- đông đảo chất điện li yếu ớt là phần nhiều chất khi tan nội địa chỉ phân li 1 phần ra ion.
Bạn đang xem: Bài tập hóa lớp 11 trang 7

Lời giải đưa ra tiết

a) những chất năng lượng điện li dạn dĩ phân li hoàn toàn nên phương trình năng lượng điện li và nồng độ những ion trong dung dịch như sau:

Ba(NO3)2 → Ba2+ + 2NO-3 0,10M 0,10M 0,20M

HNO3 → H+ + NO-3 0,020M 0,020M 0,020M

KOH → K+ + OH- 0,010M 0,010M 0,010M

b) những chất điện li yếu đuối phân li không hoàn toàn nên phương trình năng lượng điện li như sau:

HClO ( ightleftharpoons) H+ + ClO-

HNO2 ( ightleftharpoons) H+ + NO-2

magdalenarybarikova.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp magdalenarybarikova.com
Xem thêm: Bài Soạn Bài Chữa Lỗi Về Quan Hệ Từ (Trang 106), Soạn Bài Chữa Lỗi Về Quan Hệ Từ (Chi Tiết)

Cảm ơn bạn đã sử dụng magdalenarybarikova.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép magdalenarybarikova.com giữ hộ các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.