... – lần – BGD – năm 2017) mang lại khối tứ diện tích V gọi V thể tích khối đa diện gồm đỉnh trung điểm cạnh khối tứ diện cho, V tính tỉ số V V V V V A B C D V V V V Câu 69 (Sở GD-ĐT Bình Dƣơng ... A Câu 219 (THPT CHUYÊN KHTN – HÀ NỘI – Lần năm 2017) đến khối nhiều diện n mặt tích V diện tích mặt S khi tổng khoảng cách từ điểm bên khối đa diện đến mặt nV V V 3V A B C D S 3S nS S Câu ... Tính thể tích khối tứ diện S.BCD A a3 B a3 C a3 D a3 Câu 90 (THPT Đặng Thúc hứa hẹn – tỉnh nghệ an – năm 2017) đến tứ diện ABCD hotline B " C " trung điểm AB AC Tính tỉ số thể tích khối tứ diện AB...

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm khái niệm về thể tích khối đa diện


*

... Lt l trung yên ca SD, SC Tinh th tich chúp S.ABNM theo a A a3 12 B a3 C 2a D a3 16 Câu 32 : mang đến hỡnh tr cú ban ghê bng 10 v vùng cach gia nhì ay bng Tinh din tich ton phn ca hỡnh tr bng B 300 ... (SBC) bng 60 cúng tich chop la: A a3 B a3 C a3 D a3 Câu 20 : cho lng tr ng ABC A " B " C " teo ay la tam giac cõn, AB AB a, BAC 120o Mt phng AB " C " khổng lồ vi ay mt gúc 60o cúng tich lng tr l: Ngun: ... Thờ tich chop la: A a3 B a3 C a3 D a3 Câu 27 : : mang lại hỡnh chop S ABCD teo ay la hỡnh ch nhõt vi AB 2a, AD a Hỡnh chiờu cua S lờn (ABCD) la trung iờm H cua AB, SC lớn vi ay mt goc 45o thờ tich...
*

... 4π Câu 13 trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Khối tứ diện khối nhiều diện lồi B đính thêm ghép hai khối hộp ta khối C Khối hộp khối nhiều diện lồi D Khối lăng trụ tam giác khối nhiều nhiều diện lồi diện lồi Câu ... B Diện tích khía cạnh mong diện tích toàn phần hình trụ 3 C Thể tích khối ước thể tích khối trụ D Thể tích khối mong thể tích khối trụ Câu 47 Kí hiệu l độ dài mặt đường sinh hình nón r nửa đường kính đường tròn ... Nhật nhằm thể tích khối trụ tạo ra thành tích béo b= a 258 FooterA Page of B b = a C b = 2a D b = a Header Page of 258 Thể tích khối đa diện GV: Nguyễn tất Thu Câu 42 vào đa diện sau đây, nhiều diện...
*

Ôn thi đh 2017 79 câu hỏi trắc nghiệm thể tích khối đa diện ở trong chương 1 hình học tập lớp 12, tất cả đáp án


... tích khối chóp S.ABI theo a A a 11 24 B a 33 12 C a 33 24 D a 11 12 A a3 B 2a C 2a m Câu 37 mang đến hình vỏ hộp đứng ABCD A"B"C"D" gồm đáy ABCD hình vuông gọi O trung ương ABCD OA" = a Tính thể tích khối hộp ... Www.MATHVN.com BÀI TẬP THỂ TÍCH Đáp án mã đề: 14 2 ma th co m 01 C; 02 A; 03 C; 04 B; 05 A; 06 D; 07 B; 08 B; 09 A; 10 A; 11 B; 12 C; 13 D; 14 A; 15 B; 16 C; 17 B; 18 B; 19 C; đôi mươi A; 21 A; 22 D; 23 C; 24 A; ... A3 A a3 D Câu 30 mang đến hình chóp tam giác SABC bao gồm kề bên a, góc đáy mặt mặt 45o Tính thể tích hình chóp S.ABC A a3 18 B a3 C a3 D a3 12 Câu 31 cho hình chóp SABCD bao gồm ABCD hình chữ nhật bao gồm AB =...
*

