+ phương pháp chỉ vận dụng cho ngôi trường hợp hóa học điện môi đậy đầy không gian gian thân hai phiên bản tụ.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập tụ điện

- năng lượng của tụ điện: ( mW = fracQ.U2 = fracCU^22 = fracQ^22C)

* Chú ý:

Bài tập ví dụ:

Một tụ điện tất cả điện dung (C_1 = 0,2mu F), khoảng cách giữa hai bạn dạng là d1 = 5 centimet được hấp thụ điện cho hiệu điện vắt U = 100 V.

a) Tính năng lượng của tụ điện.

b) Ngắt tụ năng lượng điện khỏi nguồng điện. Tính độ trở thành thiên năng lương của tụ lúc dịch hai phiên bản lại sát còn giải pháp nhau d2 = 1 cm.

Hướng dẫn giải

a)

Năng lượng của tụ điện:

( mW_1 = fracC_1U_1^22 = frac0,2.10^ - 6.100^22 = 10^ - 3J)

b)

Điện dung của tụ năng lượng điện là:

(C = fracvarepsilon Sk.4pi d) => điện dung C tỉ lệ thành phần nghịch với khoảng cách d

( Rightarrow fracC_2C_1 = fracd_1d_2 \Rightarrow C_2 = C_1fracd_1d_2 = 0,2.frac51 = 1mu F = 10^ - 6F)

+ Điện tích của tụ ban sơ là:

(Q_1 = C_1U_1 = 0,2.10^ - 6.100 = 2.10^ - 5C)

Do ngắt tụ ngoài nguồn bắt buộc điện tích Q không thay đổi => (Q_2 = Q_1)


Suy ra, năng lượng lúc sau của tụ: ( mW_2 = fracQ_2^22C_2 = fracleft( 2.10^ - 5 ight)^22.10^ - 6 = 2.10^ - 4J)

Độ đổi mới thiên năng lượng:

(Delta mW = mW_2 - mW_1 = 2.10^ - 4 - 10^ - 3 \= - 8.10^ - 4 tích điện giảm.

Dạng 2: Ghép tụ điện nối tiếp, song song

*

- lúc tụ điện bị tấn công thủng, nó thay đổi vật dẫn (dây dẫn).- Nếu bài bác toán có tương đối nhiều tụ được mắc lếu láo hợp, ta buộc phải tìm ra được bí quyết mắc tụ điện của mạch đó rồi bắt đầu tính toán.

- sau khi ngắt tụ điện khỏi nguồn với vẫn giữa tụ điện đó cô lập thì năng lượng điện Q của tụ đó vẫn không ráng đổi.

Xem thêm: Suất Điện Động Của Nguồn Điện Đặc Trưng Cho Điều Gì, Suất Điện Động Của Nguồn Điện Đặc Trưng Cho :

Bài tập ví dụ:

Một cỗ gồm tía tụ ghép song song (C_1 = C_2 = fracC_32). Lúc được tích điện bằng nguồn có hiệu điện cố gắng 45 V thì năng lượng điện tích của cục tụ điện bởi (18.10^ - 4C). Tính điện dung của các tụ điện.

Hướng dẫn giải

Ta có: (C_b = fracQ_bU = frac18.10^ - 445 = 4.10^ - 5F = 40mu F)

Ba tụ được ghép tuy nhiên song nên:

(C_b = C_1 + C_2 + C_3 = fracC_32 + fracC_32 + C_3 = 2C_3)

( Rightarrow C_3 = fracC_b2 = 20mu F Rightarrow C_1 = C_2 = fracC_32 = 10mu F)