Bài tập về Hợp chất của Crom cực hay, có giải thuật chi tiết

Với bài xích tập về Hợp hóa học của Crom cực hay, bao gồm lời giải chi tiết Hoá học tập lớp 12 tổng hợp đôi mươi bài tập trắc nghiệm gồm lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài xích tập Hợp hóa học của Crom từ kia đạt điểm cao trong bài bác thi môn Hoá học lớp 12.

Bạn đang xem: Bài tập về crom và hợp chất của crom có đáp án

*

Bài 1: Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Crom (VI) oxit là oxit bazơ.

B. Ancol etylic bốc cháy lúc tiếp xúc với CrO3.

C. Lúc phản ứng với dung dịch HCl, kim loại Cr bị oxi hóa thành ion Cr2+.

D. Crom (III) oxit và crom (II) hiđroxit đều là chất có tính lưỡng tính.

Lời giải:

Đáp án: A

A không đúng vì CrO3 là oxit axit.

Bài 2: Cặp chất nào tiếp sau đây phản ứng đối với tất cả 2 dung dịch HCl và NaOH?

A. Al2O3 cùng CrO3.B. Cr2O3 và Al2O3.

C. CrO với Al2O3.D. CrO và Cr2O3.

Lời giải:

Đáp án: B

Cr2O3 cùng Al2O3 là những oxit lưỡng tính yêu cầu vừa phản nghịch ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH.

Bài 3: đặc thù hóa học sệt trưng của các hợp hóa học Crom (II) là

A. Tính khử.B. Tính oxi hóa.

C. Tính lưỡng tính. D. Tính axit.

Lời giải:

Đáp án: A

Các hợp chất Crom (II) đều sở hữu tính khử.

Bài 4: mang đến dung dịch NaOH từ từ đến dư vào hỗn hợp CrCl3 sẽ sở hữu được hiện tượng là

A. Lộ diện kết tủa keo dán giấy trắng ko tan.

B. Xuất hiện kết tủa keo trắng tiếp nối tan dần

C. Xuất hiện kết tủa lục xám ko tan.

D. Xuất hiện kết tủa lục xám kế tiếp tan dần.

Lời giải:

Đáp án: D

3NaOH + CrCl3 → Cr(OH)3 (↓ lục xám) + 3NaCl

Cr(OH)3 (↓ lục xám) + NaOH → NaCrO2 + 2H2O.

Bài 5: màu của CrO3 là

A. Xanh lục.B. Vàng.

C. Domain authority cam.D. Đỏ thẫm.

Lời giải:

Đáp án: D

CrO3 có màu đỏ thẫm.Bài 6: Hai chất nào dưới đây đều là hiđroxit lưỡng tính?

A. Cr(OH)3 với Al(OH)3.B. Ca(OH)2 với Cr(OH)3.

C. Ba(OH)2 với Fe(OH)3.D. NaOH cùng Al(OH)3.

Lời giải:

Đáp án: A

Cr(OH)3 với Al(OH)3 đều phải sở hữu tính lưỡng tính.

Bài 7: Sục khí Cl2 vào hỗn hợp CrCl3 trong môi trường NaOH. Thành phầm thu được là

A. NaCrO2, NaCl, H2O.

B. Na2CrO4, NaClO, H2O.

C. Na, NaCl, NaClO, H2O.

D. Na2CrO4, NaCl, H2O.

Lời giải:

Đáp án: D

3Cl2 + 2CrCl3 + 16NaOH → 2Na2CrO4 + 12NaCl + 8H2O.

Bài 8: thông số kỹ thuật electron của ion Cr3+ (Z = 24 ) là

A. 3d2.B. 3d3.

C. 3d5.D. 3d4.

Lời giải:

Đáp án: B

Cấu hình electron của Cr là 3d54s1

→ thông số kỹ thuật electron của ion Cr3+ là 3d3.

Bài 9: đến phản ứng: Zn + 2Cr3+ → Zn2+ + 2Cr2+

Nhận định nào tiếp sau đây đúng ?

A. Zn tất cả tính khử yếu hơn Cr2+ với Cr3+ bao gồm tính thoái hóa yếu rộng Zn2+.

B. Zn gồm tính khử bạo dạn hơn Cr2+ với Cr3+ gồm tính oxi hóa to gan lớn mật hơn Zn2+.

C. Zn gồm tính thoái hóa yếu hơn Cr2+ và Cr3+ gồm tính khử yếu hơn Zn2+.

D. Zn có tính oxi hóa mạnh dạn hơn Cr2+ và Cr3+ gồm tính khử mạnh khỏe hơn Zn2+.

Lời giải:

Đáp án: B

Zn là hóa học khử; Cr3+ là hóa học oxi hóa.

Ta có: hóa học khử mạnh tính năng với chất oxi hóa mạnh mẽ được chất khử và hóa học oxi hóa yếu ớt hơn. Vậy Zn tất cả tính khử mạnh dạn hơn Cr2+ và Cr3+ tất cả tính oxi hóa to gan hơn Zn2+.

