Câu bị độnglà một trong những kết cấu cơ phiên bản về hành trình chinh phục đề thi TOEIC. Những bài tập Câu tiêu cực – Passive voice bao gồm đáp án theo từng thì để chúng ta vừa học vừa thực hành thực tế làm bài xích tập gồm đáp án cụ thể dễ thu nạp hơn.

Bạn đang xem: Bài tập về câu bị đông đặc biệt có đáp án


I. Câu thụ động là gì?

Câu thụ động là câu được sử dụng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng người tiêu dùng chịu ảnh hưởng của hành vi hơn là hành vi đó. Theo mỗi thì áp dụng thì cấu trúc của câu thụ động cũng thay đổi theo.

Câu bị động là 1 trong những cấu trúc cơ phiên bản không thể vứt qua nếu khách hàng đang vào hành trình đoạt được những đỉnh cao mới trong TOEIC/IELTS/Tiếng anh. Cùng magdalenarybarikova.com bài viết liên quan cấu trúc này nhé.

Câu tiêu cực (Passive Voice)được dùng khi muốn nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng người sử dụng chịu ảnh hưởng tác động của hành vi hơn là bản thân hành động đó. Thời của động từ nghỉ ngơi câu bị động cần tuân theo thời của động từ làm việc câu chủ động.

1. Cấu trúc câu bị động

Chúng ta có kết cấu câu dữ thế chủ động là:

S + V + O

2. Bí quyết Passive voicechung

S + be + V3

Cấu trúc câu bị độngở dạng thì làm sao thì phân chia tobe theo thì kia mà các bạn cùng tìm hiểu dưới đây.


NHẬP MÃ TUHOC1TR - NHẬN ngay 1.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
phấn kích nhập tên của người sử dụng
Số năng lượng điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ email bạn nhập không nên
Đặt hứa
× Đăng ký thành công

Đăng ký thành công. Chúng tôi sẽ contact với bạn trong thời hạn sớm nhất!

Để gặp mặt tư vấn viên vui mừng click TẠI ĐÂY.


Nếu câu có động từ và hai tân ngữ thì muốn nhấn mạnh tân ngữ nào thì thường sẽ sử dụng tân ngữ đó chuyển thành công ty ngữ bị động. Trong trường hợp chung, tân ngữ được lựa chọn là tân ngữ gián tiếp.


*

Ví dụ: I gave him a book = I gave a book lớn him = He was given a book (by me).

3. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý 2 điểm sau:

a. Trường hợp S – công ty ngữ vào câu dữ thế chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => thì không đề nghị đưa vào câu bị động

Ví dụ:

Theystole my motorbike last night. (Bọn chúnglấy trộm xe pháo máy của tớ đêm qua). ➤ My motorbike was stolen last night. (Xe đồ vật của tôi đã trở nên lấy trộm đêm qua.)

b. Nếu là bạn hoặc vật

➤ Trực tiếp tạo ra hành vi thì cần sử dụng chuyển sang thụ động sẽ sử dụng ‘by’

She is making a cake =>A cake is being made by her.

➤ loại gián tiếp tạo ra hành động thì sử dụng ‘with’

A door is opened with a key

II. Câu tiêu cực trong 4 thì cơ bản

bài tập câu bị đông thì bây giờ đơn với quá khứ đơn

1. Câu thụ động thì hiện tại tại

ThìChủ độngBị động
Hiện tại đơnS + V + OMy mother often washes dishes.S + be + V3 (+ by Sb/ O)Dishes are often washed by my mother.
Hiện trên tiếp diễnS + am/ is/ are + Ving + OShe is making a cake.S + am/ is/ are + being + V3 (+ by Sb/ O)A cake is being made by her.
Hiện tại hoàn thànhS + have/ has + V3 + OHe has washed his oto for hours.S + have/ has + been + V3 (+ by Sb/ O)His car has been washed by him for hours.

2. Câu bị động thì thừa khứ

ThìChủ độngBị động
Quá khứ đơnS + V-ed + OMy mother bought that washing machine in 2010.S + was/were + V3 (+ by Sb/ O)That washing machine was bought by my mother in 2010.
Quá khứ tiếp diễnS + was/were + Ving + OYesterday morning she was cutting the grass.S + was/were + being + V3 (+ by Sb/ O)The grass was being cut by her yesterday morning.
Quá khứ trả thànhS + had + V3 + OShe had cooked lunch before leaving.S + had + been + V3 (+ by Sb/ O)Lunch had been cooked by her before she left.

