Loạt bài Chuyên đề: Tổng hợp kim chỉ nan và bài xích tập trắc nghiệm Toán lớp 9 tất cả đáp án được soạn theo từng dạng bài bác có đầy đủ: kim chỉ nan - cách thức giải, bài bác tập Lý thuyết, bài tập trường đoản cú luận và bài xích tập trắc nghiệm gồm đáp án giúp cho bạn học tốt, đạt điểm trên cao trong bài kiểm tra và bài xích thi môn Toán lớp 9.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 9 có lời giải

*

Mục lục các dạng bài xích tập Toán lớp 9

Các dạng bài xích tập Căn bậc nhị - Căn bậc ba cực hay

Các dạng bài xích tập Hàm số số 1 cực hay

Chuyên đề: Hệ nhì phương trình hàng đầu hai ẩn

Chuyên đề: Phương trình bậc nhì một ẩn số

Chuyên đề Hình học tập 9

Chuyên đề: Hệ thức lượng vào tam giác vuông

Chuyên đề: Đường tròn

Chuyên đề: Góc với con đường tròn

Chuyên đề: hình tròn - Hình Nón - Hình Cầu

Dạng bài tập Tính quý hiếm biểu thức

Phương pháp giải

a) kiến thức cần nhớ.

- Căn bậc nhì của một số a ko âm là số x làm thế nào để cho x2 = a.

Số a > 0 gồm hai căn bậc nhị là √a với -√a , trong các số ấy √a được điện thoại tư vấn là căn bậc nhì số học của a.

- Căn bậc cha của một số trong những thực a là số x làm thế nào cho x3 = a, kí hiệu

*
.

- Phép khai phương solo giải:

*

b) cách thức giải:

- Sử dụng các hằng đẳng thức để thay đổi biểu thức trong căn.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tính:

*

Hướng dẫn giải:

a) Căn bậc hai của 81 bằng 9.

*

Ví dụ 2: Tính:

*

Hướng dẫn giải:

*

Ví dụ 3: Tính giá trị các biểu thức

*

Hướng dẫn giải:

*
*
*
*

Ví dụ 4: Tính quý hiếm biểu thức

*

Hướng dẫn giải:

Tại x = 5 ta có:

*

Bài tập trắc nghiệm từ bỏ luyện

Bài 1: Căn bậc hai số học tập của 64 là:

A. 8 B. -8C. 32D. -32

Lời giải:

Đáp án:

Chọn A. 8

Căn bậc nhì số học tập của 64 là 8 do 82 = 64.

Bài 2: Căn bậc tía của -27 là:

A. 3B. 9 C. -9D. -3.

Lời giải:

Đáp án:

Chọn D. -3

Căn bậc tía của -27 là -3 vị (-3)3 = -27.

Bài 3: cực hiếm biểu thức

*
bằng :

A. -1 + 4√5 B. 1 + 2√5 C. 1 - 4√5 D. √5 - 1

Lời giải:

Đáp án:

Chọn B.

*

Bài 4: hiệu quả của phép tính

*
là :

A. 2√2 B. -2√2 C. 2√5 D. -2√5

Lời giải:

Đáp án: B

*

Bài 5: quý giá biểu thức

*
trên x = 4 là :

A. 2√15 B. -2√15 C. 2D. -2.

Lời giải:

Đáp án: C

Tại x = 4 thì

*

Bài 6: Viết những biểu thức sau thành bình phương của biểu thức khác :

a) 4 - 2√3 b) 7 + 4√3 c) 13 - 4√3

Hướng dẫn giải:

a) 4 - 2√3 = 3 - 2√3 + 1 = (√3-1)2

b) 7 + 4√3 = 4 + 2.2.√3 + 3 = (2 + √3)2

c) 13 - 4√3 = (2√3)2 - 2.2√3 + 1= (2√3-1)2 .

Bài 7: Tính giá trị của các biểu thức :

*

Hướng dẫn giải:

*

Bài 8: Rút gọn những biểu thức :

*

Hướng dẫn giải:

*
*
*
*

Bài 9: Tính:

*

Hướng dẫn giải:

*

Ta có:

*

Do đó:

*

Bài 10: Rút gọn biểu thức

*

Hướng dẫn giải:

Phân tích:

Ta nhằm ý:

√60 = 2√15 = 2√5.√3

√140 = 2√35 = 2√5.√7

√84 = 2√21 = 2√7.√3

Và 15 = 3 + 5 + 7.

