Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

1000 bài tập trắc nghiệm Toán 5I - Số thập phânII - Các phép tính với số thập phân1. Phép cộng2. Phép trừ3. Phép nhân4. Phép chiaI - Số đo thời gianII - Vận tốc, quãng đường, thời gianI - Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượngII - Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên, phân số, số thập phânIII - Ôn tập về hình họcIV - Ôn tập về giải toán
Bài tập Quãng đường Toán lớp 5 có lời giải
Trang trước
Trang sau

Bài tập Quãng đường Toán lớp 5 có lời giải

Câu 1: Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc chia cho thời gian. Đúng hay sai?

A.Đúng

B.Sai

Hiển thị đáp án

Câu 2: Gọi vận tốc là v, quãng đường là s, thời gian là t. Công thức tính quãng đường là:

A.s = v + t

B.s = v – t

C.s = v × t

D.s = v : t

Hiển thị đáp án

Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Bạn đang xem: Bài toán tính quãng đường

Gọi vận tốc là v, quãng đường là s, thời gian là t, ta có: s = v × t


Câu 3: Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:

Vận tốc45 m/giây
Thời gian5 giây
Quãng đường...m

A.220

B.225

C.230

D.235

Hiển thị đáp án

Quãng đường cần tìm là:

45 × 5 = 225 (m)

Vậy đáp án đúng điền vào chỗ chấm là 225.


Câu 4: Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:

v28 km/giờ
t3,5 giờ
s...km

A.96

B.97

C.98

D.99

Hiển thị đáp án

Quãng đường cần tìm là:

28 × 3,5 = 98 (km)

Vậy đáp án đúng điền vào chỗ chấm là 98.


Câu 5: Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:

v15 m/giây
t1,75 phút
s...m

A.26,25m

B.262,5m

C.157,5m

D.1575m

Hiển thị đáp án

Câu 6: Điền đáp án đúng vào ô trống:

Một ô tô đi với vận tốc 52 km/giờ. Vậy quãng đường đi được của ô tô trong 1 giờ 45 phút km.

Hiển thị đáp án

Đổi 1 giờ 45 phút = 1,75 giờ

Quãng đường ô tô đó đi được là:

52 × 1,75 = 91(km)

Đáp số: 91km

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 91.


Câu 7: Một con thỏ chạy với vận tốc 4 m/giây. Tính quãng đường con thỏ chạy được trong 2,25 phút.

A.9m

B.90m

C.540m

D.900m

Hiển thị đáp án

Câu 8: Điền số thích hợp vào ô trống:

Lúc 6 giờ 30 phút anh Hai đạp xe từ nhà mình với vận tốc 12 km/giờ để đến nhà bạn chơi. Anh đến nhà bạn lúc 7 giờ 10 phút.

Vậy quãng đường từ nhà anh Hai đến nhà bạn dài km.

Hiển thị đáp án

Thời gian anh Hai đi từ nhà đến nhà bạn là:

7 giờ 10 phút −6 giờ 30 phút =40 phút

Đổi 40 phút =

*
giờ = giờ

Quãng đường từ nhà anh Hai đến nhà bạn dài số ki-lô-mét là:

12 x = 8 (km)

Đáp số: 8km.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 8.


Câu 9: Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 48 km/giờ. Ô tô khởi hành lúc 8 giờ và đến B lúc 10 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB, biết dọc đường ô tô nghỉ 15 phút.

A.108km

B.120km

C.128km

D.132km

Hiển thị đáp án

Nếu không tính thời gian nghỉ, ô tô đi từ A đến B hết số thời gian là:

10 giờ 30 phút − 8 giờ − 15 phút = 2 giờ 15 phút

Đổi: 2 giờ 15 phút = 2,25 giờ

Quãng đường AB dài số ki-lô-mét là:

48 × 2,25 = 108 (km)

Đáp số: 108km.


Câu 10: Một con rái cá có thể bơi với vận tốc 25,2 km/giờ. Một con ngựa chạy với vận tốc 5,5 m/giây. Hỏi trong 1 phút, con nào di chuyển được quãng đường dài hơn và dài hơn bao nhiêu mét?

A.Con rái cá; 9m

B.Con rái cá; 90m

C.Con ngựa; 9m

D.Con ngựa; 90m

Hiển thị đáp án

Đổi: 1 phút = giờ; 1 phút = 60 giây.

Quãng đường con rái cá bơi được trong 1 phút là:

25,2 × = 0,42 (km)

Đổi: 0,42km = 420m

Quãng đường con ngựa chạy được trong 1 phút là:

5,5 × 60 = 330 (m)

Ta có: 420m > 330m

Vậy trong 1 phút con rái cá di chuyển được quãng đường dài hơn và dài hơn số mét là:

420 − 330 = 90(m)

Đáp số: Con rái cá; 90m.


Câu 11: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bác Hùng đi xe đạp từ nhà với vận tốc 12 km/giờ và hết 1 giờ 30 phút thì đến ga tàu hỏa. Sau đó bác Hùng đi tiếp bằng tàu hỏa mất 2 giờ 45 phút thì đến tỉnh A. Biết rằng vận tốc tàu hỏa là 40 km/giờ.

Vậy quãng đường từ nhà Hùng đến tỉnh A dài ki-lô-mét.

Hiển thị đáp án

Đổi: 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ ; 2 giờ 45 phút = 2,75 giờ.

Quãng đường từ nhà bác Hùng đến ga tàu dài số ki-lô-mét là:

12 × 1,5 = 18 (km)

Quãng đường từ ga tàu đến tỉnh A dài số ki-lô-mét là:

40 × 2,75 = 110 (km)

Quãng đường từ nhà bác Hùng đến tỉnh A dài số ki-lô-mét là:

18 + 110 = 128 (km)

Đáp số: 128km.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 128.


Câu 12: Cô Hà đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12 km/giờ. Biết quãng đường AB dài 18km và cô Hà xuất phát từ A lúc 6 giờ 20 phút. Hỏi đến 7 giờ 40 phút, cô Hà còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét?

A.2km

B.10km

C.12km

D.16km

Hiển thị đáp án

Thời gian cô Hà đã đi là:

7 giờ 40 phút − 6 giờ 20 phút = 1 giờ 20 phút

Đổi 1 giờ 20 phút = 1 giờ +

*
giờ = 1 giờ +
*
giờ = giờ

Quãng đường cô Hà đã đi là:

12 × = 16 (km)

Cô Hà còn cách B số ki-lô-mét là;

18 − 16 = 2 (km)

Đáp số: 2km.


Câu 13: Một vận động viên đạp xe đạp trên một đường đua là một đường tròn với vận tốc 25,12 km/giờ. Anh ta đi trong 15 phút thì được một vòng tròn. Tính bán kính đường đua.

A.0,25km

B.0,5km

C.1km

D.2km

Hiển thị đáp án

Đổi 15 phút = 0,25 giờ

Quãng đường vận động viên đi được khi đạp 1 vòng đường đua là:

25,12 × 0,25 = 6,28 (km)

Vậy chu vi đường đua là 6,28km.

Xem thêm: Phân Tích Bài " Tựa Trích Diễm Thi Tập, Soạn Bài Trích Diễm Thi Tập (Hoàng Đức Lương)

Bán kính đường đua là:

6,28 : 3,14 : 2 = 1 (km)

Đáp số: 1km.KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.magdalenarybarikova.com