3. Câu thụ động thì tương lai

Bài tập câu tiêu cực thì sau này đơn

ThìChủ độngBị động
Tương lai đơnS + will V + OI will feed the dogs.S + will be + V3 (+ by Sb/ O)The dogs will be fed.
Tương lai tiếp diễnS + will be + Ving + OI will be washing dishes this time tomorrow.S + will be + being + V3 (+ by Sb/ O)Dishes will be being washed by me this time tomorrow.
Tương lai hoàn thànhS + will have + V3 + OThey will have completed the assignment by the kết thúc of January.S + will have + been + V3 (+ by Sb/ O)The assignment will have been completed by the over of January.

4. Câu bị động thực hiện động từ khuyết thiếu

Riêng với động từ khuyết thiếu, cách làm của câu bị động bao gồm sự biệt lập một chút:

S + modal verb + be + V3 (+ by O)

Ví dụ:

This must be done before Christmas.

Dạng quánh biệt:

Need + Ving = Need to lớn be + V3


*
Các dạng đặc trưng câu bị động

III. Bài bác tập câu bị động( PASSIVE VOICE)

Exercise 1: Chuyển các câu sau sang thể bị động.

The waiter brings me this dish.Our friends send these postcards khổng lồ us.Their grandmother told them this story when they visited her last week.Tim ordered this train ticket for his mother.She showed her ticket to the airline agent.Jim baked this cake yesterday.They are going khổng lồ buy a new apartment next year.The siêu thị assistant handed these boxes to the customer.The board awarded the first prize khổng lồ the reporter.Have you sent the Christmas cards lớn your family?The committee appointed Alice secretary for the meeting.Tom will give Anna a ride khổng lồ school tomorrow.They keep this room tidy all the time.We gave Ann some bananas and some flowers.They moved the fridge into the living room.

Nếu chúng ta đang gặp gỡ khó khăn trong quy trình ôn luyện thi IELTS sắp đến tớiHãy tìm hiểu thêm ngay 07 khóa học IELTS VIETOP nhé!

Ngoài ra Ưu đãi Voucher 1.000.000đ cho bạn học đăng kí hỗ trợ tư vấn TẠI ĐÂY

Exercise 2: chuyển các thắc mắc sau sang trọng thể bị động.

When will you vày the work?How are you going to khuyến mãi with this problem?How bởi you spend this amount of money?I wonder whether the board of directors will choose Susan or Jane for the position.How did the police find the lost man?

Exercise 3: cho dạng đúng của các động từ sau đây (có thể là dữ thế chủ động hoặc bị động) để sinh sản thành một bài bác IELTS Writing Task 1 trả chỉnh.


*
bài tập câu bị động
The first diagram (1-illustrate)____________the process of cement manufacture, & the second diagram (2-show)_____________ the materials that go into the production of concrete.

It is clear that there are five stages in the production of cement, beginning with the input đầu vào of raw materials and ending with bags of the finished product. To produce concrete, four different materials (3-mix)______________ together.

At the first stage in the production of cement, limestone và clay (4-crush)____________ to size a powder. This powder then (5-mix)______________ before it passes into a rotating heater. After heating, the resulting mixture (6-grind)_______________, and cement (7-produce)______________. Finally, the cement (8-package)_______________in large bags.

Cement is one of the four raw materials that (9-use)_______________ in the production of concrete, along with gravel, sand & water. To be exact, concrete (10-consist)_______________ of 50% gravel, 25% sand, 15% cement và 10% water. All four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer.

Xem thêm: Bài Tập Chứng Minh 3 Đường Thẳng Đồng Quy Lớp 7 ( Phần 1), 5 Cách Chứng Minh 3 Đường Thẳng Đồng Quy Lớp 7

Đáp án bài bác tập câu thụ động (PASSIVE VOICE)

Exercise 1

This dish is brought to lớn me by the waiter.These postcards are sent to us by our friends.They were told this story by their grandmother when they visited her last week.This train ticket was ordered for Tom’s mother by him.Her ticket was shown khổng lồ the airline agent by her.This cake was baked by Jim yesterday.A new apartment is going lớn be bought next year.The customer was handed these boxes by the cửa hàng assistant.The first prize was awarded lớn the reporter by the board.Have the Christmas cards been sent to lớn your family?Alice was appointed secretary for the meeting by the committee.Anna will be given a ride lớn school by Tom tomorrow.This room is kept tidy all the time.Ann was given some bananas và some flowers by us.The fridge was moved into the living room.

Exercise 2

When will the work be done?How is this problem going khổng lồ be dealt with?How is this amount of money spent?I wonder whether Susan or Jane will be chosen for the position by the board of directors.How was the lost man found by the police?

Exercise 3

illustratesshowsare mixedare crushedis then mixedis groundis producedis packagedare usedconsists

magdalenarybarikova.com