Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Các dạng bài xích tập Toán lớp 10 chọn lọc, có giải mã | 2000 bài xích tập trắc nghiệm Toán lớp 10 có lời giải

Tài liệu tổng hợp trên 100 dạng bài tập Toán lớp 10 Đại số và Hình học tập được những Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tay nghề biên soạn với đầy đủ đủ phương pháp giải, lấy ví dụ minh họa với trên 2000 bài bác tập trắc nghiệm chọn lọc từ cơ bạn dạng đến cải thiện có lời giải để giúp học sinh ôn luyện, biết phương pháp làm các dạng Toán lớp 10 từ đó lấy điểm cao trong số bài thi môn Toán lớp 10.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 10 có đáp án

Các dạng bài tập Đại số lớp 10

Chuyên đề: Mệnh đề - Tập hợp

Chuyên đề: Mệnh đề

Chuyên đề: Tập thích hợp và các phép toán bên trên tập hợp

Chuyên đề: Số gần đúng và sai số

Bài tập tổng thích hợp Chương Mệnh đề, Tập phù hợp (có đáp án)

Chuyên đề: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Chủ đề: Đại cưng cửng về hàm số

Chủ đề: Hàm số bậc nhất

Chủ đề: Hàm số bậc hai

Bài tập tổng vừa lòng chương

Chuyên đề: Phương trình. Hệ phương trình

Các dạng bài tập chương Phương trình, Hệ phương trình

Dạng 11: Các dạng hệ phương trình quánh biệt

Chuyên đề: Bất đẳng thức. Bất phương trình

Các dạng bài xích tập

Chuyên đề: Thống kê

Các dạng bài bác tập

Chuyên đề: Cung và góc lượng giác. Phương pháp lượng giác

Các dạng bài xích tập Hình học tập lớp 10

Chuyên đề: Vectơ

Chuyên đề: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Chuyên đề: cách thức tọa độ trong khía cạnh phẳng

Chủ đề: Phương trình con đường thẳng

Chủ đề: Phương trình đường tròn

Chủ đề: Phương trình con đường elip

Cách xác minh tính trắng đen của mệnh đề

Phương pháp giải

+ Mệnh đề: xác định giá trị (Đ) hoặc (S) của mệnh đề đó.

+ Mệnh đề chứa biến đổi p(x): tìm tập thích hợp D của những biến x để p(x) (Đ) hoặc (S).

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: trong số câu bên dưới đây, câu làm sao là mệnh đề, câu nào chưa hẳn là mệnh đề? nếu như là mệnh đề, hãy khẳng định tính đúng sai.

a) x2 + x + 3 > 0

b) x2 + 2 y > 0

c) xy và x + y

Hướng dẫn:

a) Đây là mệnh đề đúng.

b) Đây là câu xác định nhưng không phải là mệnh đề bởi vì ta chưa xác minh được tính đúng sai của nó (mệnh đề cất biến).

c) Đây không là câu xác định nên nó không hẳn là mệnh đề.

Ví dụ 2: xác định tính đúng sai của các mệnh đề sau:

1) 21 là số yếu tắc

2) Phương trình x2 + 1 = 0 có 2 nghiệm thực phân biệt

3) đều số nguyên lẻ số đông không phân chia hết mang lại 2

4) Tứ giác gồm hai cạnh đối không tuy nhiên song và không đều bằng nhau thì nó không phải là hình bình hành.

Hướng dẫn:

1) Mệnh đề sai vì 21 là hòa hợp số.

2) Phương trình x2 + 1 = 0 vô nghiệm nên mệnh đề trên sai

3) Mệnh đề đúng.

4) Tứ giác gồm hai cạnh đối không tuy vậy song hoặc không đều nhau thì nó chưa hẳn là hình bình hành đề nghị mệnh đề sai.

Ví dụ 3: trong số câu sau đây, câu làm sao là mệnh đề, câu nào chưa hẳn là mệnh đề. Ví như là mệnh đề thì nó thuộc một số loại mệnh đề gì và xác định tính phải trái của nó:

a) nếu a phân chia hết mang lại 6 thì a chia hết mang đến 2.

b) trường hợp tam giác ABC đều thì tam giác ABC tất cả AB = BC = CA.

c) 36 chia hết mang đến 24 nếu và chỉ còn nếu 36 chia hết cho 4 và 36 phân chia hết cho 6.