... Cạnh a) ĐS: a3 MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU * phân biệt Câu Giao tuyến đường mặt nón tròn xoay với mặt phẳng tuy nhiên song với trục khía cạnh nón là: A parabol B elip C hypebol D mặt đường tròn Câu Số mặt cầu đựng đường ... Cao đường kính khía cạnh lòng C Khối trụ bao gồm chi u cao đường kính khía cạnh lòng D Khối tứ diện tất cả độ dài cạnh Câu Một hình nón có bán kính khía cạnh đáy cm, độ dài con đường sinh centimet Khối nón giới hạn hình nón tích ? A ... Câu 14 Thể tích khối chóp có diện tích đáy B chi u cao h là: A V = bảo hành C V = bh B V = bh D V = 3Bh Câu 15 Khối nhiều năng lượng điện sau tất cả công thức tính thể tích V = B.h A Khối lăng trụ B Khối chóp C Khối lập...
*

... Liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn chi phí Câu 13 cho tứ diện ABCD điện thoại tư vấn B’ C’ trung điểm AB AC khi tỉ số thể tích khối tứ diện AB’C’D khối tứ diện ABCD bằng: A B C D Câu 14 cho hình lăng trụ ngũ giác ... II Câu 21 thể tích khối chóp S.ABCD là: C 600 D Kết khác III BC  SC C I, II, III D I III VnDoc - thiết lập tài liệu, văn pháp luật, biểu chủng loại miễn giá tiền a3 A a3 B a3 C a3 D Câu 22 Thể tích khối chóp ... OA  a C BD  a D Các sát bên khối chóp sản xuất với mp lòng góc Câu 17 thể tích khối chóp S.ABCD là: A a3 B a3 3 C a3 D Kết không giống Câu 18 điện thoại tư vấn  góc tạo kề bên mặt đáy khối chóp Ta tất cả tan  A 3 B C...
... Http://sachgiai.com/ Câu 21 thể tích khối chóp S.ABCD là: a3 a3 a3 B C Câu 22 Thể tích khối chóp cụt A’B’C’D’.ABCD là: A D a3 5a 3 a3 7a3 B C D Kết khác 8 16 Câu 23 Tỉ số nhị thể tích khối chóp ... Sách Giải – người Thầy chúng ta http://sachgiai.com/ Câu 13 mang đến tứ diện ABCD hotline B’ C’ trung điểm AB AC lúc tỉ số thể tích khối tứ diện AB’C’D khối tứ diện ABCD bằng: 1 1 B C D Câu 14 cho hình ... C BD  a D Các kề bên khối chóp chế tác với mp đáy góc Câu 17 thể tích khối chóp S.ABCD là: A a3 B a3 3 C a3 D Kết khác Câu 18 điện thoại tư vấn  góc tạo lân cận mặt đáy khối chóp Ta bao gồm rã  A 3 B C 15 D Kết...
... B D 14 centimet 4cm 15 cm 7cm Câu 11 Tính thể tích miếng nhựa hình mặt ? A 584 cm3 B 456 cm3 C 328 cm3 D 712 cm3 6cm Câu 12 Thể tích khối từ bỏ diện cạnh a bằng: A a3 B a3 12 C a3 12 Câu 13 mang lại ... tích khối tứ diện S.ABC bằng: A a3 210 B a 210 C a3 95 D a3 95 ĐÁP ÁN 1A 2 chiều 3D 4B 5C 6B 7B 8C 9D 10 A 11 A 12 B 13 B 14 A 15 C 16 C 17 A 18 D 19 C 20B 21B 22C 23A 24D 25D FB: PHONG LÂM HỨA – WINDYLAMPHONG
GMAIL.COM ... S.ABCD là: A a3 B a 12 C 2a3 D a3 Câu 18 cho hình chóp tứ giác bao gồm cạnh đáy a Diện tích xung quanh gấp rất nhiều lần diện tích lòng Khi thể tích hình chóp ? A a3 12 B a3 C a3 D a3 Câu 19 cho hình hộp...
... Hình nhiều diện đỉnh chung nhất: A nhì mặt B tía mặt C tư mặt D Năm khía cạnh Câu 24: trong mệnh đề sau mệnh đề không nên ? A lắp ghép nhì khối vỏ hộp khối đa diện lồi B .Khối hộp khối đa diện lồi C .Khối tứ diện khối ... Tứ diện khối đa diện lồi D Khối lăng trụ tam giác khối nhiều diện lồi Câu 25: Số khía cạnh khối lập phương là: A B C D.10 V = B.h Câu 26: Khối đa năng lượng điện sau gồm công thức tính thể tích (B diện tích đáy ; h ... Chiều cao) A Khối lăng trụ chữ nhật B Khối chóp C Khối lập phương D Khối vỏ hộp Câu 27: Thể tích khối chóp tất cả diện tích đáy B độ cao h V = bảo hành A V = bh C B V = bảo hành D V = bh Câu 28: Thể tích khối lăng...
... 20cm,21cm,29cm .Thể tích hình chóp bằng: A.6000cm3 B.6213cm3 C.7000cm3 D.7000 cm3 Câu 283 mang lại khối chóp tứ diện tất cả cạnh 6cm Thể tích khối tứ diện bằng: A 12 2cm B 18 2cm 38 413 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THỂ TÍCH KHỐI ...  a Thể tích khối chóp S.ABC : A B C D Câu 209 đến khối chóp S.ABC tích V call B’, C’ trung điểm AB AC Thể tích khối chóp S.AB’C’ là: A V B V C V D V 26 413 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THỂ TÍCH KHỐI ... A 10 D a 10 413 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THỂ TÍCH KHỐI CHỐP GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 70: mang lại hình chóp tứ giác bao gồm cạnh lòng a diện tích bao phủ gấp đơi diện tích đáy Thể tích khối chóp tạo...

