*

Trả lời câu hỏi Toán 11 Hình học bài bác 1 trang 45: Hãy vẽ thêm một vài hình trình diễn của hình chóp tam giác.

Bạn đang xem: Bài tập toán 11 hình học

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 11 Hình học bài 1 trang 47: tại sao người thợ mộc khám nghiệm độ phẳng phương diện bàn bằng phương pháp rê thước xung quanh bàn? (h.2.11).

*

Lời giải

Theo tính chất 3, nếu mặt đường thẳng là 1 trong những cạnh của thước bao gồm 2 điểm biệt lập thuộc mặt phẳng thì phần đa điểm của mặt đường thẳng kia thuộc phương diện phẳng bàn

Khi đó, ví như rê thước mà có một điểm thuộc cạnh thước nhưng ko thuộc khía cạnh bàn thì bàn đó chưa phẳng và ngược lại

Trả lời câu hỏi Toán 11 Hình học bài bác 1 trang 47: mang đến tam giác ABC, M là điểm thuộc phần kéo dãn dài của đoạn thẳng BC (h.2.12). Hãy cho biết M tất cả thuộc phương diện phẳng (ABC) không và mặt đường thẳng AM có nằm trong khía cạnh phẳng (ABC) không?

*

Lời giải

M ∈ BC nhưng BC ∈ (ABC) buộc phải M ∈ (ABC)

Vì A ∈ (ABC) nên mọi điểm nằm trong AM phần lớn thuộc (ABC) giỏi AM ∈ (ABC)

Trả lời câu hỏi Toán 11 Hình học bài bác 1 trang 48: Trong mặt phẳng (P), mang đến hình bình hành ABCD. Lấy điểm S nằm bề ngoài phẳng (P). Hãy đã cho thấy một điểm phổ biến của nhì mặt phẳng (SAC) và (SBD) khác điểm S (h.2.15).

*

Lời giải

Một điểm bình thường của hai mặt phẳng (SAC) với (SBD) không giống điểm S là vấn đề I

I ∈ AC ∈ (SAC)

I ∈ BD ∈ (SBD)

Trả lời thắc mắc Toán 11 Hình học bài bác 1 trang 48: Hình 2.16 đúng xuất xắc sai? tại sao?

*

Lời giải

Sai vì theo tính chất 2, bao gồm một và chỉ một mặt phẳng trải qua ba điểm không thẳng hàng

Theo hình vẽ lại có: ba điểm không thẳng mặt hàng M, L, K vừa ở trong (ABC), vừa ở trong (P) ⇒ vô lý

Trả lời thắc mắc Toán 11 Hình học bài 1 trang 52: nói tên các mặt bên, cạnh bên, cạnh lòng của hình chóp sinh sống hình 2.24.

*

Lời giải

– Hình chóp tam giác:

Các khía cạnh bên: (SAB), (SBC), (SAC)

Các cạnh bên: SA, SB, SC

Các cạnh đáy: AB, AC, BC

– Hình chóp tứ giác:

Các phương diện bên: (SAB), (SBC), (SCD), (SAD)

Các cạnh bên: SA, SB, SC, SD

Các cạnh đáy: AB, BC, CD, DA

Bài 1 (trang 53 SGK Hình học tập 11):Cho điểm A không nằm xung quanh phẳng (α) chứa tam giác BCD. đem E cùng F là các điểm thứu tự nằm trên các cạnh AB , AC.

a) chứng minh đường thẳng EF nằm trong mặt phẳng (ABC).

b) giả sử EF cùng BC giảm nhau trên I, chứng tỏ I là điểm chung của nhì mặt phẳng (BCD) với (DEF).

*

Lời giải:

a) E ∈ AB cơ mà AB ⊂ (ABC)

=> E ∈ (ABC)

F ∈ AC cơ mà AC ⊂ (ABC)

=>F ∈ (ABC)

Đường thẳng EF tất cả hai điểm E, F cùng thuộc mp(ABC) đề xuất theo đặc điểm 3 thì EF ⊂ (ABC).

b) I ∈ BC mà lại BC ⊂ (BCD) buộc phải I ∈ (BCD) (1)

I ∈ EF cơ mà EF ⊂ (DEF) buộc phải I ∈ (DEF) (2)

Từ (1) cùng (2) suy ra I là điểm chung của nhị mặt phẳng (BCD) cùng (DEF).

