Bài tập kế toán tài chủ yếu có lời giải – Phần 1 Một doanh nghiệp có 2 đơn vị cơ sở A & B sale khác tỉnh, đơn vị cơ sở có tổ chức triển khai kế toán riêng, kế toán sản phẩm tồn kho theo cách thức kê khai hay xuyên, thuế GTGT khấu trừ 10%. Trong tháng có tình hình marketing như sau:

*

Yêu cầu: Lập cây bút toán nhật ký những nghiệp vụ tài chính phát sinh tại công ty, đơn vị cơ sở A với B.Bạn đã xem: bài tập lập báo cáo tài chủ yếu có lời giải

Công ty đưa ra tiền mặt cung cấp vốn cho A 200.000.000đ, cung cấp vốn đến B 1 TSCĐ hữu hình có nguyên giá 150.000.000đ, đã hao mòn 50.000.000đ.

Bạn đang xem: Bài tập về báo cáo tài chính có lời giải

Bạn vẫn xem: bài xích tập báo cáo tài bao gồm có lời giải

+ kế toán tài chính tại doanh nghiệp :

a/ Nợ TK 1361(A) 200.000.000

Có TK 1111 200.000.000

b/ Nợ TK 1361(B) 100.000.000

Nợ TK 214 50.000.000

Có TK 211 150.000.000

+ kế toán tại đại lý A:

Nợ TK 1111 200.000.000

Có TK 411 200.000.000

+ kế toán tại đại lý B:

Nợ TK 211 150.000.000

Có TK 214 50.000.000

Có TK 411 100.000.000

Công ty lập “Phiếu xuất kho kiêm vận tải nội bộ” hàng giá bán xuất kho 100.000.000đ, giá thành nội bộ chưa thuế 110.000.000đ chuyển mang đến A, nhưng mà A chỉ nhập kho thực tế có giá chỉ xuất kho 90.000.000đ, giá bán nội bộ chưa thuế 100.000.000đ, hàng thiếu không rõ lý do do công ty phụ trách theo dõi.

+ kế toán tại công ty

a/ Nợ TK 157 100.000.000

Có TK 156 100.000.000

b/ Nợ TK 1381 10.000.000

Có TK 157 10.000.000

+ kế toán tại cửa hàng A

Nợ TK 156 110.000.000

Có TK 336(Cty) 110.000.000

+ kế toán tài chính tại công ty

Nợ TK 1368(B) 9.900.000

Có TK 1121 9.900.000

+ kế toán tại các đại lý B

Nợ TK 331 9.900.000

Có TK 336(Cty) 9.900.000 bài xích viết: ” Bài tập kế toán tài chính tài bao gồm có giải mã – Phần 1 “

Theo lệnh công ty, A chuyển cho B lô hàng hóa giá bán chưa thuế bên trên hoá solo 30.000.000đ, giá bán xuất kho 28.000.000đ. Đơn vị cơ sở B dấn đủ sản phẩm & hàng hóa nhập kho.

Xem thêm: 108 Bài Toán Giải Và Biện Luận Hệ Phương Trình Theo Tham Số M Số M

+ kế toán tại cửa hàng A:

a/ Nợ TK 1368(Cty) 33.000.000

Có TK 3331 3.000.000

Có TK 512 30.000.000

b/ Nợ TK 632 28.000.000

Có TK 156 28.000.000

+ kế toán tài chính tại cơ sở B

Nợ TK 156 30.000.000

Nợ TK 133 3.000.000

Có TK 336(Cty) 33.000.000

+ công ty Nợ TK 1368(B) 33.000.000

Có TK 336(A) 33.000.000

Đơn vị cửa hàng B bỏ ra tiền phương diện 800.000đ trả lại khấu hao thực hiện TSCĐ cho công ty (trả vốn). Ai đang xem bài bác viết: “Bài tập kế toán tài chính tài chính có giải thuật – Phần 1 “

+ kế toán tại cửa hàng B:

Nợ TK 411 800.000

Có TK 1111 800.000

+ kế toán tài chính tại Công ty

Nợ TK 1111 800.000

Có TK 1361(B) 800.000

Kế toán tại cơ sở A

a/ Nợ TK 111 121.000.000

Có TK 33311 11.000.000

CóTK 511 110.000.000

b/ Nợ TK 632 110.000.000

Có TK 156 110.000.000

Cơ sở A lập bảng kê hàng buôn bán ở nhiệm vụ 2 gởi công ty và công ty đã lập hoá đối kháng gởi A. Công ty cũng đã xử lý hàng thiếu vì sao do xuất nhầm, triển khai điều chỉnh sổ sách.

+ kế toán tại Công ty