Nhằm cung cấp ngân hàng thắc mắc và bài bác tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 giúp học viên rèn luyện trong quá trình học tập, magdalenarybarikova.com trình làng đến các em tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 10. Tài liệu tất cả 489 trang với các thắc mắc và bài bác tập trắc nghiệm Toán 10 có đáp án, được phân dạng theo từng bài học kinh nghiệm trong chương trình Đại số 10 cùng Hình học 10.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán 10

*

Mục lục tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 10:I. ĐẠI SỐChương 1. MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP.1 MỆNH ĐỀ.I. Bao phủ định của một mệnh đề.II. Mệnh đề kéo theo.III. Mệnh đề đảo – Mệnh đề tương đương.IV. Kí hiệu ∀ và ∃.V. Câu hỏi trắc nghiệm.2 TẬP HỢP.I. Có mang tập hợp.II. Tập vừa lòng con.III. Tập hợp bằng nhau.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.3 CÁC PHÉP TẬP HỢP.I. Giao của nhì tập hợp.II. Vừa lòng của nhị tập hợp.III. Hiệu với phần bù của nhì tập hợp.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.4 CÁC TẬP HỢP SỐ.I. Các tập thích hợp số sẽ học.II. Các tập thích hợp con hay sử dụng của R.III. Câu hỏi trắc nghiệm.5 SỐ GẦN ĐÚNG – không nên SỐ.I. Số gần đúng.II. Quy tròn số ngay gần đúng.III. Thắc mắc trắc nghiệm.Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC HAI.1 HÀM SỐ.I. Ôn tập về hàm số.II. Sự đổi mới thiên của hàm số.III. Tính chẵn lẻ của hàm số.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.2 HÀM SỐ Y = AX + B.I. Ôn tập về hàm số số 1 y = ax + b (a 6= 0).II. Hàm số hằng y = b.III. Hàm số y = |x|.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.3 HÀM SỐ BẬC HAI.I. Đồ thị của hàm số bậc hai.II. Chiều đổi mới thiên của hàm số bậc hai.III. Thắc mắc trắc nghiệm.Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH QUI VỀ BẬC NHẤT – BẬC HAI.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.3 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH NHIỀU ẨN.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.Chương 4. BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH.1 BẤT ĐẲNG THỨC.I. Bất đẳng thức thân trung bình công với trung bình nhân – bất đẳng thức Cô-si.II. Bất đẳng thức đựng dấu quý hiếm tuyệt đối.III. Bài tập trắc nghệm.2 BẤT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH.I. định nghĩa bất phương trình một ẩn.II. Một số phép đổi khác bất phương trình.III. Bài tập trắc nghệm.3 DẤU NHỊ THỨC BẬC NHẤT.I. Định lý về dấu nhị thức bật nhất.II. Xét vệt tích, thương những nhị thức bậc nhất.III. Bài xích tập trắc nghệm.4 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT nhì ẨN.I. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.II. Màn biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn.III. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.IV. Áp dụng vào câu hỏi kinh tế.V. Bài xích tập trắc nghệm.5 DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI.I. Định lí về vệt của tam thức bậc hai.II. Bất phương trình bậc nhị một ẩn.III. Bài bác tập trắc nghệm.Chương 5. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC – CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.1 CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC.I. Số đo của cung với góc lượng giác.2 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG.I. Quý giá lượng giác của cung α.II. Ý nghĩa hình học tập của tang và côtang.III. Quan hệ tình dục giữa những giá trị lượng giác.IV. Bài xích tập trắc nghiệm.3 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.I. Bí quyết cộng.II. Cách làm nhân đôi.III. Công thức biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích.IV. Bài tập trắc nghiệm.II. HÌNH HỌCChương 1. VECTƠ.1 CÁC ĐỊNH NGHĨA.I. Bắt tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.2 TỔNG VÀ HIỆU CỦA nhị VECTƠ.I. Bắt tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.3 TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.4 HỆ TRỤC TỌA ĐỘ.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.Chương 2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA nhị VECTƠ.1 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0◦ ĐẾN 180◦.I. Định nghĩa.II. Tính chất.III. Quý giá lượng giác của các góc quánh biệt.IV. Góc giữa hai véctơ.V. Bài bác tập trắc nghệm.2 TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA hai VECTƠ.I. Định nghĩa.II. Các đặc thù của tích vô hướng.III. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng.IV. Ứng dụng.V. Bài bác tập trắc nghệm.3 HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC GIẢI TAM GIÁC.I. Định lý cô-sin.II. Định lý sin.III. Độ dài đường trung tuyến.IV. Bí quyết tính diện tích tam giác.V. Bài bác tập trắc nghệm.Chương 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 10 : Hỗn Số (Tiếp Theo), Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 10: Hỗn Số (Tiếp Theo)

1 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.I. Bắt tắt lý Thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN.I. Bắt tắt lý Thuyết.II. Bài bác tập trắc nghệm.3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghệm.

cài đặt tài liệu