Bài tập con lắc đối kháng trong đề thi Đại học gồm giải đưa ra tiết

Với bài bác tập nhỏ lắc đối kháng trong đề thi Đại học bao gồm giải chi tiết Vật Lí lớp 12 tổng phù hợp 24 bài bác tập trắc nghiệm tất cả lời giải cụ thể sẽ giúp học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài tập nhỏ lắc 1-1 từ đó đạt điểm trên cao trong bài bác thi môn trang bị Lí lớp 12.

Bạn đang xem: Bài tập về con lắc đơn

*

Câu 1. (Câu 36 Đề thi ĐH 2014 – Mã đề 319): Một bé lắc đơn xê dịch điều hòa với biên độ góc 0,1 rad; tần số góc 10 rad/s cùng pha thuở đầu 0,79 rad. Phương trình xê dịch của nhỏ lắc là

A. α = 0,1cos(20πt − 0,79) (rad) B. α = 0,1 cos(10t + 0,79) (rad)

C. α = 0,1cos(20πt + 0,79) (rad) D. α = 0,1 cos(10t − 0,79) (rad)

Lời giải:

Đáp án: B

α = α0cos(ωt + φ) => α = 0,1cos(10t + 0,79)

Câu 2. (Câu 34 Đề thi thpt QG 2015 – Mã đề 138): Tại nơi gồm g = 9,8m/s2 , một con lắc 1-1 có chiều lâu năm dây treo 1m đã dao đông ổn định với biên độ góc 0,1 rad. Ở vị trí có li độ góc 0,05rad vật nhỏ dại của bé lắc có vận tốc là:

A. 2,7 cm/s B. 27,1 cm/s

C. 1,6 cm/s D. 15,7 cm/s

Lời giải:

Đáp án: B

Áp dụng công thức với

*

*
*

Câu 3. (Câu 7 Đề thi trung học phổ thông QG năm 2016 – Mã đề 536): Tại địa điểm có gia tốc trọng ngôi trường g, một con lắc đối kháng có sợi dây tương đối dài đang xê dịch điều hòa. Tần số xấp xỉ của bé lắc là

*
*

Lời giải:

Đáp án: D

Tần số của bé lắc solo là

*

Câu 4. (Câu 27 Đề thi Minh họa 2017): Một bé lắc đối kháng đang dao động điều hòa cùng với biên độ góc 5o. Khi thiết bị nặng đi qua vị trí thăng bằng thì fan ta cố định điểm tại chính giữa của dây treo, kế tiếp vật liên tục dao động điều hòa với biên độ góc α0. Quý hiếm của α0 bằng

A. 7,1o. B. 10o.

C. 3,5o. D. 2,5o.

Lời giải:

Đáp án: A

Khi bé lắc bị vướng đinh thì 1 nửa chu kỳ luân hồi bên ko vướng sẽ xấp xỉ với chiều dài dây treo L, biên độ góc αo và bị đơn vướng là L’, biên độ góc new αo’.

Do cơ năng bảo toàn yêu cầu

W" = W

*

=> αo" = αo√2 = 7,1o

Câu 5. (Câu 27 Đề thi thí nghiệm 2017): Một bé lắc 1-1 đang dao động điều hòa với biên độ góc bằng 9o dưới tác dụng của trọng lực. Ở thời gian t0, vật nhỏ tuổi của con lắc có li độ góc và li độ cong theo lần lượt là 4,5o và 2,5π cm. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ của đồ gia dụng ở thời gian t0 bằng

A. 37 cm/s.B. 31 cm/s.

C. 25 cm/s.D. 43 cm/s.

Lời giải:

Đáp án: D

*
*
*
*
*
*
*

Câu 6. (Câu 27 Đề thi tham khảo 2017): Một nhỏ lắc đối chọi có chiều lâu năm 1 m, được treo tại nơi có tốc độ trọng ngôi trường g = π2 m/s2. Duy trì vật nhỏ tuổi của nhỏ lắc tại phần có li độ góc − 9o rồi thả nhẹ vào mức t = 0. Phương trình xê dịch của đồ gia dụng là

A. S = 5cos(πt + π) (cm).B. S = 5cos2πt (cm).

C. S = 5πcos(πt + π) (cm).D. S = 5πcos2πt (cm).

Lời giải:

