Trong bài xích này họ sẽ bên nhau thực hành những bài tập xây dựng C với mức cơ bản. Giúp các bạn rèn luyện nhiều hơn khả năng lập trình và xử lý bài toán.

Bạn đang xem: Bài tập về hàm trong lập trình c

Bài 19 trong Serie xây dựng C từ bỏ A tới Z


Bài tập lập trình C cơ bảnBài tập lập trình sẵn C về vòng lặpVẽ tam giác vào C (lồng vòng lặp)Bài tập C về mảng một chiều (1 – D Array)Bài tập C về mảng hai phía (2 – D Array)Lời Kết

Bài tập lập trình C cơ bản

Chương trình Hello world

Chương trình Hello World là chương trình bom tấn trong mọi ngôn từ lập trình. Ngoài ý nghĩa là in chiếc chữ Hello World bên trên màn hình, công tác Hello World còn làm bạn khám nghiệm xem phần thiết lập ngôn ngữ lập trình của bản thân đã ổn giỏi chưa, đã sẵn sàng chuẩn bị để thực thi những chương trình khác giỏi không.

Ngoài ra, chương trình Hello World còn giúp bạn hiểu thêm về kết cấu của một công tác trong ngôn ngữ đó.

Dưới đấy là chương trình C để in loại chữ Hello World bên trên màn hình:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Biến

Bài tập lập trình C: Khai báo, gán với in biến tất cả kiểu tài liệu char

Biến gồm kiểu dữ liệu (char) giữ gìn giá trị là 1 trong ký tự.

*

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ đến kết quả:

*

Bài tập xây dựng C: Khai báo, gán cùng in biến gồm kiểu dữ liệu int)

Biến tất cả kiểu dữ liệu int lưu giữ cực hiếm là một số nguyên.

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Bài tập xây dựng C: Khai báo, gán với in biến bao gồm kiểu tài liệu float

Biến bao gồm kiểu dữ liệu float lưu giữ cực hiếm là một vài thực.

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Bài tập lập trình sẵn C: Khai báo, gán cùng in biến tất cả kiểu tài liệu double

Biến có kiểu tài liệu double lưu giữ quý giá là một vài double.

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ cho kết quả:

*

Bài tập lập trình sẵn C: Khai báo, gán và in biến tất cả kiểu tài liệu void

void trong C nghĩa là không tồn tại gì, không tồn tại giá trị. Kiểu tài liệu này hay được áp dụng khi khai báo nhỏ trỏ hoặc khai báo hàm.

*

Toán tử số học

Các toán tử số học cơ phiên bản bao bao gồm cộng, trừ, nhân và chia. Các toán tử này được thực hiện trên các kiểu tài liệu như intfloat và double.

Phép cộng trong C

Chương trình C tiếp sau đây minh họa phép cộng trong C:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Phép trừ trong C

Chương trình C tiếp sau đây minh họa phép trừ vào C:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Phép nhân trong C

Chương trình C sau đây minh họa phép nhân vào C. Bạn chú ý rằng dấu sao (*) được thực hiện làm toán tử nhân vào C.

*

Biên dịch công tác C trên sẽ đến kết quả:

*

Phép phân chia trong C

Chương trình C sau đây minh họa phép phân tách trong C. Ngôn ngữ C áp dụng dấu gạch chéo (/) để làm toán tử chia.

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ đến kết quả:

*

So sánh nhị số nguyên

So sánh nhì số nguyên là 1 trong những trong những bài tập C đơn giản nhất. Với lịch trình C này, bạn cũng có thể nhận đầu vào bởi áp dụng hàm scanf() hoặc tự khái niệm giá trị của các biến.

Để đối chiếu hai số nguyên, cách đơn giản và dễ dàng nhất là sử dụng những lệnh IF và ELSE trong C.

Bắt đầu từ công tác C này, chúng ta dần có tác dụng quen với cách lập giải mã từ kia viết code mang đến chương trình C thực sự. Với các cách triển khai tuần tự bởi vậy thì mình tin rằng sẽ giúp các bạn mới học ngữ điệu C phát triển tư duy của mình.