Xem thêm: 1Dm Bằng Bao Nhiêu Cm, M, Mm Chính Xác Nhất, 1 Dm Bằng Bao Nhiêu Cm, Mm, Inches, M, Ft, Km


... Tính thể tích khối chóp S.ABC A 10 3 a B 3 a C 10 3 a D trăng tròn 3 a Câu 10: mang lại hình chóp S.ABC, đáy tam giác vuông B, AB = a, BC = a Mp(SAB) mp(SAC) vuông góc dưới đáy SB = 2a Tính thể tích khối ... Góc với mặt dưới Tính thể tích khối chóp S.ABC A 3 a 12 B a 24 C a D a 12 Câu 12: mang đến Lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ gồm đáy ABC tam giác đều, AB = a Biết AC’ = 2a Tính thể tích khối lăng trụ A a B a ... SB, SC Tính thể tích khối chóp S.AMND A a B a C 3 a D 3 a Câu 14: cho hình chóp S.ABC, SA vuông góc mặt đáy, độ dài đường cao hình chóp a Biết AB = a, BC = a AC = a Tính thể tích khối chóp S.ABC...
trường đoản cú khóa: 350 câu trắc nghiệm thể tíchcâu iv 1 0 điểm mang đến hình hộp đứng abcd a b c d gồm góc bởi gọi m n theo lần lượt là trung điểm của cạnh a d cùng a b minh chứng ac vuông góc với phương diện phẳng bdmn với tính thể tích khối đa diện aa bdmn theothể tích khối đa diệnkhái niệm về thể tích khối nhiều diệntài liệu thể tích khối đa diệncách tính thể tích khối đa diệnbai tap the tich khoi da dien teo loi giaiphương pháp tính thể tích khối nhiều diệntài liệu tính thể tích khối đa diệntài liệu về thể tích khối đa diệnbai tap ve sầu the tich khoi domain authority dien teo loi giaibai tap tinh the tich khoi da dien co loi giaibài đàn tích khối nhiều diện tất cả lời giải200 bài toán thể tích khối đa diệndạng toán tính thể tích khối đa diệnNghiên cứu tổ chức triển khai pha chế, tiến công giá quality thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học tập vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer vào chẩn đoán với tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu giúp vật liệu chuyển đổi (metamaterials) hấp thụ sóng năng lượng điện tử làm việc vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức triển khai chạy tàu hàng cố định và thắt chặt theo thời hạn trên đường tàu việt namGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành phát hiện nay diệp lục với carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu tài năng đo năng lượng điện bởi hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và sản xuất mô hình đổi thay tần (inverter) mang lại máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm liền kề việc giải quyết tố giác, tin báo về tù túng và đề nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự vn từ trong thực tế tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng thanh toán hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và cách tân và phát triển nông thôn vn chi nhánh tỉnh giấc Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài 15: hấp thụ ở đụng vậtchuong 1 tong quan lại quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi tội lỗi trong lao lý hình sự việt nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành phát hiện tại hô hấp làm việc thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: thực hành phát hiện nay hô hấp ở thực vậtChiến lược sale tại bank Agribank đưa ra nhánh thành phố sài gòn từ 2013-2015Đổi mới cai quản tài chính trong vận động khoa học tập xã hội trường hòa hợp viện hàn lâm kỹ thuật xã hội nước ta
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề bài liệu bắt đầu đăng tóm tắt văn bản trong lòng bà bầu chiến tranh với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong dịp lễ tết điểm lưu ý chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài tập vật dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc soạn bài cô nhỏ xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài xích ca ngắn đi trên bến bãi cát sự trở nên tân tiến của trường đoản cú vựng tiếp theo sau ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài xích tập tỷ lệ thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngu van lop 8