Bài tập thì vượt khứ tiếp diễn là một trong những phần thường xuyên lộ diện nhiều trong số bài thi. Để giúp đỡ bạn nắm dĩ nhiên phần kỹ năng ngữ pháp đặc biệt quan trọng này, TOPICA Native giữ hộ đến các bạn Trọn bộ bài tập thì quá khứ tiếp tục từ cơ phiên bản đến nâng cấp (có đáp án) (Past Continuous Tense) dưới đây. Hãy thuộc theo dõi nhé!

Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp FREE

1. Tóm tắt kim chỉ nan thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous Tense)

1.1. Cách sử dụng thì vượt khứ tiếp diễn

Diễn tả một hành vi đang xảy ra tại 1 thời điểm trong thừa khứ.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Bạn vẫn xem: bài bác tập trắc nghiệm thì quá khứ solo và quá khứ tiếp nối có đáp án

VD: I was watching TV at 8 o’clock last night. (Tôi sẽ xem TV vào mức 8 giờ về tối qua.)

Diễn tả những hành vi xảy ra bên cạnh đó trong thừa khứ.

VD: John was listening to lớn music while his mother was cooking in the kitchen. (John sẽ nghe nhạc khi bà mẹ anh ấy nấu ăn uống trong bếp.)

Diễn tả hành động đang xẩy ra thì có hành động khác xen vào.

VD: They were waiting for the bus when the accident happened. (Họ đang hóng xe buýt khi tai nạn ngoài ý muốn xảy ra.)

Diễn tả một hành vi từng lặp đi lặp lại trong vượt khứ và làm phiền đến tín đồ khác.

VD: My friends were always complaining about their wives. (Các các bạn của tôi lúc nào thì cũng phàn nàn về vk của họ.)

1.2. Vết hiệu nhận ra thì thừa khứ tiếp diễn

Trong câu ngơi nghỉ thì quá khứ tiếp tục có các trạng tự chỉ thời gian trong vượt khứ kèm theo thời khắc cụ thể:

At + giờ + thời hạn trong quá khứ. (at 5 o’clock yesterday,…)At this time + thời hạn trong thừa khứ. (at this time last year,…)In + năm (in 2001, in 1992)In the past

1.3. Những mẫu câu thì thừa khứ tiếp diễn


*

Làm bài bác tập thì quá khứ tiếp nối và test ngữ pháp không lấy phí tại TOPICA Native

2. Bài tập thì quá khứ tiếp tục cơ bản

Dưới đó là những bài xích tập thì vượt khứ tiếp nối chọn lọc bao quát đầy đủ cách thực hiện thường gặp và thông dụng nhất. Hãy làm cho nhiều bài tập quá khứ tiếp tục để đạt điểm cao trong kì thi nhé!

Bài 1. Chia động từ ở trong ngoặc ở thì thừa khứ tiếp nối để xong câu

I lost my keys when I ________ (walk) home. It was raining while we ________ (have) dinner. I saw the department stores when I ________ (sit) on the bus. Her phone rang while she ________ (talk) khổng lồ her new boss. My friends ________ (drive) lớn work when they heard the news on the radio. He ________ (ride) his bicycle when the cát ran across the road. We couldn’t go khổng lồ the beach yesterday because it ________. (rain) It was a lovely day. The sun was shining and the birds ________ (sing) in the trees. The tourist lost his camera while he _____ (walk) around the city. The lorry _____ (go) very fast when it hit our car. I _______ (walk) down the street when it began to lớn rain. At this time last year, I _______ (attend) an English course. Jim ________ (stand) under the tree when he heard an explosion. While I _____ (study) in my room, my roommates ________ (have) a các buổi party in the other room. Mary và I _________ (dance) the house when the telephone rang.Để test trình độ và nâng cao kỹ năng giờ Anh chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi có tác dụng tại TOPICA Native nhằm được bàn bạc trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.

