Hướng dẫn giải bài 40. Ancol sgk chất hóa học 11. Nội dung bài xích Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 186 187 sgk chất hóa học 11 bao gồm đầy đầy đủ phần định hướng và bài tập, kèm theo công thức, phương trình hóa học, siêng đề… tất cả trong SGK để giúp các em học viên học tốt môn hóa học 11, ôn thi giỏi nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Bạn đang xem: Bài tập hóa sgk 11

LÍ THUYẾT

1. Định nghĩa, phân loại, đồng phân, danh pháp

– Ancol là mọi hợp chất hữu mà lại phân tử có nhóm hiđroxyl (-OH) link trực tiếp với nguyên tử cacbon no, công thức R(OH)n

– Phân loại:

+ Theo nơi bắt đầu hiđrocacbon: bao gồm ancol no, ancol không no, ancol thơm.

+ Theo con số nhóm hiđroxyl: ancol solo chức, ancol đa chức.

+ Bậc của ancol = bậc của nguyên tử C link với team -OH.

– Đồng phân: Đồng phân đội chức, đồng phân mạch cacbon, đồng phân vị trí nhóm OH, đồng phân vị trí link bội, đồng phân hình học.

– Danh pháp:

+ Danh pháp gốc chức: Ancol + Tên cội hidrocacbon + ic

+ Tên cầm cố thế: số chỉ địa điểm nhánh – thương hiệu nhánh – tên mạch chủ yếu – số chỉ vị trí nhóm – OH + ol

Lưu ý: Mạch đó là mạch cacbon lâu năm nhất tất cả chứa đội -OH

Đánh số trang bị tự nguyên tử C mạch chính bước đầu từ phía gần đội -OH hơn

2. đặc điểm vật lí

– các ancol tự C1 đến khoảng C12 ở đk thường là hóa học lỏng, tự C1 đến C3 chảy vô hạn vào nước.

– nhiệt độ nóng chảy, ánh nắng mặt trời sôi, độ rã trong nước của ancol đều cao hơn so với các hiđrocacbon có cân nặng mol phân tử tương đương, vày tạo được liên kết hiđro giữa những phân tử ancol với nhau với giữa những phân tử ancol cùng với nước.

3. Tính chất hóa học

a) bội nghịch ứng gắng nguyên tử H trong đội OH

– Ancol tính năng với kim loại kiềm M tạo ra muối ancolat. Bội nghịch ứng này minh chứng phân tử ancol có nguyên tử hiđro linh động.

– bội nghịch ứng riêng biệt của glixerol: chức năng với Cu(OH)2 chế tác phức hóa học tan có màu xanh da trời lam khôn cùng đặc trưng.

b) làm phản ứng nắm nhóm OH

– phản ứng cùng với axit vô cơ táo bạo như HX, HNO3, H2SO4…

R-OH + HA → R-A + H2O ( A là: Hal, ONO2…)

– phản ứng với ancol tạo ra ete: R- OH + HO- R’ (xrightarrowH_2SO_4đặc,t^o) R- O- R’ + H2O

c) bội phản ứng tách bóc nước chế tạo anken

Ancol khi chức năng với H2SO4 đặc, nấu nóng ở ánh nắng mặt trời 1700C đến phản ứng tách nước tựa như như phản nghịch ứng bóc tách HX tự dẫn xuất halogen.

d) làm phản ứng oxi hóa

– thoái hóa không hoàn toàn: khi oxi hóa dịu thì ancol bậc 1 chế tạo ra anđehit; ancol bậc 2 sản xuất xeton; ancol bậc 3 ko phản ứng. Ví dụ:

R- CH2OH + CuO → R- mang đến + Cu + H2O

– Oxi hóa hoàn toàn: Ancol cháy tạo nên khí cacbonic, hơi nước và tỏa những nhiệt

4. Cách thức điều chế

– phương thức tổng hợp: Tổng phù hợp etanol từ etilen bao gồm sẵn sau quá trình lọc dầu

– phương thức sinh hóa: Từ những nguồn nguyên liệu chứa nhiều tinh bột trong tự nhiên và thoải mái ( gạo, lúa mì,…) sau quá trình lên men thu được etanol

5. Ứng dụng

Ancol ứng dựng những trong công nghiệp thực phẩm, y tế, đụng cơ,….

