Bài tập trắc nghiệm phần con kiến thức chương 1 hình học tập lớp 10 khá đa dạng. Nội dung bài viết dưới đây tổng hợp tất cả các câu hỏi, bài tập dưới dạng trắc nghiệm để tăng độ hiểu bài cũng giống như thử thách sự hiểu bài của những em. Bộ tài liệu bao gồm các thắc mắc trọng tâm, đặc trưng và cơ bạn dạng cho chương 1 hình học 10, các em rất cần phải nắm rõ để vận dụng vào những chương sau.Bạn đang xem: Trắc nghiệm hình học 10 chương 1

TẢI XUỐNG PDF ↓


*

*

*

*

*

Hệ thống bài tập trắc nghiệm véc tơ lớp 10

Trắc nghiệm triết lý hình học 10 chương 1

Câu 1. Véctơ là một trong đoạn thẳng:

A. Bao gồm hướng. B. được bố trí theo hướng dương, phía âm.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm chương 1: vectơ

C. Có hai đầu mút. D. Thỏa cả ba tính chất trên.

Câu 2. Nhị véc tơ có cùng độ dài với ngược hướng call là:

A. Nhị véc tơ bằng nhau.

B. Hai véc tơ đối nhau.

C. Nhị véc tơ thuộc hướng.

D. Nhì véc tơ thuộc phương.

Câu 3. Nhì véctơ đều bằng nhau khi hai véctơ đó có:

A. Cùng hướng và gồm độ dài bởi nhau.

B. Tuy vậy song và tất cả độ dài bằng nhau.

C. Cùng phương và tất cả độ dài bởi nhau.

D. Thỏa mãn nhu cầu cả ba tính chất trên.

Câu 4. Trường hợp hai vectơ đều nhau thì:

A. Thuộc hướng và thuộc độ dài. B. Thuộc phương.

C. Thuộc hướng. D. Tất cả độ dài bằng nhau.

Câu 5. Điền từ thích hợp vào dấu (…) để được mệnh đề đúng. Nhị véc tơ ngược phía thì …

A. Bằng nhau.

B. Thuộc phương.

C. Thuộc độ dài.

D. Thuộc điểm đầu.

Câu 13. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng:

A. Nhì vectơ thuộc phương với 1 vectơ thứ tía thì cùng phương.

B. Hai vectơ thuộc phương với cùng 1 vectơ thứ ba khác 0 thì cùng phương.

C. Nhì vectơ cùng phương với cùng một vectơ thứ tía thì thuộc hướng.

D. Nhị vectơ ngược hướng với một vectơ thứ ba thì thuộc hướng.

Câu 14. Chọn xác định đúng.

A. Hai véc tơ thuộc phương thì bởi nhau.

B. Nhì véc tơ ngược phía thì có độ dài không bởi nhau.

D. Hai véc tơ cùng hướng và thuộc độ nhiều năm thì bởi nhau.

Trắc nghiệm tổng nhị véc tơ

Câu 93. Mang lại tam giác ABC. Điểm M thỏa mãn nhu cầu MA + MB + cm = 0 thì điểm M là

A. Đỉnh thứ bốn của hình bình hành dấn AC cùng BC có tác dụng hai cạnh.

B. Đỉnh thứ tư của hình bình hành thừa nhận AB với AC có tác dụng hai cạnh.

C. Đỉnh thứ tư của hình bình hành dìm AB và BC làm hai cạnh.

D. Giữa trung tâm tam giác ABC

Trắc nghiệm hiệu của nhì véc tơ

Câu 9. Cho ba vectơ a b c , và các khác vectơ – không. Trong những số đó hai vectơ a b, cùng hướng, nhị vectơ a c, đối nhau. Xác định nào sau đây đúng ?

A.Hai vectơ b cùng c cùng hướng.

B.Hai vectơ b cùng c ngược hướng.

C.Hai vectơ b cùng c đối nhau.

D.Hai vectơ b và c bởi nhau.

Câu 34. Cho tam giác ABC. Điểm M thỏa mãn nhu cầu MA + MB – MC =0 thì điểm M là:

A. Đỉnh thứ tư của hình bình hành dìm AC và BC có tác dụng hai cạnh.

B. Đỉnh thứ tư của hình bình hành dìm AB cùng AC làm hai cạnh.

C. Đỉnh thứ tứ của hình bình hành nhấn AB với BC làm cho hai cạnh.

D. Giữa trung tâm tam giác ABC.

Câu 46. Mang đến tam giác ABC . Để điểm M thoả mãn điều kiện MA + MB – MC = 0 thì M phải thỏa mãn mệnh đề nào?

A. M là điểm sao mang đến tứ giác ABMC là hình bình hành.

B. M là trọng tâm tam giác ABC . C. M là điểm sao mang lại tứ giác BAMC là hình bình hành.

D. M thuộc trung trực của AB .

Trắc nghiệm tích của hai véc tơ với cùng 1 số

Câu 32: mang lại tam giác ABC, tập hợp những điểm M sao để cho độ dài MA + MB + MC = 6 là:

A.một đường thẳng đi qua giữa trung tâm của tam giác ABC .

B.đường tròn bao gồm tâm là trọng tâm của tam giác ABC và nửa đường kính bằng 6 .

C.đường tròn bao gồm tâm là trung tâm của tam giác ABC và bán kính bằng 2 .

D.đường tròn có tâm là giữa trung tâm của tam giác ABC và nửa đường kính bằng 18

Trắc nghiệm trục tọa độ với hệ trục tọa độ

Câu 5: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hai vectơ u = (2; 1) và v = (1;2) đối nhau.

B. Nhì vectơ u = (2; 1) với v = (1;2)đối nhau.

C. Hai vectơ u = (2; 1) cùng v = (2;1)đối nhau.

D. Hai vectơ u = (1;2) và v = (1;2) đối nhau.

Câu 6: trong hệ trục(O;i;j) , tọa độ của vec tơ i + j là:

A.(-1;1) . B.(1;0) . C. (0;1) .

Xem thêm: 5 Bài Văn Kể Về Một Việc Tốt Em Đã Làm Hay Nhất, Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm (22 Mẫu)

D. (1;1)

Câu 7: Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy cho A (5;2) ,B (10;8) . Tọa độ của vec tơ AB là:

Cảm ơn các em vẫn xem và cài đặt xuống tài liệu bài tập trắc nghiệm chương 1 hình 10, chúng tôi muốn rằng bộ tài liệu này để giúp đỡ ích cùng tạo công dụng lớn mang đến việc rèn luyện để phát âm thật rõ về chương vectơ này, trên đây hầu hết là các bài tập cơ phiên bản và đặc thù của chương, cùng cũng là căn nguyên cho việc tôi luyện kỹ năng làm các bài tập nâng cao hơn.