Tả Về Ngôi Trường bởi Tiếng Anh tất cả Dịch ❤️️ 15 bài Hay ✅ xem thêm Những bài bác Văn giờ Anh Đặc Sắc diễn đạt Hình Ảnh Mái trường Thân Thương.


Cách Tả Ngôi Trường bằng Tiếng Anh

Dưới đây là hướng dẫn phương pháp tả ngôi trường bởi tiếng Anh với đều ý thiết yếu cơ bạn dạng cần trình bày trong quá trình làm bài. Mời độc giả cùng tham khảo:

Đoạn văn/ bài xích văn reviews về trường học bởi tiếng Anh bao gồm những ý bao gồm sau:

What’s your school’s name/ address? – thương hiệu trường và Địa chỉHow is it? (new/old; large/ small; beautiful; …) – Nó như thế nào? (miêu tả thông thường về ngôi trường)How many teachers/ students/ classrooms/ floors are there? – con số giáo viên, học sinh, lớp học cùng số tầng.How are the teachers/ students? (friendly; helpful;…) – mô tả giáo viên cùng học sinh.What vày you lượt thích the best about your school? – Điều gì sinh sống ngôi trường khiến mình muốn nhất

Tham khảo hầu như mẫu câu về chủ đề trường học được khuyên bảo trong video clip sau:


Cùng với bài xích văn tả về ngôi trường bằng tiếng Anh, gửi khuyến mãi bạn