1. Bản chất của mã di truyền

- Mã di truyền là trình tự sắp tới xếp các nuclêôtit trong gen (trong mạch khuôn) dụng cụ trình tự chuẩn bị xếp những axit amin vào prôtêin

- trong ADN chỉ có 4 loại nu (A, T, G, X) dẫu vậy trong prôtêin có tầm khoảng 20 các loại axit amin. Do đó mã di truyền phải là mã bộ bố (còn hotline là codon).

Bạn đang xem: Bản chất của mã di truyền

Bạn đang xem: thực chất của mã di truyền là

- Mã dt gồm: cỗ 3 mã cội trên ADN, bộ 3 mã sao bên trên mARN và cỗ 3 đối mã bên trên tARN. Ví dụ: mã nơi bắt đầu là 3’-TAX…-5’ tương ứng mã sao là: 5’-AUG…-3’ cùng mã đối mã là: UAX khớp ứng axit amin được mức sử dụng là Met.

VD: 1 đoạn mã di truyền(Thay C bằng X)


*

Bản chất của mã di truyền là trình tự sắp xếp những nucleotit trong gen khí cụ trình tự sắp đến xếp những axit amin vào protein.

2. Đặc điểm của mã di truyền

- Mã di truyền là mã cỗ ba:Một cỗ ba là một trong những mã dt (1 codon).Mã di truyền có một bộ ba khởi đầu (AUG) cùng 3 cỗ ba kết thúc (UAA, UAG, UGA).

- Mã di truyền bao gồm tính sệt hiệu:Mộtbộ ba chỉ mã hoá một loại axit amin.

- Mã di truyền gồm tính thoái hoánghĩa là 1 trong những loại axit amin được mã hóa vị 2 hay nhiều bộ ba khác nhau trừ 2 nước ngoài lệ: AUG mã hóa đến mêtionin ngơi nghỉ sinh đồ gia dụng nhân thực và forminmêtionin ngơi nghỉ sinh trang bị nhân sơ; UGG chỉ mã hóa 1 một số loại axit amin là triptôphan.

- Mã di truyền bao gồm tính phổ biến:Tất cả sinh vật hầu hết dùng phổ biến một cỗ mã di truyền, trừ vài ngoại lệ). Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp ngoại lệ, như: codon AGA và AGG vào nhân thì mã hóa đến aa Arginin tuy nhiên trong ti thể lại mã kết thúc.

- Mã di truyền có tính liên tục:Mã dt được đọc từ là 1 điểm xác định, theo từng bộ và ba ko gối lên nhau.


*

Trong 64 bộ cha thì có:

+ 3 bộ ba không mã hóa mang lại axit amin được điện thoại tư vấn là bộ ba kết thúc . Trong quá trình dịch mã khi riboxom xúc tiếp với các bộ ba kết thúc thì các phần của riboxom tách nhau ra và quá trình dịch mã kết thúc.

Chức năng của mã di truyền


*

3. Giải thích mã di truyền là mã bộ ba

3.1. Lý luận

- có 4 một số loại nuclêôtit cấu tạo nên phân tử ADN (A, T, G, X) nhưng tất cả trên 20 loại axit amin (aa) tạo nên prôtêin, vị đó:

- nếu như 1 nuclêôtit xác minh 1 aa thì bao gồm 41= 4 tổ hợp, không đủ mã hóa 20 aa.

- ví như 2 nuclêôtit xác minh 1 aa thì bao gồm 42= 16 tổ hợp, không đủ mã hóa 20 aa.

- nếu 4 nuclêôtit khẳng định 1 aa thì có 44= 256 tổ hợp, rất nhiều để mã hóa đôi mươi aa.

- Vậy 3 nuclêôtit xác minh 1 aa thì bao gồm 43 = 64 tổ hợp, là đủ mã hóa 20 aa.

→ cho nên vì thế mã dt là mã bộ tía sẽ là phù hợp nhất.

Xem thêm: Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Thi Công Chức Có Đáp Án

3.2. Thực nghiệm

- có 64 bộ ba, trong đó 3 bộ 3 ko mã hóa aa nhưng làm nhiệm vụ ngừng dịch mã(UAA, UAG, UGA), 1 cỗ 3 vừa làm nhiệm vụ mở đầu, vừa làm nhiệm vụ mã hóa aa Metionin (AUG).


Follow Us


Có gì mới


Trending