Giải thuật cho bài tập C

Dưới trên đây là quá trình giải thuật đơn giản và dễ dàng để giải bài bác tập C trên:

*

Chương trình C

Dưới đó là phần code của lịch trình C để giải bài xích tập đối chiếu hai số nguyên trong C.

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ cho kết quả:

*

Tìm giá bán trị lớn số 1 trong ba số nguyên

Tìm số lớn số 1 trong ba số là một trong trong những bài tập C đơn giản dễ dàng nhất. Trong lịch trình C này, bạn có thể nhận đầu vào bởi hàm scanf() hoặc tự có mang giá trị cho những biến.

Tương tự như đối chiếu hai số nguyên, với bài xích này họ cũng sử dụng những lệnh IF và ELSE trong C để giải bài bác tập C này. Đây là lịch trình C minh họa cho giải pháp sử dụng những lệnh IF … ELSE IF trong C.

Trước hết họ cùng khám phá giải thuật cho bài tập C này.

Giải thuật cho bài bác tập C

Dưới phía trên là các bước giải thuật đơn giản để giải bài xích tập C trên:

*

Chương trình C

Phần dưới đó là phần code của lịch trình C thực sự nhằm giải bài xích tập Tìm giá trị lớn nhất trong C:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Kiểm tra số chẵn, số lẻ

Bài toán kiểm tra số chẵn lẻ là 1 trong các chương trình C điển hình. Với vấn đề này, bọn họ sẽ sử dụng những lệnh IF – ELSE trong C nhằm giải.

Giải thuật cho bài xích tập lập trình sẵn C

Dưới trên đây là công việc giải thuật đơn giản và dễ dàng để giải bài xích tập C trên:

*

Chương trình C

Dưới đó là phần code chương trình C thực sự để giải bài xích tập kiểm tra số chẵn lẻ vào C:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Kiểm tra số âm, số dương

Tương tự như bài xích tập C khám nghiệm số chẵn lẻ, thì đó là bài tập C khá dễ dàng và đơn giản giúp chúng ta làm quen dần với giải pháp sử dụng những lệnh IF-ELSE trong C.

Giải thuật cho bài bác tập C

Dưới trên đây là các bước giải thuật dễ dàng và đơn giản để giải bài tập C trên:

*

Chương trình C

Dưới đây là phần code lịch trình C thực sự nhằm giải bài tập bình chọn số âm, số dương vào C:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Kiểm tra năm nhuận

Bài tập kiểm tra một năm xem có phải là năm nhuận không là 1 trong những bài tập hơi tinh vi một chút. Trước hết, bọn họ tìm hiểu điều kiện để một năm là năm nhuận:

Năm chia hết cho 4 nhưng không phân tách hết cho 100.Hoặc năm chia hết cho 400.

Giải thuật cho bài bác tập C

Dưới trên đây là công việc giải thuật cho bài xích tập C trên:

*

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài xích tập kiểm soát năm nhuận trong C:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Tráo đổi quý giá bởi áp dụng biến sản phẩm công nghệ 3

Trong những trường hợp, lập trình sẵn viên cần triển khai phép tráo đổi giá trị của nhị biến. Trong chương này, họ cùng search hiểu phương pháp để tráo đổi quý hiếm của hai biến đổi nguyên, tuy nhiên bạn có thể thực hiện tựa như để tráo đổi hai trở thành ở ngẫu nhiên kiểu tài liệu nào khác.

Giá trị của những biến hoàn toàn có thể được tráo thay đổi theo nhì cách:

Sử dụng thay đổi thứ tía (một biến hóa tạm)Không trải qua biến trang bị ba

Giải thuật cho bài tập C

Dưới phía trên là quá trình giải thuật cho bài bác tập tráo đổi cực hiếm trong C:

*

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài tập tráo đổi cực hiếm trong C:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Tráo đổi quý giá không thực hiện biến vật dụng 3

Trong nhiều trường hợp, lập trình viên cần triển khai phép tráo đổi cực hiếm của hai biến. Trong chương này, bọn họ cùng tra cứu hiểu cách để tráo đổi quý giá của hai trở nên nguyên, mặc dù nhiên bạn có thể thực hiện tương tự như để tráo thay đổi hai trở nên ở bất kỳ kiểu tài liệu nào khác.

