Dưới đây là bài tập tương quan đến phân tích nhiều thức thành nhân tử . Bao gồm 10 thắc mắc trắc nghiệm, trải các từ hầu như câu cơ phiên bản đến nâng cao. Nhằm mục tiêu giúp cho chúng ta trung bình khá có thể làm được. Sau cùng là lí giải giải chi tiết và đáp án . Chúng ta cùng xem thêm với con kiến nhé .

Bạn đang xem: Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử lớp 8

I. Toán lớp 8: bài xích tập trắc nghiệm phân tích đa thức thành nhân tử

*

Bài 2: Đa thức : 2-25

*
=0. Kiếm tìm x với mức giá trị là dương ?

A. 1B. 2C. D. 3

Bài 3:Tìm quý hiếm y vừa lòng 49( y - 4 )2- 9( y + 2 )2= 0 ?

*

Bài 4:Tính giá trị của biểu thức A = x2- y2+ 2y - 1 cùng với x=3 cùng y=1.

A. A = - 9. B.A = 0.C. A = 9. D. A = - 1.

Bài 5:Phân tích đa thức thành nhân tử: x3+ x2+ y3+ xy

(x + y).(x2- xy + y2+ x)(x - y).(x2+ xy + y2- x)(x + y).(x2+ xy + y2- x)(x - y).(x2+ xy - y2+ x)

Bài 6:Phân tích nhiều thức thành nhân tử: x3– 9x + 2x2y + xy2

x. (x - y + 3).(x + y - 3)x. (x + y + 3).(x + y - 3)x. (x - y + 3).(x - y - 1)x. (x + y + 1).(x - y - 3)

Bài 7:Phân tích đa thức thành nhân tử: x5+ 4x

x.(x2+ 2 ).(x2- 2).x.(x2+ 2 + x).(x2+ 2- x).x.(x2+ 2 + 2x).(x2+ 2 - 2x).x.(x4+ 4)

Bài 8:Phân tích đa thức thành nhân tử A = x2– 5x + 4

(x - 4).(x - 1)(x – 4).(x + 1)(x + 4).(x + 1)Đáp án khác

Bài 9:Phân tích đa thức thành nhân tử:

*

*

Bài 10:Phân tích nhiều thức thành nhân tử: 2x2y + 2x + 4xy + x2+ 2y + 1

(x + 1)2. (2y + 1).(x - 1)2. (2y - 1).(x2+ x + 1). (2y + 1).Đáp án khác

II. Toán lớp 8: khuyên bảo giải bỏ ra tiết

Bài 1:

*

Bài 2:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

2 – 25x2= 0

⇔ ()2– (5x)2= 0

⇔ (– 5x)( + 5x) = 0

⇔ – 5x = 0 hoặc + 5x = 0

Chọn câu trả lời D.

Bài 3:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Ta gồm 49( y - 4 )2- 9( y + 2 )2= 0

⇔ 49( y2- 8y + 16 ) - 9( y2+ 4y + 4 ) = 0

⇔ 49y2- 392y + 784 - 9y2- 36y - 36 = 0

⇔ 40y2- 428y + 748 = 0

⇔ 4( 10y2- 107y + 187 ) = 0

⇔ 4( 5y - 11 )( 2y - 17 ) = 0

*

Bài 4:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta bao gồm A = x2- y2+ 2y - 1 = x2- ( y2- 2y + 1 )

= x2- ( y - 1 )2= ( x - y + 1 )( x + y - 1 ) (hằng đẳng thức a2- b2= ( a - b )( a + b ) ).

Khi đó với x = 3 với y = 1, ta gồm A = ( 3 - 1 + 1 )( 3 + 1 - 1 ) = 3.3 = 9.

Chọn giải đáp C.

Bài 5:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Ta có: x3+ x2+ y3+ xy = (x3+ y3) + (x2+ xy)

= (x + y). (x2– xy + y2) + x.(x + y)

= (x + y). (x2- xy + y2+ x)

Bài 6:

Hiển thị đáp án

Ta có: x3– 9x + 2x2y + xy2

= x.(x2– 9 + 2xy + y2)

= x.<(x2+ 2xy + y2) – 9>

= x.<(x + y)2– 32>

= x.(x + y + 3).(x + y - 3)

Chọn đáp án B

Bài 7:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có:

x5+ 4x = x.(x4+ 4)

= x.<(x4+ 4x2+ 4) - 4x2>.

= x.<(x2+ 2)2- (2x)2>.

= x.(x2+ 2 + 2x).(x2+ 2 - 2x).

Chọn câu trả lời C

Bài 8:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có:

A = x2– 5x + 4 = x2– x - 4x + 4

A = (x2– x ) – (4x – 4)

A = x(x – 1) - 4(x – 1)

A = (x - 4). (x – 1)

Chọn đáp án A

Bài 9:

*

Bài 10:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Ta có:

2x2y + 2x + 4xy + x2+ 2y + 1

= (2x2y + 4xy + 2y ) + (x2+ 2x + 1 )

= 2y.(x2+ 2x + 1) + (x2+ 2x + 1)

= 2y(x + 1)2+ (x + 1)2

= (x + 1)2. (2y + 1).

Xem thêm: Video Cách Làm Bài Nghị Luận Về Một Đoạn Thơ Bài Thơ Violet, Nghị Luận Về Một Đoạn Thơ Bài Thơ Lớp 9 Violet

Chọn đáp án A

Bài tập liên quan đến phân tích nhiều thức thành nhân tử đã có được Kiến biên soạn không thiếu thốn và đưa ra tiết, mong muốn rằng nó đã giúp chúng ta ôn tập giỏi để sẵn sàng kiến thức để chất vấn và thi học tập kì . Các bạn hãy làm đi làm lại thật những lần để nâng cấp kĩ năng của bản thân, để hoàn toàn có thể làm được các bài toán nặng nề . Chúc các bạn thành công trên con phố học tập.