3. Tập phù hợp được minh họa bởi một vòng tròn, trong số đó mỗi thành phần của tập hợp được màn biểu diễn bởi

một dấu chấm bên trong. Hình minh họa tập hợp như vậy gọi là biểu đồ dùng Ven.

Bạn đang xem: Bài tập về tập hợp phần tử của tập hợp

*

B. CÁC DẠNG TOÁN.

Dạng 1. VIẾT MỘT TẬP HỢP cho TRƯỚC

Phương pháp giải:

Dùng một chữ cái in hoa cùng dấu ngoặc nhọn, ta hoàn toàn có thể viết một tập vừa lòng theo hai biện pháp :

Liệt kê các thành phần của nó.Chỉ ra đặc thù đặc trưng mang lại các bộ phận của nó.

Ví dụ 1. (Bài 2 trang 6 SGK)

Viết tập hợp những chữ chiếc trong từ bỏ “TOÁN HỌC”.

Giải

T, O, A, N, H, C

Chú ý : Mỗi bộ phận của tập phù hợp chỉ liệt kê một lần.

Ví dụ 2. (Bài 4 trang 6 SGK)

Nhìn các hình 3, 4 cùng 5, viết các tập thích hợp A, B, M, H.

*

A = 15; 26; B = 1; a ; b; M = bút; H = bút, sách, vở.

Chú ý:

– trong các hình vẽ minh họa tập hợp, mỗi phần tử của tập hợp được trình diễn bởi một vết chấm

bên trong vòng tròn.

– Các bộ phận của một tập đúng theo được viết bí quyết nhau do dấu hoặc có thể dấu “;” hoặc dấu “,”. Trong

trường hòa hợp các phần tử của tập hợp không hẳn là số , ta thường dùng dấu phẩy. Vào trường

hợp có một phần tử của tập thích hợp là số, ta hay được sử dụng dấu chấm phẩy nhằm tránh nhầm lẫn

giữa số tự nhiên và thoải mái và sốthập phân.

Ví dụ 3. (Bài 5 trang 6 SGK)

a) một năm gồm bốn quý. Viết tập hòa hợp A các tháng của quý nhị trong năm.

b) Viết tập phù hợp B các tháng (dương lịch) có 30 ngày.

Giải

a) A = tháng tư, mon năm, tháng sáu.

b) B = tháng tư, tháng sáu, mon chín, mon mười một.

Ví dụ 4. Viết tập phù hợp M các số tự nhiên và thoải mái có một chữ số.

Giải

Ta có thể viết tập hợp M theo hai biện pháp :

Cách 1 : M = 0 ; 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 .

Cách 2 : M = {x ∈ N / x Dạng 2. SỬ DỤNG CÁC KÍ HIỆU ∈ VÀ ∉.

Phương pháp giải

Nắm vững ý nghĩa sâu sắc các kí hiệu ∈ và ∉.

Kí hiệu ∈ gọi là “là thành phần của” hoặc “thuộc”.

Kí hiệu ∉ đọc là “không buộc phải là bộ phận của” hoặc “không thuộc”.

Ví dụ 6.

Xem thêm: Cho 11 36G Hỗn Hợp Gồm Fe Feo Fe2O3 Fe3O4 Phản Ứng Hết Với Dung Dịch Hno3

(Bài 1 trang 6 SGK)

Viết tập vừa lòng A những số từ bỏ nhiên to hơn 8 và bé dại hơn 14 bằng hai cách, kế tiếp điền kí hiệu thích

hợp vào nơi chấm : 12 … A ; 16 … A.

 Giải

A = 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 hoặc A = {x 6∈ N/ 8 Dạng 3. MINH HỌA MỘT TẬP HỢP cho TRƯỚC BẰNG HÌNH VẼ

Phương pháp giải

Sử dụng biểu thứ Ven. Đó là một trong đường cong khép kín, không tự cắt, mỗi phần tử của tập hợp