Ta thấy hình dáng của hằng đẳng thức :

a2 + b2 + c2 + 2ab + 2bc + 2ca = a2 + b2 + c2

Giải:

*

Tìm căn bậc nhì số học tập của một số

A. Phương pháp giải

Dựa vào có mang căn bậc nhị số học của một trong những không âm:

*

B. Ví dụ

Ví dụ 1: kiếm tìm căn bậc nhị số học tập rồi tìm kiếm căn bậc nhị của:

a, 121

b, (-5/6)2

Lời giải:

a, Ta gồm √121 = 11 vị 11 ≥ 0 với 112 = 121.

Do đó 121 có hai căn bậc nhì là 11 với -11.

*

Ví dụ 2: Tính giá trị biểu thức

*

Lời giải:

a) Ta có

√0,09 + 7√0,36 - 3√2,25= 0,3 + 0,7. 0,6 - 3. 1,5= 0,3 + 4,2 - 4,5= 0

b

*

C. Bài bác tập từ luận

Bài 1:Tìm căn bậc nhị số học của:

1. 0,25

2. 0,81

3. 5

4. -9

5. 0

Hướng dẫn giải

1. √0,25 = 0,5.

2. √0,81 = 0,9.

3. √5 = √5.

4. Vày -9 2 + √2x + 1 tất cả nghĩa với mọi x ∈ R.

Vậy hàm số khẳng định với hồ hết x ∈ R.

b) Hàm số

*
xác định ⇔ x2 – 1 ≠ 0 ⇔ x ±1.

Vậy hàm số tất cả tập khẳng định x ≠ ±1 .

c) Hàm số y = √2x xác định ⇔ x ≥ 0.

Vậy hàm số gồm TXĐ: x ≥ 0 .

Ví dụ 2: kiếm tìm tập xác định của hàm số

*

Hướng dẫn giải:

a) Hàm số

*
xác định

*

Vậy hàm số có TXĐ: x > 2/3

b) Hàm số y = |2x-3| xác định với phần lớn x.

Vậy hàm số xác định với những x.

c) Hàm số

*
xác định

*

Vậy hàm số tất cả tập khẳng định

*
.

Ví dụ 3: search tập khẳng định của hàm số

*

Hướng dẫn giải:

a) Hàm số

*
xác định

⇔ x2 - 2x - 3 ≥ 0

⇔ (x + 1)(x – 3) ≥ 0

*

Vậy hàm số gồm tập xác minh x≥ 3 hoặc x ≤ -1 .

b) Hàm số

*
xác định

*

(Vì x > 1 nên không xảy ra trường hợp 2x + 1 cùng x – 2 cùng âm).

Xem thêm: Giải Sinh 9 Bài 45-46 Thực Hành Sinh 9 Thu Hoạch, Giải Sinh 9 Bài 45

Vậy hàm số gồm tập xác định x ≥ 2.

c)

*

⇔ x + 1 ≠ 0 ⇔ x ≠ -1.

Vậy hàm số có tập xác định x ≠ -1.

Bài tập trắc nghiệm từ bỏ luyện

Bài 1: Hàm số

*
gồm tập xác định:

A. X ≤ 5 B. X ≥ 5 C. X 5.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 2: quý hiếm nào của x nằm trong tập khẳng định của hàm số

*
:

A. X = 0B. X = 1C. X = -1 D. X = -9

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 3: Hàm số

*
xác minh khi:

A. X ≠ 2; x 3 B. 2 ≤ x ≤ 3

C. X ≤ 2 hoặc x ≥ 3. D. X = 2 hoặc x = 3.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: giá trị nào của x tiếp sau đây không thuộc tập xác định của hàm số

*
?

A. X = 4.B. X = 3C. X = 2D. X = -4.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 5: gồm bao nhiêu cực hiếm nguyên của x thỏa mãn nhu cầu điều kiện xác minh của hàm số

*
?