Vậy là thầy đã đàm phán với các em 3 việc có tính thực tế, bài viết này thầy đề cập tới một trường hợp mang định đường đi của một bé kiến trong thành cốc mẫu thiết kế nón cụt. Việc này được thầy trích đề thi học sinh giỏi máy tính di động của tỉnh giấc Tuyên quang năm học tập 2011 - 2012, một bài khá tốt và tương đối khó so với các em!!!

Bài toán: Có một chiếc cốc úp ngược như hình vẽ. độ cao của cốc là 20cm, bán kính đáy ly là 3cm, nửa đường kính miệng ly là 4cm. Một con kiến đang đứng ở điểm A của miệng cốc dự định sẽ trườn hai vòng quanh thân cốc bỏ trên đến đáy cốc ở điểm B. Tính quãng đường ngắn độc nhất để bé kiến có thể thực hiện tại được ý định của mình.

Bạn đang xem: Bài toán thực tế

*

Lời giải:

Đặt b, a, h theo thứ tự là nửa đường kính đáy cốc, miệng ly và chiều cao của cốc, α là góc kí hiệu như trên hình vẽ.

Ta “trải” nhị lần mặt bao quanh cốc lên mặt phẳng sẽ được một hình quạt của một răn dạy với cung nhỏ tuổi $BB""=4pi b$ và cung bự $AA""=4pi a$.

Xem thêm: Giáo Án Thi Giáo Viên Giỏi Mầm Non Môn Thể Dục Mầm Non, Giáo Án Thể Dục Mầm Non

Độ nhiều năm ngắn nhất của lối đi của bé kiến là độ nhiều năm đoạn thẳng BA”.

*
Áp dụng định lí hàm số cosin ta được: $l=sqrtBO^2+OA""^2-2BO.OA"".cos 2alpha (1).$ $B""A""=AB=sqrt(a-b)^2+h^2.$ $dfracab=dfrac4pi a4pi b=dfracl(oversetfrownBB"")l(oversetfrown extAA"")=dfracOAOB=dfracOB+ABOB=1+dfracABdfrac2pi balpha =1+dfracAB.alpha 2pi b$ $Rightarrow alpha =dfrac2pi (a-b)AB=dfrac2pi (a-b)sqrt(a-b)^2+h^2 (a).$ $dfracABOB=dfracab-1=dfraca-bbRightarrow OB=dfracbsqrt(a-b)^2+h^2a-b (b)$. $OA""=OB+BA=dfracbsqrt(a-b)^2+h^2a-b +sqrt(a-b)^2+h^2 (c).$

Thay (a), (b), (c) vào (1) ta tìm được $l.$ $lapprox 47,2714cm$

http://magdalenarybarikova.com/khoa-hoc/xem/chuong-trinh-dgnl-hoc-va-giai-toan-trac-nghiem-thpt-quoc-gia-2017-kh963493378.html

Tổng phù hợp các nội dung bài viết Toán thực tiễn có bên trên web magdalenarybarikova.com các em xem làm việc đây:http://magdalenarybarikova.com/tag/bai-toan-thuc-te-18.html

KHOÁ PRO XMAX - CHINH PHỤC NHÓM CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO 2018 - MÔN TOÁN

*

<⛔ CÔNG THỨC ĐIỂM 10 MÔN TOÁN - THI THPTQG ⛔>

❓ các magdalenarybarikova.comERS đang biết công thức để lấy điểm tối đa môn Toán vào kì thi THPTQG 2018?