Bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 với tưới 50 đề thi học tập kì 1, bao gồm đáp án kèm theo, giúp thầy cô xem thêm để ra đề ôn thi cuối học kì 1 cho học sinh của mình. Đồng thời, cũng giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, để ôn thi học tập kì 1 thiệt tốt.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 4 học kỳ 1

Với 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 bao gồm đáp án, còn giúp các em luyện giải đề, nuốm chắc cấu tạo đề thi tương tự như các dạng bài xích tập thường gặp mặt trong đề thi cuối học tập kì 1 để ôn thi tác dụng hơn. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung bài viết dưới phía trên của magdalenarybarikova.com:


Đề ôn thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu vấn đáp đúng (0,5 điểm)

1. Trong số số 5 784; 6874; 6 784; 5748, số lớn nhất là:

A. 5785

B. 6 874

C. 6 784

D. 5 748

2. 5t 8 kg = ……… kg?

A. 580 kg

B. 5800 kg

C. 5008 kg

D. 58 kg

3. Trong các số sau số nào phân chia hết mang lại 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 24014. Trong các góc bên dưới đây, góc như thế nào là góc tù:

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích sẽ là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32 m

D. 12m

Câu 3: Năm 2016 là gắng kỉ vật dụng bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp các số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo vật dụng tự từ bé đến lớn:

……………………………………………………………………………………………..

I. Tự luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính


a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận luôn tiện nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) tổng cộng tuổi của bà mẹ và bé là 57 tuổi. Mẹ hơn nhỏ 33 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) tìm số bị chia bé dại nhất vào phép chia có thương là 12 và số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, mang đến ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5 tấn 8 kg = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm năm nhâm thìn là vậy kỉ vật dụng bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo thiết bị tự từ bé xíu đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Trường đoản cú luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính và triển khai tính đúng từng câu được 0,5 điểm. Công dụng là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng cách thuận tiện nhất: làm cho đúng mỗi phần cho 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của mẹ là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của nhỏ là:

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi


Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số chia nhỏ nhắn nhất là : 20

Số bị chia nhỏ xíu nhất là: trăng tròn x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng( tự câu 1 đến câu 5)

Câu 1: Số 45 317 đọc là:

A. Tư mươi năm nghìn ba trăm mười bảy

B. Tư lăm nghìn cha trăm mười bảy

C. Bốn mươi lăm nghìn tía trăm mười bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……... Kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6050

Câu 3: 2 mét vuông 51 dm2 = …... Dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình cùng của nhì số là 27. Số nhỏ bé là 19 thì số to là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình bên bao gồm …..

A. Tứ góc nhọn, hai góc tù cùng hai góc vuông

B. Tứ góc nhọn, hai góc tù cùng một góc vuông

C. Bốn góc nhọn, một góc tù cùng hai góc vuông

Câu 6: Tính bằng phương pháp thuận luôn tiện nhất: 567x23+433x23

Câu 7: cho những chữ số 0,3,5,7. Từ những chữ số đang cho, hãy viết số lớn nhất chia hết cho 2, 3 cùng 5, những chữ số hầu như khác nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 - 344 695

Câu 9: tra cứu x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một siêu thị trong hai tháng bán tốt 3 450m vải. Tháng thứ nhất bán được thấp hơn tháng thứ hai là 170m vải. Hỏi mỗi tháng siêu thị đó bán tốt bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

CÂU
12345
CADBA

Câu 6: Tính bằng cách thuận nhân thể nhất: 567x23+433x23=23x(567+433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số đó là 750

Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:


Câu 9: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: bài bác giải

Tháng sản phẩm nhất cửa hàng bán được số mét vải là (0,25đ): ( 3 450 – 170) : 2 = 1640 (m)(0,5đ)

Tháng vật dụng hai siêu thị bán được số mét vải vóc là (0,25đ): 3450 – 1640 = 1810 (m))(0,5đ)

Đáp số: 1640 mét (0,25đ):

1810 mét (0,25đ):

Chú ý: các câu: 6,8,9,10: HS biết để tính chính xác là được tính 50% số điểm

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số tư trăm linh nhị nghìn tứ trăm nhị mươi viết là:

A.40002400 B.4020420C. 402420 D.240420

Câu 2. Số thích hợp để viết vào khu vực chấm của 7 yến 8 kilogam =……..kg là:

A.78kg B.780kg C.7008kgD.708kg

Câu 3: bác Hồ sinh năm 1980.Bác hồ sinh vào vậy kỉ……

A.XVIII B.XX C.XVI D.XXI

Câu 4: Trung bình cộng của hai số 42 và 26 là:

A.35 B.34 C.36 D.37

Bài 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


43 679 + 13 487 246 762 -94 874.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


Bài 2. tìm x :


Bài 3. Cả nhì lớp 4A cùng lớp 4B trồng được 568 cây. Biết rằng lớp 4B trồng được thấp hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được từng nào cây?

Bài giải

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 4. Hãy nêu tên những góc bao gồm trong hình mẫu vẽ sau:Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng nhất.

Câu1: (0,5điểm) Số 956 384 521 hiểu là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm bố mươi tám nghìn tư nghìn năm trăm nhì mươi mốt.

B. Chín trăm năm mươi sáu nghìn bố trăm tám mươi tư triệu năm trăm nhị mươi mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu bố trăm tám mươi bốn năm trăm nhì mươi mốt.

D. Chín trăm năm mươi sáu triệu bố trăm tám mươi tứ nghìn năm trăm nhì mươi mốt.

Câu 2: (0,5 điểm) những số dưới đây số nào phân chia hết đến 5?

A. 659 403 753

B. 904 113 695

C. 709 638 551

D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a. 59 tấn 7 tạ = ...........kg

A. 59 700 B. 5 970 C. 59 7000 D. 59 007

b. 4 ngày 7 tiếng = ..............giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 x 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết những số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo thứ tự từ nhỏ nhắn đến lớn:

a) Theo vật dụng tự từ bé bỏng đến lớn:............................................................................................

Xem thêm: Phân Tích Bài Người Lái Đò Sông Đà : Dàn Ý Và Bài Văn Mẫu Đặc Sắc Nhất

b) Theo thứ tự từ to đến bé:..............................................................................................