Bài 2 (trang 53 SGK Hình học tập 11):Gọi M là giao điểm của đường thẳng d với mặt phẳng (α). Chứng minh M là vấn đề chung của (α) với bất kì mặt phẳng nào đựng d.

Lời giải:

*

M là điểm chung của d với (α) nên:

M ∈ (α) (1)

Một phương diện phẳng bất kì (P) cất d thì M ∈ d nhưng d ⊂ (P) nên:

M ∈ (P) (2)

Từ (1) và (2) suy ra M là điểm chung của

(α) và (P).

Bài 3 (trang 53 SGK Hình học tập 11):Cho ba đường thẳng d1, d2, d3không cùng phía bên trong một phương diện phẳng và giảm nhau từng song một. Minh chứng ba con đường thẳng bên trên đồng quy.

Lời giải:

Gọi I = d1 ∩ d2

Giả sử d3không qua I:

Khi đó nên cắt d1, d2lần lượt trên M, N không giống I

=>d3đồng phẳng cùng với d1, d2: vấn đề này mâu thuẫn!

Vậy d3đồng quy cùng với d1, d2tại I.

Bài 4 (trang 53 SGK Hình học tập 11):Cho tư điểm A, B, C và D ko đồng phẳng. Gọi GA, GB, GC, GD lần lượt là trọng tâm của những tam giác BCD, CDA, ADB, ACB. Chứng tỏ rằng AGA, BGB, CGC, DGDđồng qui.

*

Lời giải:

Gọi M, N, p. Là trung điểm của CD, DB, BA.

Trong mp(MAB): AGA∩ BGB= I. Ta có:

*

Vậy ΔIAB đồng dạng cùng với ΔIGAGB

*

Lại có ΔMAB đồng dạng với ΔMGBGA

*

Từ (1) với (2), ta có:

*

Chứng minh tương tự, ta cũng có:

*

Bài 5 (trang 53 SGK Hình học tập 11):Cho tứ giác ABCD nằm trong mặt phẳng (α) gồm hai cạnh AB cùng CD không song song với nhau. S là điểm nằm mẫu mã phẳng (α) cùng M là trung điểm của đoạn SC.

a) tra cứu giao điểm N của mặt đường thẳng SD cùng mặt phẳng (MAB).

b) hotline O là giao điểm của AC cùng BD. Chứng minh rằng tía đường trực tiếp SO, AM và BN đồng quy.

Cần nhớ

A ∈ d ⊂ mp(α) => A ∈ mp(α)

Lời giải:

*

a) tìm N ∈ SD ∩ mp(MAB)

Trong mp(ABCD), AB cắt CD tại E.

Trong mp(SCD), EM cắt SD tại N.

Ta có:

N ∈ SD

N ∈ EM ⊂ mp(MAB)

Vậy N = SD ∩ mp(MAB)

b) minh chứng SO, MA, BN đồng quy

Ta có:

*SO, MA, BN ko ở trong và một mặt phẳng.

* SO cùng MA giảm nhau ( vào mp (SAC))

MA với BN giảm nhau (trong mp(BEN))

BN và SO cắt nhau (trong mp(SBD))

Vậy SO, MA, BN đồng quy.

Bài 6 (trang 54 SGK Hình học tập 11):Cho tư điểm A, B, C với D ko đồng phẳng. Call M với N thứu tự là trung điểm của những đoạn trực tiếp AC và BC. Trên đoạn BD mang điểm P thế nào cho BP = 2PD.

a) kiếm tìm giao điểm của mặt đường thẳng CD và mặt phẳng (MNP).

b) search giao tuyến của nhị mặt phẳng (MNP) cùng (ACD).

Lời giải:

*

a) Ta có:

*

=>NP cùng CD không song song với nhau.

=>NP cùng CD cắt nhau trên I.

I ∈ NP => I ∈ (MNP). Nhưng mà I ∈ CD: Vậy I ∈ CD ∩ (MNP)

b) Trong khía cạnh phẳng (ACD) thì AD cùng MI giảm nhau tại điểm J:

J ∈ AD => J ∈ (ACD)

J ∈ mày => J ∈ (MNP)

Vậy J là 1 điểm chung của hai mặt phẳng (ACD) cùng (MNP).

