tài liệu - Giáo trình Văn phiên bản - Biểu mẫu BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN Đề thi – Kiểm tra phần mềm tiện ích


Bạn đang xem: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs 2018-2019

Ngữ Văn Sử - Địa - Công dân tiếng Anh thể dục - Nhạc - mỹ thuật Toán - Tin Lý - technology Hóa - Sinh
Toán-Lý-Hóa Online https://toliha.vn/ E-Learning Học tập trực tuyến 
*
Sở giáo dục đào tạo Đào tạo nên Khánh Hòa
*
Bộ giáo dục Đào Tạo
*
Sở Thông Tin media Khánh Hòa
*
Thư viện trực tuyến đường Violet Phòng giáo dục và đào tạo Đào tạo nên Diên Khánh Go IOE Vi OLYMPIC
*
Tầm chú ý trí tuệ Báo giáo dục và đào tạo và Thời đại online Trường học tập kết nối
*
Vnedu Cục CNTT Chuyên trang E-LEARNING Giáo dục văn minh CÁNH BUỒM
KẾ HOẠCH Bồi dưỡng liên tục của CBQL và cô giáo Năm học tập 2020 – 2021

 Căn cứ tình hình thực tiễn đơn vị, trường thcs Nguyễn Huệ lập planer bồi dưỡng tiếp tục cho CBQL và giáo viên năm học tập 2020 – 2021

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN Năm học 2019 – 2020

 Xin nhấp vào đây để xem (có kèm những biểu mẫu)

Hướng dẫn công tác làm việc BDTX cán cỗ quản lý, thầy giáo năm học tập 2019-2020

Mẫu planer BDTX năm học tập 2019-2020

Mẫu tổng hợp điểm BDTX 2018-2019

 Xin nhấp vào chỗ này dể mua về.

ĐIỂM BÀI THU HOẠCH BDTX NỘI DUNG 1 (Chính trị) HÈ 2018

 Xin nhấp vào chỗ này để xem

ĐIỂM BÀI THU HOẠCH BDTX NỘI DUNG 3 HÈ 2018

 Xin nhấp vào đây để xem.

BÀI THU HOẠCH BDTX ND1 (2018-2019): NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC THCS

 Các thầy cô xem thêm để viết thu hoạch

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN Năm học 2018 – 2019

 Xin nhấp vào đây để xem.

THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2018

Câu 2 của cô Kim Liên

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN năm học 2017-2018 (mới)

 Kế hoạch của Tổ, giáo viên đổi khác theo kế hoạch mới và tiến hành theo planer mới. GV tự tham khảo thêm tài liệu trên Internet

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI BDTX NĂM HỌC 2017-2018
Xem thêm: Soạn Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính Học Văn Lớp 9, Soạn Bài Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính

ss1562 = new slideshow("ss1562");s = new slide();s.src = "/Portals/0/1.jpg";s.link = "/Portals/0/1.jpg";s.text = "Ngoại khóa tổ Văn";ss1562.add_slide(s);s = new slide();s.src = "/Portals/0/2.jpg";s.link = "/Portals/0/2.jpg";s.text = "Ngoại khóa tổ Văn";ss1562.add_slide(s);s = new slide();s.src = "/Portals/0/3.jpg";s.link = "/Portals/0/3.jpg";s.text = "Ngoại khóa tổ Văn";ss1562.add_slide(s);s = new slide();s.src = "/Portals/0/4.jpg";s.link = "/Portals/0/4.jpg";s.text = "Ngoại khóa tổ Văn";ss1562.add_slide(s);s = new slide();s.src = "/Portals/0/5.jpg";s.link = "/Portals/0/5.jpg";s.text = "Ngoại khóa tổ Văn";ss1562.add_slide(s);s = new slide();s.src = "/Portals/0/2.png";s.link = "/Portals/0/2.png";s.text = "Tuyên truyền SKSS";ss1562.add_slide(s);for (var i=0; i if (document.images) {ss1562.image = document.images.ss1562_img;ss1562.textid = "ss1562_text";ss1562.update();var fadein_opacity = 0.04;var fadein_img = ss1562.image;function fadein(opacity) {if (typeof opacity != "undefined") fadein_opacity = opacity; if (fadein_opacity