Bài 10: khi đốt lạnh crom (VI) oxit bên trên 200oC thì sinh sản thành oxi với một oxit của crom tất cả màu lục thẫm. Oxit đó là

A. CrO2.B. Cr2O3.

C. CrO. D. Cr2O5.

Lời giải:

Đáp án: B

Cr2O3 có màu lục thẫm.

Bài 11: bé dại từ từ hỗn hợp NaOH loãng vào dung dịch K2Cr2O7 thì color của dung dịch chuyển từ

A. Không màu sang color vàng.

B. Không màu quý phái màu domain authority cam.

C. Màu xoàn sang màu da cam.

D. Màu da cam sang color vàng.

Lời giải:

Đáp án: D

Cr2O72- (da cam) + H2O → 2CrO42- (vàng) + 2H+

Bài 12: nhiệt phân trọn vẹn 2 mol natri đicromat nhận được a mol oxi. Quý hiếm của a là

A. 0,5.B. 1.

C. 1,5.D. 2.

Lời giải:

Đáp án: C

4Na2Cr2O7 (2) → 4Na2CrO4 + 2Cr2O3 + 3O2 (1,5 mol)

Bài 13: mong muốn điều chế được 6,72 lít khí clo (đktc) thì khối lượng K2Cr2O7 buổi tối thiểu đề xuất lấy cho công dụng với hỗn hợp HCl đặc, dư là

A. 27,4g.B. 26,4g.

C. 28,4g.D. 29,4g.

Lời giải:

Đáp án: D

K2Cr2O7 (0,1) + 14HCl → 3Cl2 (0,3 mol) + 2KCl + 2CrCl3 + 7H2O

→ m = 0,1. 294 = 29,4 gam.

Bài 14: chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. Cr(OH)3.B. CrO3.

C. Fe2O3.D. Fe(OH)3.

Lời giải:

Đáp án: A

Cr(OH)3 tất cả tính lưỡng tính.

Bài 15: Số oxi hóa của Cr trong số hợp chất CrO, Cr2O3 và CrO3 lần lượt là

A. +2, +3, +4.B. +1, +2, +3.

C. +2, +3, +6.D. +2, +3, -3.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 16: nhỏ dại từ từ dung dịch HCl quánh vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ

A. Màu xoàn sang màu da cam.

B. Màu vàng sang màu xanh.

C. Màu da cam sang màu sắc vàng.

D. Không màu sang color vàng.

Lời giải:

Đáp án: B

2K2CrO4 (vàng) + 16HCl → 4KCl + 2CrCl3 (xanh) + 3Cl2 + 8H2O.

Bài 17: Thể tích khỉ N2 làm việc đktc có mặt khi mang đến 2g CrO3 tính năng với một lượng vùa dùng NH3 là

A. 1,12 lít.B. 2,24 lít.

C. 3,36 lít.D. 4,48 lít.

Lời giải:

Đáp án: B

2CrO3 (0,2) + 2NH3 → Cr2O3 + N2 (0,1) + 3H2O

→ V = 0,1.22,4 = 2,24 lít.

Bài 18: mang đến 0,6 mol KI công dụng hết với hỗn hợp K2Cr2O7 trong axit sunfuric thì nhận được một đơn chất. Số mol của đối chọi chất này là

A. 0,3.B. 0,4.

C. 0,5.D. 0,6.

Lời giải:

Đáp án: A

K2Cr2O7 + 6KI (0,3) + 7H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 4K2SO4 +3I2 (0,3 mol) + 7H2O

Bài 19: nhỏ dại từ từ dung dịch NaOH mang đến dư vào dd CrCl2, hiện tượng kỳ lạ quan ngay cạnh được là

A. Xuất hiện kết tủa color lục xám.

B. Mở ra kết tủa màu vàng.

C. Xuất hiện thêm kết tủa màu sắc vàng, tiếp nối kết tủa rã dần tạo ra dung dịch màu sắc xanh.

D. Xuất hiện thêm keo tủa màu kim cương , tiếp đến kết tủa tan dần tạo dung dịch color cam.

Lời giải:

Đáp án: B

2NaOH + CrCl2 → 2NaCl + Cr(OH)2 (↓ màu sắc vàng)

Cr(OH)2 ko tan trong kiềm dư.

Bài 20: cân nặng K2Cr2O7 tác dụng vừa đủ với 0,3 mol FeSO4 vào H2SO4 loãng là

A. 26,4 gam.B. 14,7 gam.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 138 : Luyện Tập Chung, Bài 138 : Luyện Tập Chung

C. 17,4 gam.D. 29,4 gam.

Lời giải:

Đáp án:

K2Cr2O7 (0,05) + 6FeSO4 (0,3 mol) + 7H2SO4 → Cr2SO4 + 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O