Đáp án: C

Biên độ

*
, t=0 thứ ở biên âm nên chọn C, không buộc phải tính thêm chu kỳ luân hồi T

Câu 7. (Câu 31 Đề thi thpt QG 2017 – Mã đề 201): Ở một nơi trên Trái Đất, hai nhỏ ỉắc đối chọi có cùng chiều dài vẫn đao động ổn định với thuộc biên độ. điện thoại tư vấn m1, F1 với m2, F2 lần lượt là khối lượng, độ phệ lực kéo về cực lớn của nhỏ lắc trước tiên và của nhỏ lắc lắp thêm hai. Biết m1 + mét vuông = 1,2 kg cùng 2F2 = 3F1 . Cực hiếm của m1 là

A. 720 g.B. 400g.C. 480 g.D. 600 g.

Lời giải:

Đáp án: C

Ở một chỗ trên Trái Đất, hai bé lắc đơn có cùng chiều nhiều năm -> cùng tần số góc

*
*
*

Câu 8. (Câu 34 Đề thi thpt QG 2017 – Mã đề 201): Tiến hành xem sét đo vận tốc trọng trường bởi con rung lắc đơn, một học viên đo được chỉều dài nhỏ lắc là 119 ± 1 (cm), chu ki dao động nhỏ tuổi của nó là 2,20 ± 0,01 (s), mang π2 = 9,87 và bỏ qua sai số của số π. Tốc độ trọng ngôi trường do học viên đo được tạí chỗ làm thử nghiệm là

A. G = 9,7 ± 0,1 (m/s2). B. G = 9,8 ± 0,1 (m/s2). C. G = 9,7 ± 0,2 (m/s2). D. G = 9,8 ± 0,2 (m/s2).

Lời giải:

Đáp án: C

Áp dụng công thức

*

*
*
*

vì thế g = 9,7 ± 0,2 (m/s2). -> CCâu 9. (Câu 34 Đề thi trung học phổ thông QG 2017 – Mã đề 202): Tiến hành thể nghiệm đo tốc độ trọng trường bởi con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài con lắc là 99 ± 1 (cm), chu kì dao động nhỏ tuổi của nó là 2,00 ± 0,01 (s). Lấy π2 = 9,87 và bỏ lỡ sai số của số π. Vận tốc trọng ngôi trường do học viên đo được tại vị trí làm thí điểm là

A. G = 9,7 ± 0,1 (m/s2).B. G = 9,7 ± 0,2 (m/s2).

C. G = 9,8 ± 0,1 (m/s2).D. G = 9,8 ± 0,2 (m/s2).

Lời giải:

Đáp án: D

*
*

Câu 10. (Câu 35 Đề thi trung học phổ thông QG 2017 – Mã đề 202): Ở một nơi trên Trái Đất, hai bé lắc đối chọi có cùng trọng lượng đang xê dịch điều hòa. Call ℓ1 , so1 , F1 cùng ℓ2 , so2 , F2 theo lần lượt là chiều dài, biên độ, độ khủng lực kéo về cực lớn của nhỏ lắc vật dụng nhấtvà của nhỏ lắc sản phẩm hai. Biết 3ℓ2 = 2ℓ1 , 2s02 = 3s01 Tỉ số

*
bằng

*
*

Lời giải:

Đáp án: A

*

Câu 11. (Câu 28 Đề thi trung học phổ thông QG 2017 – Mã đề 203): Tiến hành xem sét đo vận tốc trọng trường bởi con nhấp lên xuống đơn, một học viên đo được chiều dài bé lắc solo là 99 ± 1 (cm), chu kì dao động nhỏ tuổi của nó là 2,00 ± 0,02 (s). Lấy π2 = 9,87 và bỏ lỡ sai số của số π . Gia tốc trọng trường do học viên đo được tại địa điểm làm thí nghiệm là

A. 9,8 ± 0,3 (m/s2).B. 9,8 ± 0,2 (m/s2).C. 9,7 ± 0,2 (m/s2).D. 9,7 ± 0,3 (m/s2).

Lời giải:

Đáp án: A

*
*

Câu 12. (Câu 38 Đề thi thpt QG 2017 – Mã đề 203): Một bé lắc đối chọi có chiều lâu năm 1,92 m treo vào điểm T cố định. Trường đoản cú vị trí cân bằng O, kéo bé lắc trở về bên cạnh phải mang lại A rồi thả nhẹ. Mọi khi vật nhỏ tuổi đi từ buộc phải sang trái ngang qua B thì dây vướng vào đinh nhỏ tại D, vật xấp xỉ trên quỹ đạo AOBC (được minh họa bằng hình bên). Biết TD = 1,28 m và α1 = α2 = 4o. Làm lơ mọi ma sát. đem g = π2 (m/s2). Chu kì dao động của nhỏ lắc là

