Tổng hợp bài xích tập và định hướng phần Project – Unit 9. Cities of the world SGK tiếng Anh 6 Global Success


1. Listen & read.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 9: cities of the world

(Nghe cùng đọc.)

What nice photo!

Mai: Tom, are these photos from your holidays?

Tom: Yes, they are. This is Sydney, a city in Australia.

Mai: What’s it like?

Tom: It’s exciting with a lot of beaches.

Mai: What a beautiful place!

Tom: Yes, its beaches are very clean.

Mai: Wonderful. Oh, this is London. Isn"t it raining? What bad weather!

Tom: Yes, it rains all the time. Can you see Big Ben?

Mai: Yeah... On the River Thames. It"s a landmark of London.

Tom: It is. & this is Times Square in New York, crowded but interesting.

Mai: You"re lucky khổng lồ visit many places.

Tom: I am. What about your holidays?

Mai: Here are some photos of mine. This is…

*

2. 

*

3.

Xem thêm: Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp

*

4. 

*

5. 

*


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 bên trên 1219 phiếu
Bài tiếp theo sau
*

Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp magdalenarybarikova.com


giữ hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng magdalenarybarikova.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


giữ hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép magdalenarybarikova.com gửi các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.