... ABCD.Trên các cạnh AC,BC,BD lần lợt đem các điểm M,N,K. Tìm kiếm các giao điểm sau: a) CD (MNK) b)AD (MNK)2.Cho tứ diện ABCD.Trên các cạnh AB,AC,BC lần lợt đem các điểm M,N,P.Tìm các giao ... VS.AHK2.Cho hình chóp S.ABCD bao gồm ABCD là hình vuông cạnh a. Đờng cao SA = a, M là trung điểm của SBa)Chứng minh rằng các mặt mặt của hình chóp là tam giác vuông.Tính diện tích toàn phần hình chóp ... Của hình chóp với phương diện phẳng (ADM).Tính diện tích s thiết diện c)Thiết diện chia hình chóp làm hai hình đa diện,tính thể tích các khối đa diện ấy3.Cho hình chóp S.ABC gồm đáy và mặt mặt SAB là các...


Bạn đang xem: Bài tập hình không gian 11 nâng cao

*

*

*

... VS.AHK2.Cho hình chóp S.ABCD bao gồm ABCD là hình vuông cạnh a.Đường cao SA = a, M là trung điểm của SBa)Chứng minh rằng các mặt bên của hình chóp là tam giác vuông.Tính diện tích toàn phần hình chóp ... Của hình chóp với phương diện phẳng (ADM).Tính diện tích thiết diện c)Thiết diện phân chia hình chóp có tác dụng hai hình nhiều diện,tính thể tích các khối đa diện ấy3.Cho hình chóp S.ABC gồm đáy và mặt mặt SAB là các ... Mặt đường cao SH của hình chóp đối xứng với tâm O của lòng qua cạnh ABa)Chứng minh rằng các mặt bên SAC cùng SBC là các tam giác vuôngb)Tính diện tích toàn phần của hình chóp S.ABCc)Tính góc giữa các...
*

*Xem thêm: Tìm Điều Kiện Để Hàm Số Không Có Cực Đại, Cực Tiểu, Công Thức Tính Cực Trị Hàm Số Bậc Ba Cực Nhanh

... S.ABCD. Bài xích 111 : đến khối chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình chữ nhật, đến SA(ABCD). Biết SA = 2a, AB = a,BC = 3a. Tính thể tích của khối chóp S.ABC. Bài xích 112 : mang lại khối chóp S. ABCD, bao gồm đáy ABCD là hình ... 140: cho hình chóp tứ giác đề S.ABCD, tất cả các cạnh đều bằng a.a. Tính thể tích hình chóp S.ABCD.b. Tính khoảng cách từ tâm dưới mặt đáy ABCD mang lại các mặt mặt của hình chóp.Bi 141: mang lại hình vuông ... Tích hình chóp S.ABCD theo a và. Bài xích 101: đến hình lăng trụ ABC.A’B’C’ bao gồm chiều cao bởi a hai đường thẳng AB’ cùng BC’ vuông góc cùng với nhau.Tính thể tích hình lăng trụ kia theo a. Bài xích 102: mang lại hình...