Ta đã tất cả M là 1 trong những điểm thông thường của nhì mặt phẳng (ACD) và (MNP).

Vậy MJ = (ACD) ∩ (MNP).

Bài 7 (trang 54 SGK Hình học tập 11):Cho tứ điểm A, B, C cùng D ko đồng phẳng. điện thoại tư vấn I, K lần lượt là trung điểm của AD và BC.

a) tra cứu giao đường của nhị mặt phẳng (IBC) với (KAD).

b) call M với N là nhị điểm lần lượt rước trên hai đoạn trực tiếp AB với AC. Search giao đường của hai mặt phẳng (IBC) với (DMN).

Lời giải:

*

a) tra cứu giao tuyến đường của mp(IBC) với mp(KAD).

Ta gồm :

K ∈ BC => K ∈ (IBC)

I ∈ AD => I ∈ (KAD)

Vậy KI = (IBC) ∩ (KAD)

b) vào mp(ABD): BI ∩ DM = F => F ∈ (IBC) ∩ (DMN)

CI ∩ doanh nghiệp = E E ∈ (IBC) ∩ (DMN)

Vậy (IBC) ∩ (DMN) = FE

Bài 8 (trang 54 SGK Hình học tập 11):Cho tứ diện ABCD. Call M cùng N thứu tự là trung điểm của các cạnh AB cùng CD, trên cạnh AD rước điểm p không trùng cùng với trung điểm của AD.

a) gọi E là giao điểm của đường thẳng MP và mặt đường thẳng BD. Tra cứu giao tuyến của nhì mặt phẳng (PMN) với (BCD).

b) kiếm tìm giao điểm của hia mặt phẳng (PMN) và BC.

*

Lời giải:

a) vào mp(ABD): MP không tuy vậy song cùng với BD yêu cầu MP ∩ BD = E.

E ∈ MP => E ∈ (PMN)

E ∈ BD => E ∈ (BCD)

Nên E ∈ (PMN) ∩ (BCD)

Nên EN = (PMN) ∩ (BCD)

b) trong mp(BCD) : EN ∩ BC = Q. Cơ mà (PMN) ≡ (MEN) ≡ (MEQ)

Q ∈ (MEQ) ≡ ( PMN)

Mặt khác Q ∈ BC cần Q = BC ∩ (PMN).

Bài 9 (trang 54 SGK Hình học 11):Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy là hình bình hành ABCD. Trong mặt phẳng đáy vẽ con đường thẳng d đi qua A cùng không tuy vậy song với các cạnh của hình bình hành, d cắt BC trên E. Gọi C’ là một điểm nằm trên cạnh SC.

a) tra cứu giao điểm M của CD và mp(C’AE).

b) kiếm tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi vì mặt phẳng (C’AE).

Lời giải:

*

a) Giao điểm M của CD với mp(C’AE).

Trong mp(ABCD), d cắt CD tại M, ta có:

*M ∈ CD

*M ∈ d ⊂ (C’AE)

M ∈ (C’AE)

Vậy M là giao điểm của CD và mp(C’AE).

b) thiết diện của hình chóp cắt do mp(C’AE).

Trong mp(SCD), MC’ giảm SD trên F.

Vậy thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt vì mp(C’AE) là tứ giác AFC’E.

Bài 10 (trang 54 SGK Hình học 11):Cho hình chóp S.ABCD có AB với CD không tuy vậy song. Hotline M là một trong những điểm ở trong miền vào của tam giác SCD.

a) tìm giao điểm N của mặt đường thẳng CD với mp(SBM).

b) tìm kiếm giao con đường của hai mặt phẳng (SBM) và (SAC).

c) kiếm tìm giao điểm I của mặt đường thẳng BM với mặt phẳng (SAC).

Xem thêm: Cách Tìm Giá Trị Lớn Nhất Giá Trị Nhỏ Nhất, Tìm Gtln, Gtnn Của Biểu Thức Chứa Căn Lớp 9

d) tìm giao điểm p. Của SC cùng mặt phẳng (ABM), từ đó suy ra giao tuyến của hai mặt phẳng (SCD) cùng (ABM).