... ABCD.Trên các cạnh AC,BC,BD lần lợt lấy các điểm M,N,K. Tìm các giao điểm sau: a) CD (MNK) b)AD (MNK)2.Cho tứ diện ABCD.Trên các cạnh AB,AC,BC lần lợt lấy các điểm M,N,P.Tìm các giao ... VS.AHK2.Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh a. Đờng cao SA = a, M là trung điểm của SBa)Chứng minh rằng các mặt bên của hình chóp là tam giác vuông.Tính diện tích toàn phần hình chóp ... của hình chóp với mặt phẳng (ADM).Tính diện tích thiết diện c)Thiết diện chia hình chóp làm hai hình đa diện,tính thể tích các khối đa diện ấy3.Cho hình chóp S.ABC có đáy và mặt bên SAB là các...


Bạn đang xem: Bài tập hình không gian 11 nâng cao

*

*

*

... VS.AHK2.Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh a.Đường cao SA = a, M là trung điểm của SBa)Chứng minh rằng các mặt bên của hình chóp là tam giác vuông.Tính diện tích toàn phần hình chóp ... của hình chóp với mặt phẳng (ADM).Tính diện tích thiết diện c)Thiết diện chia hình chóp làm hai hình đa diện,tính thể tích các khối đa diện ấy3.Cho hình chóp S.ABC có đáy và mặt bên SAB là các ... đường cao SH của hình chóp đối xứng với tâm O của đáy qua cạnh ABa)Chứng minh rằng các mặt bên SAC và SBC là các tam giác vuôngb)Tính diện tích toàn phần của hình chóp S.ABCc)Tính góc giữa các...
*

*Xem thêm: Tìm Điều Kiện Để Hàm Số Không Có Cực Đại, Cực Tiểu, Công Thức Tính Cực Trị Hàm Số Bậc Ba Cực Nhanh

... S.ABCD. Bài 111 : Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, cho SA(ABCD). Biết SA = 2a, AB = a,BC = 3a. Tính thể tích của khối chóp S.ABC. Bài 112 : Cho khối chóp S. ABCD, có đáy ABCD là hình ... 140: Cho hình chóp tứ giác đề S.ABCD, tất cả các cạnh đều bằng a.a. Tính thể tích hình chóp S.ABCD.b. Tính khoảng cách từ tâm mặt đáy ABCD đến các mặt bên của hình chóp.Bi 141: Cho hình vuông ... tích hình chóp S.ABCD theo a và. Bài 101: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có chiều cao bằng a hai đường thẳng AB’ và BC’ vuông góc với nhau.Tính thể tích hình lăng trụ đó theo a. Bài 102: Cho hình...