BÀI TẬP

Dưới đây là phần lí giải Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 186 187 sgk hóa học 11 tương đối đầy đủ và gọn ghẽ nhất. Nội dung chi tiết bài giải những bài tập chúng ta xem sau đây:

1. Giải bài bác 1 trang 186 hóa 11

Viết công thức cấu trúc và điện thoại tư vấn tên các ancol đồng phân của nhau tất cả công thức phân tử C5H12O.

Bài giải:

Ancol gồm 2 một số loại đồng phân:

– Đồng phân về mạch C (mạch nhánh và mạch không phân nhánh)

– Đồng phân về địa điểm nhóm chức.

*

2. Giải bài bác 2 trang 186 hóa 11

Viết những phương trình chất hóa học của bội phản ứng thân propan-1-ol với mỗi hóa học sau:

a) Natri kim loại.

b) CuO, đun nóng.

c) Axit HBr, có xúc tác.

Trong mỗi phản nghịch ứng trên, ancol đóng vai trò gì: chất khử, chất oxi hóa, axit, bazơ? Giải thích.

Bài giải:

a) Propan-1-ol phản ứng với na là phản bội ứng nắm nguyên tử H trong đội OH bằng nguyên tử kim loại Na.

Phương trình hóa học:

(2CH_3 – CH_2 – CH_2 – Ooverset+1H + 2overset0Na xrightarrowt^0 2CH_3 – CH_2 – CH_2 – Ooverset+1Na + overset0H_2↑)

Ancol vào vai trò hóa học oxi hóa bởi là chất nhận electron, số oxi hóa bớt sau phản bội ứng.

b) Propan-1-ol bội phản ứng cùng với CuO, làm cho nóng sẽ tách nước tạo nên thành anđehit.

Phương trình hóa học:

$CH_3-CH_2-overset-1CH_2OH + overset+2CuO xrightarrowt^0 CH_3-CH_2-overset+1CHO + overset0Cu + H_2O$

Ancol vào vai trò là chất khử vì chưng là hóa học nhường electron, số thoái hóa tăng sau phản ứng.

c) Propan-1-ol bội nghịch ứng cùng với HBr là phản ứng chũm cả đội -OH bởi nguyên tử Br.

Phương trình hóa học:

$CH_3-CH_2-CH_2OH + overset+1HBr → CH_3-CH_2-CH_2Br + H_2O$

Ancol đóng vai trò là bazơ vị nhận H+ của HBr.

3. Giải bài bác 3 trang 186 hóa 11

Trình bày phương pháp hóa học nhằm phân biệt những chất lỏng đựng lẻ tẻ trong các lọ không dán nhãn: etanol, glixerol, nước và benzen.

Bài giải:

♦ phương pháp 1:

Trích mỗi chất 1 ít mang đến ra các ống nghiệm khác biệt và đánh số thứ từ tương ứng.

– cho lần lượt nước dư vào những ống nghiệm:

+ Ống nghiệm nào chất lỏng ko tan, dung dịch phân thành 2 lớp là benzen (nổi lên trên bề mặt nước).

+ những ống nghiệm còn lại dung dịch đồng bộ là: etanol (C2H5OH), glixerol (C3H5(OH)3), nước (H2O)

– mang đến Cu(OH)2 vào 3 hóa học còn lại, chất nào chế tạo phức màu xanh da trời lam là C3H5(OH)3, còn lại không có hiện tượng gì là C2H5OH với H2O

$2C_3H_5(OH)_3 + Cu(OH)_2 ightarrow _2Cu + 2H_2O$

Đốt 2 chất còn lại, rồi cho sản phẩm qua hỗn hợp nước vôi trong, hóa học nào sản phẩm sinh ra làm đục nước vôi vào là C2H5OH, còn lại là H2O.

