*
Thư viện Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài hát

magdalenarybarikova.com xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 10: Đề kiểm tra Toán 10 Chương 1 có đáp án chi tiết, chọn lọc. Tài liệu có 20 trang gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm cực hay bám sát chương trình sgk Toán 10. Hi vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm Đề kiểm tra Toán 10 Chương 1có đáp án này sẽ giúp bạn ôn luyện kiến thức để đạt kết quả cao trong bài thi môn Toán 10 sắp tới.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán 10 chương 1

Giới thiệu về tài liệu:

- Số trang: 20 trang

- Số câu hỏi trắc nghiệm: 30 câu

- Lời giải & đáp án: có

Mời quí bạn đọc tải xuống để xem đầy đủ tài liệu Trắc nghiệm Đề kiểm tra Toán 10 Chương 1 có đáp án – Toán lớp 10:

*

Đề kiểm tra Toán 10 Chương 1

Câu 1:Cho hình thoi ABCD cạnh a. Đẳng thức nào sau đây đúng?

*

Câu 2:Cho ba điểm A; B; C phân biệt. Khẳng định nào sau đây đúng?

*

Câu 3:ChoAB→=−CD→. Khẳng định nào sau đây đúng?

*

Câu 4:Cho tam giác ABC cân ở A, đường cao AH. Khẳng định nào sau đây sai?

Câu 5:Gọi O là tâm hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây sai?

Câu 6:Cho tam giác ABC với M; N ; P lần lượt là trung điểm của BC; CA; AB. Khẳng định nào sau đây sai?

Câu 7:Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC; I là trung điểm của AM. Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 8:Cho tứ giác ABCD. Trên cạnh AB; CD lấy lần lượt các điểm M; N sao cho 3AM→=2AB→;3DN→=2DC→Tính vectơMN→theo hai vectơAD→,BC→

Câu 9:Cho tam giác ABC, điểm M thuộc cạnh AB sao cho 3AM = AB và N là trung điểm của AC. TínhMN→theoAB→,AC→

Câu 10:Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãnMA→+MB→+MC→Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 11:Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn 2MA→+MB→=CA→Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. M trùng A

B. M trùng B

C. M trùng C

D. M là trọng tâm của tam giác ABC

Câu 12:Cho tứ giác ABCD. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ - không có điểm đầu và cuối là các đỉnh của tứ giác?

A. 4

B. 6

C. 8

D. 12

Câu 13:Cho bốn điểm phân biệt A, B, C, D. Điều kiện nào trong các đáp án A, B, C, D sau đây là điều kiện cần và đủ đểAB→=CD→?

A. ABCD là hình bình hành.

B. ABDC là hình bình hành.

C. AC = BD

D. AB = CD

Câu 14:Cho hình vuông ABCD. Khẳng định nào sau đây đúng?

*

Câu 4:Gọi M; N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB; AC của tam giác đều ABC. Đẳng thức nào sau đây đúng?

*

Câu 15:Cho tam giác ABC vuông cân đỉnh A, đường cao AH. Khẳng định nào sau đây sai?

Câu 17:Cho tam giác ABC đều cạnh a. Tính AB→+AC→

Câu 18:Cho tam giác ABC vuông cân tại C và AB = √2 Tính độ dài củaAB→+AC→

Câu 19:Cho tam giác ABC đều cạnh a ; H là trung điểm của BC. Tính CA→−HC→

Câu 20:Cho hai điểm A, B phân biệt và cố định, với I là trung điểm của AB. Tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức 2MA→+MB→=MA→+2MB→ là

A. đường trung trực của đoạn thẳng AB

B. đường tròn đường kính AB

C. đường trung trực đoạn thẳng IA

D. đường tròn tâm A, bán kính AB.

Câu 21:Cho. Tìm tọa độ của

Câu 22:ChoKhẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 23:Cho. Xác định x sao chocùng phương.

Xem thêm: 【Topic Hot】 Các Chủng Vân Tay Hiếm Gặp, Các Chủng Vân Tay Đặc Biệt (Chủng Arch)

Câu 24:Trong hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A( 1 ; 3) ; B( -1 ; 2) ; C(-2 ; 1). Tìm tọa độ của vectơAB→−AC→

A. ( -5 ; -3)

B. (1 ; 1)

C. (-1; 2)

D. (-1 ; 1)

Câu 25:Trong hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A( 2 ; -3) ; B( 4 ; 7). Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB ?

A. (6 ; 4)

B.(2 ; 10)

C. (3 ; 2)

D.( 8 ; -21)

Câu 26:Trong hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có C ( -2 ; -4), trọng tâm G(0 ; 4) và trung điểm cạnh BC là M (2 ; 0). Tổng hoành độ của điểm A và B là ?

A. -2

B. 2

C. 4

D. 8

Câu 27:Trong hệ tọa độ Oxy, cho bốn điểm A(-5; -2), B(-5; 3), C(3; 3), D(3; -2). Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu 28:Trong hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có A(0 ; 3) ; D(2 ; 1) và I( -1 ; 0) là tâm của hình chữ nhật. Tìm tọa độ tung điểm của cạnh BC.

A. (1 ;2)

B. (-2 ; -3)

C. (-3 ; -2)

D. (-4 ; -1)

Câu 29:Trong hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có M(2 ; 3) ; N(0 ; -4) ; P(-1 ; 6) lần lượt là trung điểm của các cạnh BC ; CA ; AB. Tìm tọa độ đỉnh A?

A. A( 1 ; 5)

B. A(-3 ; -1)

C. A(-2 ; -7)

D. A(1 ; -10)

Câu 30:`Trong hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(1 ; 2) ; B(- 2 ; 3). Tìm tọa độ đỉểm I sao choIA→+2IB→=0→