Xem thêm: Khi Độ Lớn Điện Tích Thử Đặt Tại Một Điểm Tăng Lên Gấp Đôi Thì Điện Thế Tại Điểm Đó

Đáp ánwas walkingwere havingwas sittingwas talkingwere drivingwas ridingwas rainingwere singingwas walkingwas goingwas walkingwas attendingwas standingwas studying – was havingwere dancing
*

Bài tập về thì quá khứ tiếp diễn có đáp án

Bài 2. Viết thành câu hoàn hảo ở thì quá khứ tiếp tục dựa bên trên từ gợi ý

(they / take the exam?) (when / he / work there?) (you / make dinner?) (they / drink coffee when you arrived?) (when / we / sleep?) (they / study last night) (we / talk when the accident happened) (he / not / exercise enough) (I / talk too much?) (it / not / snow) (how / they / feel?) (they / not / talk) (where / I / stay?) (why / he / study on a Saturday night?) (I / go lớn school when you saw me) (you / sleep at 6am) 17. (she / work when I called) (we / not / leave when you called) (I / not / stay in a hotel) (we / make too much noise?) Đáp ánWere they taking the exam? When was he working there? Were you making dinner? Were they drinking coffee when you arrived? When were we sleeping? They were studying last night. We were talking when the accident happened. He wasn’t exercising enough. Was I talking too much? It wasn’t snowing. How were they feeling? They weren’t talking. Where was I staying? Why was he studying on a Saturday night? I was going to school when you saw me. You were sleeping at 6am. She was working when I called. We weren’t leaving when you called. I wasn’t staying in a hotel. Were we making too much noise?Để test chuyên môn và nâng cấp kỹ năng giờ đồng hồ Anh chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi có tác dụng tại TOPICA Native để được hội đàm trực tiếp thuộc giảng viên bạn dạng xứ.

2. Bài tập thì thừa khứ tiếp nối nâng cao

Bài tập thì vượt khứ 1-1 và vượt khứ tiếp diễn phối hợp là dạng bài xích tập tiếp tục xuất hiện. Cần để chúng ta thành thuần thục dạng bài xích tập thì quá khứ 1-1 và quá khứ tiếp tục nâng cao; TOPICA Native đẫ tổng thích hợp nhiều thắc mắc để các bạn thực hành!

Bài 1. Phân tách động từ trong ngoặc làm việc thì quá khứ đối kháng hoặc thừa khứ tiếp diễn

My friend Harry _________ off the ladder while he _______________ the ceiling of his room. (FALL, PAINT)We ______________ the house in 2003. At that time it _______________ £ 150,000. (BUY, COST)Dad _____________ interested in buying a new car. (NOT BE)My sister ______________ for me at the airport terminal when I ____________. (WAIT, ARRIVE)A few nights ago, I ____________ a book when suddenly I _____________ a noise outside. A few teenagers _____________ loud music. (READ, HEAR, PLAY)The fire ________________ when the first firefighters ______________ at the scene. (STILL BURN, ARRIVE)My brother ______________ for a job when he ______________ across an interesting ad in the newspaper. (LOOK, COME)I _______________ someone điện thoại tư vấn my name. I ______________ around & ______________ my dad standing at the back of the queue. I _______________ so surprised. (HEAR, TURN, SAW, BE)My sister _______________ a bright summer dress when I ______________ her at the performance. (WEAR, SEE)I _________ preparing dinner at 4.pm and I ______________ still at it when my wife ______________ home. (START, BE, COME)Our housekeeper ______________ the vase. As she ______________ up the pieces, she _________ her middle finger. (BREAK, PICK, CUT)We suddenly ______________ that we ______________ in the wrong direction. (REALISE, DRIVE)She ______________ a great skier when she was young. (BE)I ______________ an old friend in town while I _____________ the shopping. (MEET, DO)While the children _____________ with others my husband and I _____________ lớn have a cup of coffee. (PLAY, DECIDE)Đáp ánfell off – was paintingbought – costwas not interestedwas waiting – arrived. Was reading – heard a noise outside – were playingwas still burning – arrivedwas looking – came across heard – turned around – saw – waswas wearing – saw started – was – camebroke – was picking – cut realised – were drivingwas – was met – was doing were playing – decided 
*

Làm nhiều bài tập thì vượt khứ tiếp nối để thuần thục