*
Mục lục bài bác viết
*
Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm và hướng dẫn nhận xét xếp loại

Đánh giá, xếp loi cht lưng đng viên cui năm

Đối tượng: Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác làm việc và sinh hoạt, đảng viên bị đình chỉ ngơi nghỉ đảng). Đối với cấp cho ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp cho ủy vẫn đề nghị đánh giá, xếp loại chất lượng.

Bạn đang xem: Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2021

Khung tiêu chí tiến công giá

- Về tứ tưởng chính trị; phẩm chất, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

+ tứ tưởng chính trị: trung thành với nhà nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng hcm và con đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động mái ấm gia đình và nhân dân tiến hành chủ trương, đường lối của Đảng, chủ yếu sách, pháp luật ở trong phòng nước; bài toán học tập những nghị quyết, chỉ thị, tham gia những đợt sinh hoạt chủ yếu trị nhằm nâng cao khả năng chính trị, nhân sinh quan phương pháp mạng.

+ Phẩm chất đạo đức, lối sống: kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vấn đề giữ gìn đạo đức, lối sống, đẩy mạnh tính chi phí phong, gương mẫu của bạn đảng viên cùng quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu thay thế sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các bộc lộ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức tạo địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn cấu kết nội bộ.

+ Ý thức tổ chức kỷ luật: bài toán chấp hành sự cắt cử của tổ chức; triển khai quy định về các điều đảng viên không được thiết kế và những nội quy, quy định của địa phương, cơ quan, đối kháng vị; những nguyên tắc, cơ chế sinh hoạt đảng, đóng góp đảng giá tiền theo quy định; gương mẫu tiến hành nghĩa vụ công dân và liên tiếp giữ mối liên hệ với đưa ra ủy, đảng ủy cửa hàng nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

+ Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, tàn khốc trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm bài toán khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; ý thức hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

+ kết quả đấu tranh phòng, kháng các biểu thị suy thoái tư tưởng chủ yếu trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá thể (nếu có).

- Về hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

+ Việc tiến hành chức trách, quyền lợi và nghĩa vụ theo phép tắc (đảng, thiết yếu quyền, đoàn thể).

+ hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, trọng trách được giao trong thời điểm được lượng hóa bằng sản phẩm. Đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức cần hiểu rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, tác dụng thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao vào năm; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu đựng trách nhiệm; ý thức, thái độ giao hàng nhân dân...

+ công dụng đánh giá, xếp loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, làm chủ trực tiếp; hiệu quả đánh giá lòng tin định kỳ (nếu có).

- Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực hằng năm

- Kết quả tương khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được cấp cho có thẩm quyền tóm lại hoặc được chỉ ra rằng ở các kỳ kiểm điểm trước

- Kết quả kiểm điểm theo gợi ý của cấp có thẩm quyền (nếu có)

Khung tiêu chuẩn các mức hóa học lượng

Mức chất lượng

Tiêu chuẩn

Ghi chú

Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ

+ Là đảng viên thực sự tiêu biểu vượt trội về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn luôn đi đầu về đổi mới sáng tạo, bao gồm sản phẩm rõ ràng lượng hóa được, có không ít thành tích trông rất nổi bật trong công tác được những đảng viên khác học tập, noi theo.

+ Các tiêu chí về hiệu quả thực hiện trách nhiệm chính trị được giao đều nhận xét đạt cấp độ “Xuất sắc”; các tiêu chuẩn còn lại được review đạt lever “Tốt” trở lên.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức cần được xếp một số loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Cấp có thẩm quyền coi xét, quyết định số lượng đảng viên được xếp các loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” ko vượt thừa 20% số đảng viên được xếp các loại “Hoàn thành giỏi nhiệm vụ” trong từng tổ chức cơ sở đảng.

Hoàn thành giỏi nhiệm vụ

+ Các tiêu chí về hiệu quả thực hiện trách nhiệm chính trị được giao đều review đạt lever “Tốt” trở lên; những tiêu chí còn lại được review đạt lever “Trung bình” trở lên.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức cần được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Hoàn thành nhiệm vụ

+ Các tiêu chuẩn cơ bản được nhận xét đạt lever “Trung bình” trở lên.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức nên được xếp các loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

Không xong xuôi nhiệm vụ

Là đảng viên không đạt tới mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường phù hợp sau:

+ Cấp có thẩm quyền kết luận đánh giá có biểu thị suy thoái về tứ tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự đưa hóa”.