Giá trị của các biến hoàn toàn có thể được tráo thay đổi theo nhị cách:

Sử dụng phát triển thành thứ ba (một phát triển thành tạm)Không thông qua biến đồ vật ba

Cách tráo đổi quý giá hai biến hóa a, b được tiến hành khá đơn giản, bằng cách:

Cộng nhị số a với b, lưu kết quả vào đổi thay a.Trừ a mang đến b, lưu hiệu quả vào đổi mới b, khi đó b hiện nay sẽ giữ cực hiếm của biến chuyển a ban đầu.Tiếp tục trừ a mang đến b (vừa được lưu) và lưu hiệu quả vào thay đổi a, lúc ấy a sẽ giữ lại được giá trị của biến b ban đầu.

Giải thuật cho bài xích tập thiết kế C

Dưới đây là công việc giải thuật cho bài tập tráo đổi quý giá trong C:

*

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài bác tập tráo đổi quý giá trong C:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Giải phương trình bậc 2

Giải phương trình bậc nhì là bài xích tập khá quen thuộc khi bạn mới học tập lập trình. Đây là 1 trong những trong những bài toán điển hình nổi bật về những lệnh rẽ nhánh vào C, đó là các lệnh IF-ELSE. Khớp ứng với từng trường hợp, bạn sẽ có một nhánh khác nhau.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải phương trình bậc hai trong C:

*

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ đến kết quả:

*
*
*
*

Bài tập xây dựng C về vòng lặp

In các số từ là một – 10 theo lắp thêm tự tăng dần

Đây là một trong những bài tập dễ dàng và đơn giản giúp bạn làm thân quen với cách áp dụng vòng lặp for vào C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm in các số 1-10 theo trang bị tự tăng dần.

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang đến kết quả:

*

In những số từ một – 10 theo máy tự bớt dần

Yêu cầu là in những số từ là 1 tới 10 theo sản phẩm tự sút dần. Với bài tập C này, chúng ta chỉ cần thực hiện một vòng lặp for vào C.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để in các số 1-10 theo lắp thêm tự sút dần.

*

Biên dịch công tác C trên sẽ mang đến kết quả:

*

In bảng số

In một bảng số thỏa mãn nhu cầu điều kiện:

Bảng số có 10 hàng và 10 cộtCác cực hiếm trong cột là liên tiếp nhauCác quý giá trong sản phẩm hơn yếu nhau 10

Với bài xích tập C này, bọn họ sử dụng lồng vòng lặp: vòng lặp phía bên ngoài sẽ tinh chỉnh và điều khiển các hàng và vòng lặp bên trong điều khiển những cột.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài bác tập C trên:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ đến kết quả:

*

In bảng nhân

In một bảng nhân của một số bất kỳ với những số từ 1 tới 10 cùng hiển thị kết quả.

Với bài bác tập C này, bọn họ chỉ áp dụng một vòng lặp và tăng vọt giá trị của số nhân lên.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài bác tập C trên:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

*

In bảng cửu chương rút gọn

Bảng cửu chương rút gọn gàng là bảng tất cả hàng là hiệu quả của phép nhân một vài với các giá trị từ một tới 10. Bọn họ sẽ in 9 hàng tương xứng với những số từ 2 cho tới 10.

Với bài tập này, họ sẽ sử dụng lồng vòng lặp: vòng lặp bên phía ngoài điều khiển số hàng với vòng lặp bên trong điều khiển số cột của bảng.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài tập C trên:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ cho kết quả:

*

In những số chẵn

Yêu cầu là in những số chẵn trong hàng số từ là 1 tới 10 bởi thực hiện vòng lặp trong ngữ điệu C.