$C_2H_5OH + 3O_2 xrightarrowt^0 2CO_2 + 3H_2O$

$CO_2 + Ca(OH)_2 → CaCO_3↓ + H_2O$

♦ phương pháp 2:

C2H5OHC3H5(OH)3H2OC6H6
Cu(OH)2Không hiện tượngdung dịch xanh lamKhông hiện tại tượngKhông hiện nay tượng
CuO, toCu (đỏ)Không hiện tượngKhông hiện tượng
NaKhông bội nghịch ứngKhíKhông hiện tại tượng

Phương trình hóa học:

$2C_3H_5(OH)_3 + Cu(OH)_2 xrightarrow< > undersetDd xanh lam _2Cu + 2H_2O$

$CH_3-CH_2OH + CuO xrightarrow< > t^0 CH_3-CHO + Cu + H_2O$

(2H_2O + 2Na xrightarrow< > 2NaOH + H_2 uparrow)

4. Giải bài xích 4 trang 186 hóa 11

Từ propen và các chất vô cơ quan trọng có thể pha chế được những chất sau đây: propan-2-ol (1); propan-1,2-điol (2). Viết phương trình hóa học của những phản ứng xảy ra.

Bài giải:

(1) Điều chế propan-2-ol:

(eginmatrix CH_3 -CH=CH_2 + H_2O xrightarrowt^0 \ \ endmatrix eginmatrix CH_3-CH-CH_3 \ ^| \ OH endmatrix)

(2) Điều chế propan-1,2-điol:

(3CH_2 = CH – CH_3 + 4H_2O + 2KMnO_4 o 3CH_2(OH) – CH(OH) – CH_3 + 2MnO_2 + 2KOH)

5. Giải bài 5 trang 187 hóa 11

Cho 12,20 g hỗn hợp X bao gồm etanol với propan-1-ol tính năng với natri (dư) thu được 2,80 lít khí (đktc).

a) Tính yếu tố phần trăm cân nặng của mỗi chất trong tất cả hổn hợp X.

b) Cho các thành phần hỗn hợp X qua ống đựng CuO đun nóng. Viết phương trình hóa học của bội nghịch ứng.

Bài giải:

a) Tính thành phần phần trăm cân nặng của mỗi hóa học trong các thành phần hỗn hợp $X$.

Gọi số mol của C2H5OH với CH3CH2CH2OH theo thứ tự là $x$ và $y$ (mol)

Phương trình hóa học:

$C_2H_5OH + mãng cầu → C_2H_5ONa + dfrac12 H_2↑$

$x → 0,5x (mol)$

$CH_3CH_2CH_2OH + na → CH_3CH_2CH_2ONa + dfrac12 H_2↑$

$y → 0,5y (mol)$

Theo đề bài ta có:

(n_H_2 = dfrac2,822,4 = 0,125,(mol))

Do kia ta gồm hệ phương trình:

(egingatheredleft{ egingatheredsum m_ancol = 46x + 60y = 12,2 hfill \sum n_H_2 = 0,5x + 0,5y = 0,125 hfill \endgathered ight. \⇒ left{ egingatheredx = 0,2 hfill \y = 0,05 hfill \endgathered ight. endgathered )

Do đó

$\% C_2H_5OH = dfracm_C_2H_5OHm_hh,ancol.100\% = dfrac0,2.4612,2.100\% = 75,4\% $

$\% CH_3CH_2CH_2OH = 100\% – 75,4\% = 25,6\%$

Vậy tất cả $25,6 \% CH_3CH_2CH_2OH$ và $ 75,4 \%C_2H_5OH$ vào hỗ vừa lòng $X$.

b) Cho tất cả hổn hợp $X$ qua ống đựng $CuO$ đun nóng.