Hướng dẫn:

a) Là mệnh đề kéo theo (P ⇒ Q) và là mệnh đề đúng, trong đó:

P: "a phân chia hết cho 6" cùng Q: "a phân tách hết đến 2".

b) Là mệnh đề kéo theo (P ⇒ Q) với là mệnh đề đúng, vào đó:

P: "Tam giác ABC đều" với Q: "Tam giác ABC gồm AB = BC = CA"

c) Là mệnh đề tương tự (P⇔Q) và là mệnh đề sai, trong đó:

P: "36 phân chia hết mang đến 24" là mệnh đề không đúng

Q: "36 chia hết đến 4 với 36 phân tách hết đến 6" là mệnh đề đúng.

Ví dụ 4: kiếm tìm x ∈ D sẽ được mệnh đề đúng:

a) x2 - 3x + 2 = 0

b) 2x + 6 > 0

c) x2 + 4x + 5 = 0

Hướng dẫn:

a) x2 - 3x + 2 = 0 bao gồm 2 nghiệm x = 1 với x = 3.

⇒ D = 1; 3

b) 2x + 6 > 0 ⇔ x > -3

⇒ D = {-3; +∞)┤

c) x2 + 4x + 5 = 0 ⇔ (x + 2)2 + 1 = 0 ⇒ phương trình vô nghiệm.

Vậy D= ∅

Cách phát biểu mệnh đề đk cần với đủ

Phương pháp giải

Mệnh đề: p ⇒ Q

Khi đó: phường là đưa thiết, Q là tóm lại

Hoặc p. Là điều kiện đủ để có Q, hoặc Q là điều kiện cần để sở hữu P

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:

Xét mệnh đề: "Hai tam giác cân nhau thì diện tích của chúng bằng nhau"

Hãy phát biểu đk cần, điều kiện đủ, đk cần và đủ.

Hướng dẫn:

1) Điều kiện cần: hai tam giác có diện tích bằng nhau là đk cần để hai tam giác bởi nhau.

2) Điều kiện đủ: nhì tam giác đều bằng nhau là đk đủ nhằm hai tam giác kia có diện tích s bằng nhau.

3) Điều kiện phải và đủ: ko có

Vì A⇒B: đúng cơ mà B⇒A sai, do " nhì tam giác có diện tích s bằng nhau nhưng chưa chắc hẳn đã bởi nhau".

Ví dụ 2:

Xét mệnh đề: "Phương trình bậc hai ax2+ bx + c = 0 gồm nghiệm thì

Δ=b 2 - 4ac ≥ 0". Hãy vạc biểu đk cần, điều kiện đủ và điều kiện cần cùng đủ.

Hướng dẫn:

1) Điều kiện cần: Δ=b2- 4ac ≥ 0 là đk cần để phương trình bậc nhị ax2 + bx + c = 0 gồm nghiệm.

2) Điều khiếu nại đủ: Phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 tất cả nghiệm là đk đủ nhằm Δ=b2- 4ac ≥ 0.

3) Điều kiện đề xuất và đủ:

Phương trình bậc nhì ax2 + bx + c = 0 có nghiệm là đk cần và đủ để

Δ = b 2 - 4ac ≥ 0.

Phủ định của mệnh đề là gì ? giải pháp giải bài xích tập lấp định mệnh đề

Phương pháp giải

Mệnh đề lấp định của p là "Không cần P".Mệnh đề che định của "∀x ∈ X,P(x)" là: "∃x ∈ X,P(x)−−−−−− "

Mệnh đề che định của "∃x ∈ X,P(x)" là "∀x ∈ X,P(x)−−−−−−"

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: phát biểu các mệnh đề che định của các mệnh đề sau:

A: n chia hết cho 2 và đến 3 thì nó phân chia hết cho 6.

B: √2 là số thực

C: 17 là một trong những nguyên tố.

Hướng dẫn:

A−: n không phân chia hết đến 2 hoặc không phân chia hết cho 3 thì nó không phân tách hết mang lại 6.

B−: √2 không là số thực.

C−: 17 ko là số nguyên tố.

Ví dụ 2: đậy định các mệnh đề sau và cho biết tính (Đ), (S)

A: ∀x ∈ R: 2x + 3 ≥ 0

B: ∃x ∈ R: x2 + 1 = 0

Hướng dẫn:

A−:∃x ∈ R: 2x + 3 B−:∀x ∈ R: x2 + 1 ≠ 0 (Đ)

Ví dụ 3: Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau và xác định xem mệnh đề bao phủ định kia đúng tốt sai:

a) Phương trình x2 - 3x + 2 = 0 gồm nghiệm.

b) 210 - 1 phân tách hết mang đến 11.

Xem thêm: Cách Làm Thiệp 20 Tháng 10 Handmade Ngày Phụ Nữ

c) bao gồm vô số số nguyên tố.

Hướng dẫn:

a) Phương trình x2 - 3x + 2 = 0 vô nghiệm. Mệnh đề bao phủ định sai bởi vì phương trình có 2 nghiệm x = 1; x = 2.