Với bài tập C này, ngoài áp dụng vòng lặp, họ cần kết hợp thêm một lệnh nhằm kiểm tra điều kiện xem số đó là số chẵn tuyệt lẻ, trường hợp là số chẵn thì in còn ví như là số lẻ thì không. Họ sử dụng lệnh IF và toán tử % (để lấy phần dư) vào C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài bác tập C trên:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

In những số lẻ

Yêu ước là in các số lẻ trong hàng số từ một tới 10 bởi thực hiện vòng lặp trong ngôn từ C.

Với bài tập C này, ngoài áp dụng vòng lặp, bọn họ cần phối kết hợp thêm một lệnh nhằm kiểm tra đk xem số chính là số chẵn xuất xắc lẻ, nếu là số lẻ thì in còn giả dụ là số chẵn thì không. Bọn họ sử dụng lệnh IF và toán tử % (để rước phần dư) vào C.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài bác tập C trên:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Vẽ tam giác vào C (lồng vòng lặp)

Vẽ tam giác sao đều

Hình 1. Vẽ một tam giác sao những trong C vừa lòng điều kiện:

Các cạnh bởi nhauMột đỉnh nằm phía trên màn hình hiển thị và cạnh đối diện với đỉnh này nằm dưới.

Với bài xích tập này, chúng ta sử dụng ba vòng lặp. Một vòng lặp bên phía ngoài để tinh chỉnh số hàng. Nhì vòng lặp mặt trong: một vòng lặp để in các khoảng trống, một vòng lặp nhằm in những dấu sao.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài tập vẽ tam giác sao đông đảo trong C:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ đến kết quả:

*

Hình 2. Vẽ một tam giác sao phần đông trong C vừa lòng điều kiện:

Các cạnh bởi nhauMột đỉnh ở phía dưới screen và cạnh đối lập với đỉnh này nằm trên.

Với bài bác tập này, họ sử dụng ba vòng lặp. Một vòng lặp bên phía ngoài để điều khiển số hàng. Nhì vòng lặp mặt trong: một vòng lặp để in những khoảng trống, một vòng lặp để in những dấu sao.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài bác tập vẽ tam giác sao gần như trong C:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Vẽ tam giác sao vuông cân

Hình 1. Vẽ tam giác sao vuông cân trong C thỏa mãn điều kiện:

Đỉnh nằm bên trên màn hìnhCạnh góc vuông sát bên trái màn hình và cạnh góc vuông sót lại nằm tại phần dưới màn hình.

Với bài tập C này, chúng ta chỉ bắt buộc hai vòng lặp: vòng lặp bên phía ngoài điều khiển số hàng, vòng lặp phía bên trong chịu trọng trách in lốt sao và khoảng tầm trống.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài tập vẽ tam giác sao vuông cân nặng trong C:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ mang lại kết quả:

*

Hình 2. Vẽ tam giác sao vuông cân trong C thỏa mãn nhu cầu điều kiện:

Cạnh huyền nằm về phía trái màn hình.

Với bài xích tập C này, bọn họ chỉ đề nghị hai vòng lặp: vòng lặp bên phía ngoài điều khiển số hàng, vòng lặp phía bên trong chịu trọng trách in dấu sao và khoảng trống.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài xích tập vẽ tam giác sao vuông cân trong C:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ cho kết quả:

*

Vẽ tam giác Floyd

Tam giác Floyd là một trong tam giác vuông được tạo từ các số trường đoản cú nhiên. Những số trong tam giác Floyd có giá trị tăng dần. Dưới đó là hình minh họa mang đến tam giác Floyd dễ dàng và đơn giản gồm những số từ một tới 10.

*

Với bài bác tập C này, chúng ta sử dụng nhì vòng lặp: vòng lặp bên phía ngoài điều khiển số hàng, vòng lặp phía bên trong để in giá trị những số tăng dần.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập vẽ tam giác Floyd trong C:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Vẽ tam giác Pascal

Bài tập vẽ tam giác Pascal là bài bác tập điển hình của sinh viên trong những lúc học về những ngôn ngữ lập trình. Các bạn theo dõi hình minh họa tam giác Pascal sau:

*

Tam giác Pascal tất cả qui tắc sau:

Tất cả những giá trị phía bên ngoài tam giác được xem như là 0.Hàng trước tiên sẽ là 0 1 0, trong số ấy chỉ có mức giá trị 1 đã đạt được một khoảng không trong tam giác Pascal, còn 0 là không quan sát thấy.Hàng sản phẩm hai được tạo bằng phương pháp cộng hai số tiếp tục nhau trường đoản cú hàng thiết bị nhất: (0 + 1) cùng (1 + 0).Các hàng còn lại cũng rất được tạo bằng cách cộng như trên. Ví dụ với mặt hàng thứ ba là cộng những số liên tục nhau tự hàng sản phẩm hai: (0 + 1), (1 + 1) cùng (1 + 0).

Từ những qui tắc trên, trước hết chúng ta viết một hàm để tính các giá trị của tam giác Pascal bởi sử dụng đệ qui (tất nhiên là bạn có thể sử dụng cách khác). Vào hàm main(), chúng ta sẽ sử dụng ba vòng lặp. Một vòng lặp bên ngoài để điều khiển và tinh chỉnh số hàng. Nhì vòng lặp bên trong: một vòng lặp nhằm in khoảng trống và một vòng lặp để in giá chỉ trị.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài xích tập vẽ tam giác Pascal trong C:

*

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Bài tập C về mảng một chiều (1 – D Array)

In một mảng

Chương trình C này để giúp bạn hiểu bí quyết in một mảng trong C. Họ cần khai báo và quan niệm một mảng và kế tiếp sử dụng một vòng lặp để chăm chú qua toàn bộ các thành phần trong mảng. Tại mỗi vòng lặp, bọn họ sẽ in một cực hiếm tại một chỉ mục vào mảng.

Chương trình C để in mảng

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài tập in các thành phần của một mảng trong C:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ đến kết quả:

*

In một mảng theo chiều hòn đảo ngược

Để in mảng theo thiết bị tự đảo ngược, bạn cần phải biết trước độ nhiều năm của mảng. Sau đó chúng ta sử dụng một vòng lặp ban đầu từ chỉ mục sau cùng (là độ lâu năm của mảng) mang lại giá trị 0 và trong mỗi vòng lặp đã in quý hiếm tại chỉ mục đó.

Chương trình C nhằm in mảng

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài bác tập in các bộ phận của một mảng theo chiều hòn đảo ngược vào C:

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Tính tổng giá trị các thành phần trong mảng

Chương trình C này giúp cho bạn hiểu được biện pháp đọc các giá trị vào một mảng. Để giải bài tập C này, họ sẽ thực hiện một vòng lặp cùng tính tổng toàn bộ các cực hiếm của mảng.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài bác tập tính tổng giá trị các phần tử của một mảng vào C:

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Tính giá trị trung bình của một mảng

Chương trình C này giúp đỡ bạn hiểu được bí quyết đọc những giá trị trong một mảng. Để giải bài tập C này, họ sẽ áp dụng một vòng lặp với tính tổng toàn bộ các cực hiếm của mảng. Sau đó chia quý giá này mang lại số phần tử trong mảng vẫn thu giá tốt trị vừa phải của toàn bộ các giá trị của mảng đó.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài bác tập tính quý giá trung bình các phần tử của một mảng vào C:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Tìm các thành phần lớn tốt nhất của mảng

Chương trình tìm giá trị lớn nhất của mảng là 1 trong chương trình C điển hình nổi bật về mảng. Công tác này khiến cho bạn hiểu cách thực hiện vòng lặp, mảng, lệnh IF và các toán tử điều kiện trong C.

Để giải bài bác tập C này, chúng ta duyệt qua từng thành phần trong mảng và đánh giá xem bộ phận đó gồm phải là lớn số 1 không.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài bác tập tìm giá bán trị lớn nhất của mảng trong C:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Tìm các bộ phận lớn sản phẩm hai của mảng

Chương trình tìm giá trị phệ thứ nhì của mảng là một trong chương trình C điển hình nổi bật về mảng. Chương trình này giúp đỡ bạn hiểu cách áp dụng vòng lặp, mảng, lệnh IF và những toán tử điều kiện trong C.