Phương trình hóa học của phản nghịch ứng:

$C_2H_5OH + CuO xrightarrowt^0 CH_3CHO + Cu↓ + H_2O$

$CH_3CH_2CH_2OH + CuO xrightarrowt^0 C_2H_5CHO + Cu↓ + H_2O$

6. Giải bài 6 trang 187 hóa 11

Oxi hóa hoàn toàn 0,60 g một ancol A solo chức bởi oxi ko khí, sau đó dẫn thành phầm qua bình (1) đựng H2SO4 đặc rồi dẫn tiếp qua bình (2) đựng hỗn hợp KOH. Cân nặng bình (1) tăng 0,72g; bình (2) tăng 1,32 g.

a) giải thích hiện tượng thử nghiệm trên bằng các phương trình hóa học.

b) Tìm bí quyết phân tử, viết công thức cấu tạo có thể tất cả của A.

c) Khi mang đến ancol trên chức năng với CuO, đun cho nóng thu được một anđêhit tương ứng. Gọi tên của A.

Bài giải:

a) sản phẩm oxi hóa gồm CO2 và H2O:

– Qua bình (1) đựng H2SO4 quánh thì H2O bị hấp thụ làm cho bình (1) tăng $m_H_2O = 0,72 (g)$.

– Qua bình (2) CO2 bị hấp thụ bởi dung dịch KOH, $m_CO_2 = 1,32 (g)$.

Gọi CTPT của ancol A đối chọi chức là CxHyO ta có phương trình chất hóa học như sau:

$2C_xH_yO + dfrac4x + y – 22 O_2 xrightarrowt^0 2xCO_2 + yH_2O$

$CO_2 + 2KOH → K_2CO_3 + H_2O$

b) Tìm cách làm phân tử, viết công thức cấu trúc có thể tất cả của A.

Ta có:

(n_H_2O = dfrac0,7218 = 0,04,(mol);)

(n_CO_2 = dfrac1,3244 = 0,03,(mol))

Bảo toàn khối lượng: $m_O (trong A) = m_A – m_C – m_H$

⇒ $m_O (trong A) = 0,6 – 0,03 . 12 – 0,04 . 2 = 0,16 (g)$

⇒ $n_O = dfrac0,1616 = 0,01 (mol)$

Gọi CTPT của ancol A đơn chức là CxHyO : 0,01 (mol) (Vì ancol đơn chức bắt buộc nA = nO)

Do đó:

(egingathered⇒ x = dfracn_CO_2n_A = dfrac0,030,01 = 3 hfill \,,y = dfrac2n_H_2On_A = dfrac0,080,01 = 8 hfill \endgathered )

Vậy cách làm phân tử của $A$ là: $C_3H_8O$

Công thức cấu trúc có thể bao gồm của $A$ là: $CH_3-CH_2-CH_2OH$ và đồng phân (eginmatrix CH_3-CH-CH_3 \ ^| \ OH endmatrix)

c) Khi đến ancol trên công dụng với CuO, làm cho nóng thu được một anđêhit tương ứng

A + CuO nung rét → anđehit

⇒ A là ancol bậc 1.

⇒ CTCT của $A$ là $CH_3CH_2CH_2OH$: propan-1-ol

Phương trình bội nghịch ứng

$CH_3CH_2CH_2OH + CuO xrightarrowt^0 CH_3CH_2CHO + Cu↓+ H_2O$

7. Giải bài xích 7 trang 187 hóa 11

Từ 1,00 tấn tinh bột tất cả chứa 5,0% hóa học xơ (không bị vươn lên là đổi) có thể sản xuất được bao nhiêu lít etanol tinh khiết, biết hiệu suất chung của cả quá trình sản xuất là 80,0% và khối lượng riêng của etanol D = 0,789 g/ml

Bài giải:

Khối lượng chất xơ là:

