cái hay được dùng nhất trong giờ đồng hồ Anh là chữ E. Vần âm ít dùng nhất là chữ Z. Danh sách dưới đây cho biết tần suất tương đối của các chữ chiếc trong một văn bạn dạng tiếng Anh nhìn chung do tác giả Robert Edward Lewand dẫn ra:<9>Chữ cái gia tốc A 8,17% B 1,49% C 2,78% D 4,25% E 12,70% F 2,23% G 2,02% H 6,09% I 6,97% J 0,15% K 0,77% L 4,03% M 2,41% N 6,75% O 7,51% p 1,93% Q 0,10% R 5,99% S 6,33% T 9,06% U 2,76% V 0,98% W 2,36% X 0,15% Y 1,97% Z 0,07%

Chú thíchSửa đổi