Để giải bài tập C này, bọn họ duyệt qua từng phần tử trong mảng và kiểm tra xem bộ phận đó có phải là lớn trang bị hai không.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài tập tìm giá bán trị mập thứ nhị của mảng vào C:

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ cho kết quả:

*

Tìm những phần tử nhỏ dại nhất của mảng

Chương trình tìm giá trị bé dại nhất của mảng là một chương trình C nổi bật về mảng. Lịch trình này khiến cho bạn hiểu cách áp dụng vòng lặp, mảng, lệnh if và các toán tử đk trong C.

Để giải bài tập C này, họ duyệt qua từng bộ phận trong mảng và khám nghiệm xem phần tử đó tất cả phải là bé dại nhất không.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài tập tìm giá chỉ trị nhỏ nhất của mảng trong C:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Cách xào luộc giá trị xuất phát điểm từ 1 mảng này qua một mảng khác

Sao chép mảng tương quan tới việc coppy các giá bán trị khớp ứng với chỉ mục của mảng này cùng với mảng kia.

Để giải bài tập C này họ cần biết trước độ nhiều năm của mảng thuở đầu (mảng original). Mảng sao (mảng copied) phải tất cả độ dài bằng độ nhiều năm của mảng ban đầu. Thực hiện vòng lặp để thông qua qua từng quý giá của mảng ban đầu và sao chép sang mảng sao.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài tập coppy mảng trong C:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Cách xào nấu giá trị một mảng này quý phái mảng khác với chiều đảo ngược

Cũng y hệt như cách xào luộc mảng vào phần trước, nhưng với cách sao chép này thì các bộ phận trong mảng sao (mảng copied) tất cả thứ tự bị hòn đảo ngược so với mảng ban sơ (mảng original).

Tương tự nhằm giải bài tập xây dựng C này chúng ta sẽ thực hiện vòng lặp vào C.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài tập coppy mảng vào C:

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Chia một mảng thành nhì mảng

Để giải bài tập lập trình C này, bọn họ cần kiểm tra xem bộ phận của mảng ban sơ là chẵn tốt lẻ. Trường hợp là chẵn thì cất giữ giá trị vào mảng chẵn (mảng even), ví như là lẻ thì giữ giàng vào mảng lẻ (mảng odd).

Chúng ta giải bài xích tập C trên với sự trợ giúp của vòng lặp cùng toán tử % trong C. Bạn cần xem xét thêm một điều nữa là tổng size của nhị mảng chẵn cùng mảng lẻ bởi với mảng ban đầu

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập phân tách một mảng thành hai mảng: mảng chẵn cùng mảng lẻ vào C:

*

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Trộn hai hay những mảng thành một mảng

Bài tập C này có tương đối nhiều cách gọi: trộn nhì mảng, nối nhị mảng, ghép nhị mảng hay cộng hai mảng, … Dù có khá nhiều cách gọi không giống nhau đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là một trong bài tập nhằm nối ghép các giá trị của nhị mảng để thành một mảng duy nhất.

Bài tập là trộn nhị mảng một chiều: một mảng chẵn, một mảng lẻ thành một mảng một chiều bao gồm thứ từ bỏ tăng dần.

Qua những chương trước bọn họ đã biết cách xào nấu mảng thì với bài tập này mình có niềm tin rằng các bạn sẽ hiểu và làm cho được.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài xích tập trộn mảng vào C:

*

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Bài tập C về mảng hai chiều (2 – D Array)

Kiểm tra ma phương (Magic Square)

Ma phương (Magic Square) là gì ?