$m_xơ = frac10^6.5\% 100\% = 0,05.10^6 (g)$

Khối lượng tinh bột là:

$m_tb = 10^6 – 0,05.10^6 = 0,95.106 (g)$

Phương trình phản ứng

$(C_6H_10O_5)_n + nH_2O → nC_6H_12O_6$ (1)

$C_6H_12O_6 xrightarrowmen,ruou 2C_2H_5OH + 2CO_2$ (2)

Từ (1) với (2) ta có:

(egingatheredn_C_2H_5OH = 2n_C_6H_12O_6 = 2n.n_C_6H_10O_5\ = 2n.dfrac0,95.10^6162n = dfrac1,9.10^6162 hfill \⇒ m_C_2H_5OH = dfrac1,9.10^6162.46 = dfrac87,4.10^6162(g) hfill \⇒ V_C_2H_5OH = dfracmD = dfrac87,4.106162.0,789(ml) hfill \endgathered )

Vì $\%H = 80\%$ đề xuất lượng ancol thực tế thu được là:

(V_C_2H_5OH ,tt = dfrac87,4.10^6162.0,789.dfrac80\% 100\% = 0,547.10^6(ml) ) (= 547,(l))

Vậy có thể sản xuất được $547,(l)$ etanol tinh khiết.

8. Giải bài xích 8 trang 187 hóa 11

Cho ancol bao gồm công thức cấu tạo: $H_3C-CH(CH_3)-CH_2-CH_2-CH_2-OH$

Tên nào sau đây ứng cùng với ancol trên?

A. 2-metylpentan-1-ol.

B. 4-metylpentan-1-ol.

C. 4-metylpentan-2-ol.

D. 3-metylhexan-2-ol.

Bài giải:

Tên ancol = thương hiệu số chỉ địa chỉ nhánh + thương hiệu nhánh + tên mạch cacbon chủ yếu + số chỉ địa điểm nhóm -OH +ol

Đánh số sản phẩm tự trường đoản cú cacbon gần đội chức -OH nhất

*

Như vậy:

– đội -OH sinh hoạt Cacbon hàng đầu là: 1-ol.

– Nhánh metyl sinh hoạt Cacbon số 4 là: 4-metyl.

⇒ thương hiệu ứng cùng với ancol là 4-metylpentan-1-ol

⇒ Đáp án: B.

Xem thêm: Thiết Kế Đồ Án Nguyên Lý Chi Tiết Máy Spkt Đề 4, Tieu Luận Nguyên Lý Máy Spkt Đề 4

9. Giải bài xích 9 trang 187 hóa 11

Cho 3,70 gam một ancol X no,đơn chức, mạch hở tác dụng với natri dư thấy có 0,56 lít khí bay ra (đktc). Bí quyết phân tử của X là:

A. C2H6O

B. C3H10O

C. C4H10O

D. C4H8O

Bài giải:

Gọi phương pháp của ancol $X$ no đối chọi chức, mạch hở là $C_nH_2n+1OH (n≥ 1)$

Phương trình hóa học:

$2C_nH_2n+1OH + 2Na → 2C_nH_2n+1ONa + H_2↑$

Ta có:

(n_H_2 = dfrac0,5622,4 = 0,025,(mol))

$⇒ n_C_2H_5OH = 2n_H_2 = 2.0,025 = 0,05 (mol)$

Do đó:

(egingatheredM_C_nH_2n + 1OH = dfrac3,70,05 = 74,(g/mol) hfill \⇒ 14n + 1 + 17 = 74 hfill \⇒ n = 4 hfill \CTPT:C_4H_10O hfill \endgathered )

⇒ Đáp án: C.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đấy là phần chỉ dẫn Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 186 187 sgk hóa học 11 đầy đủ, ngăn nắp và dễ nắm bắt nhất. Chúc chúng ta làm bài xích môn chất hóa học 11 xuất sắc nhất!