Bài tập Hệ thức lượng vào tam giác vuông là tư liệu vô cùng có lợi không thể thiếu dành cho các học sinh lớp 9 sẵn sàng thi vào 10 tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập hệ thức lượng trong tam giác vuông lớp 9

Bài tập Hệ thức lượng vào tam giác vuông

Bài 1: Cho

*
vuông trên A. Biết
*
. Đường cao
*
Tính HB, HC.


Bài 2: cho

*
vuông tại
*
, phân giác AD đường cao AH. Tính HD, HB, HC.

Bài 3: Cho

*
 vuông tại A. Kẻ con đường cao AH, tính chu vi
*
biết AH=14 cm,
*

Bài 4: cho tam giác ABC vuông ngơi nghỉ A đương cao AH. Biết

*
. Tính độ dài AH.

Bài 5: Cho tam giác

*
vuông tại A có BD là phân giác góc B. Biết rằng
*
. Tính độ lâu năm cạnh BC

Bài 6: đến tam giác

*
,
*
. Tính độ lâu năm cạnh AB.

Bài 7: mang đến hình thang cân ABCD, đáy mập

*
, đáy nhỏ bằng đường cao, đường chéo cánh vuông góc với cạnh bên. Tính độ dài mặt đường cao của hình thang cân đó.

Bài 8:

a. Mang lại tam giác ABC bao gồm

*
. Tính diện tích s tam giác ABC.

b. Cho tứ giác ABCD có

*
. Tính diện tích s tứ giác.

c. đến tứ giác ABCD có những đường chéo cánh cắt nhau trên O. Cho thấy

*
. Tính diện tích s tứ giác ABCD.


Bài 9: mang lại

*
vuông tại A kẻ con đường cao AH chu vi
*
 bằng 30cm, chu vi
*
 bằng 4dm. Tính BH, CH và chu vi
*

Bài 10: cho biết chu vi của một tam giác bằng 120cm. Độ dài những cạnh tỉ lệ thành phần với 8,15,17.

a) minh chứng rằng tam giác đó là một trong những tam giác vuông.

b) Tính khoảng cách từ giao điểm ba đường phân giác mang đến mỗi cạnh.

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Lăng Trụ Tứ Giác Đều, Tứ Giác, Lục Giác

Bài 11: Cho tứ giác lồi ABCD tất cả AB=AC=AD=10 cm, góc

*
và góc A là
*

a) Tính đường chéo BD

b) Tính các khoảng cách bh và DK từ bỏ B với D đến AC

................


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
*