A. 2,26 s. B. 2,61 s. C. 1,60 s. D. 2,77 s.

Lời giải:

Đáp án: B

T1 = 2√1,92 = 2,7712 s; T2 = 2√(1,92 - 1,28) = 1,6 s sau khoản thời gian vướng đinh: Ta gồm α02 = α1 + α3 = 8o Ta bao gồm α1 = α2 = α3 = 4o

Động năng của nhỏ lắc ngay trước và ngay sau khi vướng đinh là bởi nhau, nên:

*
*
*
trong 1 chu kì

Thời gian bé lắc l chuyển động:

*

Thời gian con lắc l /3 gửi động: Do yêu cầu

*

Chu kì dao động của nhỏ lắc là

*

*

Câu 13. (Câu 3 Đề thi thpt QG 2017 – Mã đề 204): Một con lắc đối kháng có chiều lâu năm ℓ dao động điều hòa tại nơi có vận tốc trọng ngôi trường g. Chu kì xấp xỉ riêng của nhỏ lắc này là

*

Lời giải:

Đáp án: A

Chu kì dao động của bé lắc đơn là

*

Câu 14. (Câu 17 Đề thi trung học phổ thông QG 2017 – Mã đề 204): Một con lắc 1-1 chiều nhiều năm ℓ đang giao động điều hòa tại nơi có vận tốc rơi thoải mái g. Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần gồm độ từ cảm L với tụ điện có điện dung C sẽ hoạt động. Biểu thức tất cả cùng đơn vị với biểu thức

*
*

Lời giải:

Đáp án: B

là biểu thức của tần số góc,

*

Câu 15. (Câu 36 Đề thi trung học phổ thông QG 2017 – Mã đề 204): Tiến hành thử nghiệm đo tốc độ trọng trường bởi con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài bé lắc đơn là 119 ± 1 (cm), chu kì dao động nhỏ dại của nó là 2,20 ± 0,02 (s). Mang π2 = 9,87 và bỏ lỡ sai số của số π . Vận tốc trọng ngôi trường do học sinh đo được tại địa điểm làm xem sét là

A. G = 9,8 ± 0,2 (m/s2).B. G = 9,8 ± 0,3 (m/s2).

C. G = 9,7 ± 0,3 (m/s2). D. G = 9,7 ± 0,2 (m/s2).

Lời giải:

Đáp án: C

*

Câu 16. (Câu 17 Đề thi thpt QG 2018 – Mã đề 203): Một bé lắc đơn dao động với phương trình s = 3cos(πt + 0,5π) (cm) (t tính bởi giây). Tần số dao động của bé lắc này là

A. 2 Hz. B. 4π Hz. C. 0,5 Hz. D. 0,5π Hz.

Lời giải:

Đáp án: C

*

Câu 17. (Câu 15 Đề thi Minh họa 2019): Một nhỏ lắc đơn xê dịch với phương trình s = 2cos2πt (cm) (t tính bằng giây). Tần số xấp xỉ của con lắc là

A. 1 Hz. B. 2 Hz. C. π Hz. D. 2π Hz.

Lời giải:

Đáp án: A

Tần số dao động của con lắc là f = 1Hz

Câu 18. (Câu 14 Đề thi trung học phổ thông QG 2019 – Mã đề 206): Tại một vị trí trên mặt đất, một bé lắc đơn giao động điều hòa cùng với chu kì 2s. Trường hợp chiều dài nhỏ lắc sụt giảm 4 lần thi chu kì xê dịch của bé lắc bây giờ là:

A.1sB.4sC.0,5sD.8s

Lời giải:

Đáp án: A

*
Chiều dài bớt 4 lần thì chu kì bớt 2 lần

Câu 19. (Câu 40 Đề thi trung học phổ thông QG 2019 – Mã đề 206): Hai bé lắc đơn đồng nhất nhau mà các vật bé dại mang điện tích như nhau, được treo ở 1 nơi trên mặt đất. Trong mỗi vùng không gian chứa mỗi nhỏ lắc bao gồm một điện trường đều. Hai điện trường này có cùng cường độ nhưng những đường sức vuông góc với nhau. Giữ hai bé lắc tại vị trí các dây treo gồm phương trực tiếp đứng rồi thả nhẹ thì chúng xấp xỉ điều hòa trong cùng một mặt phẳng cùng với biên độ góc 8o và có chu kí tương xứng là T1 cùng T2 = T1 + 0,3 s. Cực hiếm của T2 là

A. 1,974 s.B. 1,895 s.

C. 1,645 s. D. 2,274 s.

Lời giải:

Đáp án: D

+ vì T2 > T1 buộc phải g1 > g2+ Vì quận 1 = quận 2 =q với E1 = E2 = E yêu cầu

*
(1)

+ vì

*
*

+ Áp dụng định lí hàm sin ta có:

*

*
*
*

Câu 20. (Câu 22 Đề thi trung học phổ thông QG 2019 – Mã đề 213): Tại một chỗ trên phương diện đất tất cả g = 9,87 m/s2 Một nhỏ lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ luân hồi 2 s. Chiều dài nhỏ lắc đối chọi là

A. 40 cm.B. 100 cm.C. 25 cm.D. 50 cm.

Xem thêm: ✅ Sách Giáo Viên Toán 10 Cơ Bản Pdf, Sách Giáo Viên Toán 10

Lời giải:

Đáp án: B

Ta có

*

Câu 21. (Câu 40 Đề thi thpt QG 2019 – Mã đề 213): Hai con lắc đơn đồng nhất nhau mà những vật nhỏ mang điện tích như nhau, được treo ở một nơi cùng bề mặt đất. Trong những vùng không gian chứa một con lắc có một năng lượng điện trường đều. Hai năng lượng điện trường này có cùng cường độ nhưng các đường sức vuông góc với nhau. Giữ hai nhỏ lắc ở những vị trí dây treo gồm phương thẳng đứng rồi thả dịu thì chúng xê dịch điều hòa trong và một mặt phẳng tất cả cùng biên độ góc 8o và gồm chu kì khớp ứng là T1 với T2 = T1 + 0,3 s. Quý hiếm của T1 là

A. 1,895 s .B. 1,645 s.C. 1,974 s.D. 2,274 s.

Lời giải:

Đáp án: C

+ bởi vì T2 > T1 yêu cầu g1 > g2

+ Vì q1 = q.2 = q với E1 = E2 = E bắt buộc

*
(1)

+ vị

*
*

+ Áp dụng định lí hàm sin ta có:

*

*
*
*

Câu 22. (Câu 16 Đề thi thpt QG 2019 – Mã đề 223): Tại một nơi trên phương diện đất tất cả g = 9,8 m/s2, một con lắc đơn giao động điều hòa với chu kỳ luân hồi 0,9s, chiều lâu năm của nhỏ lắc là

A. 480cmB. 38cmC. 20cmD. 16cm

Lời giải:

Đáp án: C

*

Câu 23. (Câu 40 Đề thi thpt QG 2019 – Mã đề 223): Hai bé lắc đơn tương đồng nhau mà những vật bé dại mang điện tích như nhau, được treo ở cùng một chỗ trên khía cạnh đất. Trong mỗi vùng không khí chứa mỗi nhỏ lắc gồm một điện trường đều. Hai điện trường này có cùng cường độ nhưng những đường mức độ vuông góc cùng với nhau. Giữ hai con lắc ở chỗ các dây treo bao gồm phương trực tiếp đứng rồi thả vơi thì chúng dao động điều hòa trong cùng một mặt phẳng với cùng biên độ góc 8o và chu kỳ tương xứng là T1 với T2 = T1 + 0,25s. Quý hiếm của T1 là

A. 1,895sB. 1,645sC. 2,274sD. 1,974s

Lời giải:

Đáp án: A

+ do T2 > T1 phải g1 > g2

+ Vì q1 = q2 = q cùng E1 = E2=E yêu cầu

*
(1)

+ vì

*
*

+ Áp dụng định lí hàm sin ta có:

*

*
*
*

Câu 24. (Câu 19 Đề thi thpt QG 2019 – Mã đề 202): Tại một chỗ trên phương diện đất, một bé lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 1,2s. Nếu như chiều dài con lắc tăng lên 4 lần thì chu kì của xấp xỉ điều hòa của con lắc bây giờ là