Có lẽ một trong những bạn không biết đến khái niệm Ma phương (Magic Square). Mình xin đề xuất khái niệm này như sau:

Ma phương (Magic Square) là một dãy tất cả n2 số nguyên dương bố trí trong một hình vuông kích thước n x n chia thành n2 ô vuông với n hàng với n cột, làm thế nào để cho tổng số các số trên mỗi hàng, từng cột cùng trên hai đường chéo đều bằng nhau.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài tập khám nghiệm ma trận vuông vào C:

*

*

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ đến kết quả:

*

Trừ hai ma trận

Khi các ma trận bao gồm cùng size thì bạn có thể thực hiện phép cùng hoặc trừ với các ma trận này. Bài bác tập trừ hai ma trận vào C là bài tập cơ phiên bản minh họa phương pháp khởi tạo ra và truy vấn các thành phần trong mảng hai chiều trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập trừ hai ma trận trong C:

*

*

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ đến kết quả:

Trường thích hợp hai ma trận không cùng kích cỡ:

*

Trường hòa hợp hai ma trận cùng kích cỡ:

*

Cộng nhị ma trận

Khi những ma trận có cùng form size thì chúng ta cũng có thể thực hiện tại phép cộng hoặc trừ với những ma trận này. Bài bác tập cộng hai ma trận vào C là bài tập cơ phiên bản minh họa biện pháp khởi chế tạo ra và truy vấn các phần tử trong mảng hai phía trong C.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài tập cộng hai ma trận vào C:

*

*

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ mang lại kết quả:

Trường vừa lòng hai ma trận không thuộc kích cỡ:

*

Trường hợp hai ma trận thuộc kích cỡ:

*

Tính đường chéo cánh của ma trận

Tổng đường chéo cánh chỉnh bằng tổng tất cả các bộ phận nằm trên đường chéo chính của ma trận . Bài bác tập tính tổng đường chéo cánh chính của ma trận vào C là bài xích tập cơ bạn dạng minh họa giải pháp khởi chế tạo ra và truy cập các thành phần trong mảng hai chiều trong C.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài xích tập tính tổng đường chéo chính của ma trận trong C:

*

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ mang lại kết quả:

*

Tính tổng toàn bộ các bộ phận của ma trận

Đây là bài tập C cơ phiên bản giúp bạn hiểu phương pháp khởi chế tạo ra và truy vấn các bộ phận của mảng hai phía trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài bác tập tính tổng tất cả các phần tử của ma trận trong C:

*

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Tìm ma trận chuyển vị

Ma trận gửi vị là một trong ma trận ở đó các hàng được sửa chữa thay thế bằng các cột, cùng ngược lại. Đây là chương trình C cơ phiên bản minh họa biện pháp tạo và truy cập các phần tử của mảng hai phía trong C.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài tập kiếm tìm ma trận gửi vị của ma trận đã mang lại trong C:

*

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ cho kết quả:

*

Tìm ma trận nghịch đảo

Dựa vào phần triết lý đã học ở môn Đại số, bạn hãy viết lịch trình C để tìm ma trận nghịch hòn đảo của một ma trận vẫn cho. Đây là bài tập C khá phức hợp và đỏi hỏi bạn nên biết vận dụng thuần thục phương pháp khởi chế tạo ra và cách truy vấn các thành phần của mảng hai phía trong C.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài tập kiếm tìm ma trận nghịch hòn đảo trong C:

*

*

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ cho kết quả:

*

Nhân hai ma trận

Dựa vào phần kim chỉ nan đã học trong môn Đại số, bạn hãy viết lịch trình C nhằm nhân nhị ma trận đang cho. Đây là bài tập C khá tinh vi và đỏi hỏi bạn cần phải biết vận dụng thuần thục giải pháp khởi chế tạo và cách truy cập các thành phần của mảng hai chiều trong C.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Toán Lớp 4 Học Kỳ 1 Lớp 4 Môn Toán (Có Đáp Án), Đề Thi Học Kì 1 Lớp 4 Môn Toán Năm Học 2021

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài tập nhân nhì ma trận trong C:

*

*

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Lời Kết

Hy vọng sau khi chấm dứt các bài tập lập trình sẵn C này, các bạn cũng có thể năm rõ thêm các cách giải toán cùng với C. Các kiến thức cơ phiên bản ở những phần trước họ học.

Nếu cảm thấy nội dung bài viết có ích hay đánh giá và chia sẻ cho các bạn bè. Đừng quên thâm nhập nhóm Nghiện lập trình để cùng thảo luận và liên kết nhé!