+ Chỉ ngừng dưới một nửa chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao vào năm.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại ở tại mức “Không dứt nhiệm vụ”.

+ Đảng viên bị thực hành kỷ luật trong năm (một vi phạm bị cách xử trí kỷ nguyên lý chỉ tính một lần lúc xếp loại).

Trách nhiệm, thẩm quyền

- Đảng ủy cơ sở, đưa ra bộ cơ sở chủ trì tổ chức tiến hành và xem xét, đưa ra quyết định mức xếp loại quality đảng viên.

- Từng đảng viên tự tấn công giá, xếp nhiều loại chất lượng.

Cách thức thực hiện

Bước 1: trường đoản cú đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá, tiêu chuẩn mức quality được quy định rõ ràng cho từng đối tượng, đảng viên từ bỏ phân tích unique (xác định lever “Xuất sắc”, “Tốt”, “Trung bình”, “Kém” cho từng tiêu chí reviews cụ thể) cùng xem xét, tự nhấn mức chất lượng trong mẫu mã 02; báo cáo trước chi bộ trong buổi họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại unique đảng viên cuối năm.

Bước 2: đưa ra quyết định xếp loại chất lượng đối với đảng viên

- chi ủy (bí thư đưa ra bộ nơi không có chi ủy) tổng thích hợp mức tự xếp loại của đảng viên; chủ ý nhận xét của bỏ ra ủy, đảng ủy cửa hàng nơi đảng viên trú ngụ để khuyến nghị mức xếp một số loại của từng đảng viên. Chi bộ tiến hành bàn thảo mức xếp nhiều loại do bỏ ra ủy (bí thư chi bộ nơi không tồn tại chi ủy) khuyến cáo trước khi thực hiện bỏ phiếu.

- bỏ ra ủy (bí thư đưa ra bộ nơi không tồn tại chi ủy) tổ chức triển khai để đảng viên quăng quật phiếu khuyến cáo mức xếp loại so với từng đảng viên của chi bộ; sau đó, tổng phù hợp kết quả, khuyến nghị mức xếp loại quality đối với từng đảng viên để report đảng ủy cơ sở.

- bộ phận giúp vấn đề cấp ủy tổng hợp, thẩm định báo cáo của các chi cỗ trực thuộc nhằm đảng ủy cửa hàng xem xét đưa ra quyết định xếp loại unique đảng viên. Đối với bỏ ra bộ các đại lý do đưa ra bộ đưa ra quyết định xếp loại quality đảng viên.

Lưu ý khi viết bạn dạng kiểm điểm đảng viên cuối năm 2021

Phải kiểm điểm đầy đủ, tráng lệ và trang nghiêm nội dung theo phía dẫn 21-HD/BTCTW.

Trong đó tập trung kiểm điểm về bốn tưởng chủ yếu trị, đạo đức, lối sống, hiệu quả tu dưỡng, rèn luyện, ý thức tự giác, ý thức tự phê bình cùng phê bình, “tự soi, từ bỏ sửa”, thực hiện trách nhiệm nêu gương và đầy đủ điều đảng viên không được làm, biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, viên bộ, “lợi ích nhóm”.

Kiểm điểm cá thể phải đính thêm với kiểm điểm của tập thể, nắm rõ trách nhiệm fan đứng đầu, đồng thời chứng thực trách nhiệm cá nhân đối với số đông hạn chế, yếu điểm của tập thể.

Đồng thời, thực hiện nghiêm việc xếp nhiều loại tập thể, cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” ko vượt quá 20% tập thể, cá thể được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Nút xếp nhiều loại của fan đứng đầu không được cao hơn mức xếp nhiều loại của anh em lãnh đạo, quản lí lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng do mình đứng đầu.

Xem thêm: Bài Tập Về Câu Trực Tiếp Gián Tiếp Co Dap An H Về Câu Tường Thuật, Trực Tiếp

Tiến hành kiểm tra, giám sát và đo lường công tác kiểm điểm, tấn công giá, xếp loại unique tập thể, cá nhân. Chỉ huy việc tổ chức kiểm điểm lại so với những tập thể, cá nhân kiểm điểm từ phê bình và phê bình không đạt yêu cầu; xếp một số loại lại ở rất nhiều nơi xếp một số loại “Hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ” không nên quy định.