(eginarray*20c + eginarray*20c16\38endarray\hline,,,,54endarray) (eginarray*20c + eginarray*20c31\49endarray\hline,,,,80endarray) (eginarray*20c + eginarray*20c77\23endarray\hline,100endarray) (eginarray*20c + eginarray*20c,,,8\92endarray\hline,100endarray)

(eginarray*20c - eginarray*20c42\27endarray\hline,,,15endarray) (eginarray*20c - eginarray*20c80\56endarray\hline,,,24endarray) (eginarray*20c - eginarray*20c100\,,89endarray\hline,,,,,11endarray) (eginarray*20c - eginarray*20c100\,,,,4endarray\hline,,,,,96endarray)


Bài 2

Bài 2 (trang 96 SGK Toán 2 tập 1)

Tìm các phép tính có tác dụng bằng nhau:

*

Phương pháp giải:

Thực hiện nay tính nhẩm tìm hiệu quả của những phép tính rồi nối các phép tính có kết quả bằng nhau lại cùng với nhau.

Bạn đang xem: Bài tập cộng trừ trong phạm vi 100 lớp 1

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có:

48 + 7 = 55 8 + 32 = 40

75 – 10 = 65 92 – 52 = 40

56 + 8 = 64 70 – 6 = 64

72 – 7 = 65 47 + 8 = 55

Vậy các phép tính có kết quả bằng nhau được nối cùng nhau như sau:

*

magdalenarybarikova.com


Bài 3

Bài 3 (trang 96 SGK Toán 2 tập 1)

*

Phương pháp giải:

Tính nhẩm công dụng các phép tính ở hai vế, so sánh tác dụng với nhau rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Bài 4

Bài 4 (trang 96 SGK Toán 2 tập 1)

Tính:

50 + 10 + 40 34 + 8 – 12

100 – 80 + 70 51 – 6 + 35

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính thứu tự từ trái sang trọng phải.

Lời giải bỏ ra tiết:

50 + 10 + 40 = 60 + 40 = 100

34 + 8 – 12 = 42 – 12 = 30

100 – 80 + 70 = 20 + 70 = 90

51 – 6 + 35 = 45 + 35 = 80


Bài 5

Bài 5 (trang 97 SGK Toán 2 tập 1)

a) người mẹ Nam buộc phải hái 95 quả xoài nhằm biếu bọn họ hàng, chị em đã hái được 36 quả. Hỏi chị em còn phải hái bao nhiêu quả xoài?

*

b) Vườn công ty Thanh gồm 27 cây nhãn, số cây vải nhiều hơn thế nữa số cây nhã 18 cây. Hỏi vườn đơn vị Thanh có bao nhiêu cây vải?

*

Phương pháp giải:

a) - Đọc kĩ đề bài để khẳng định đề bài cho biết thêm gì (số quả xoài người mẹ cần hái, số trái xoài mẹ đã hái được) với hỏi gì (số quả xoài người mẹ còn buộc phải hái), tự đó dứt tóm tắt bài xích toán.

- Để tìm số quả xoài bà bầu còn yêu cầu hái ta rước số quả xoài mẹ cần hái trừ đi số quả xoài mẹ đã hái được.

b) - Đọc kĩ đề bài bác để xác minh đề bài cho biết thêm gì (số cây nhãn bao gồm trong vườn, số km vải nhiều hơn nữa số cây nhãn) cùng hỏi gì (số cây vải gồm trong vườn), từ bỏ đó xong xuôi tóm tắt bài bác toán.

Xem thêm: Bài Soạn Bài Chữa Lỗi Về Quan Hệ Từ (Trang 106), Soạn Bài Chữa Lỗi Về Quan Hệ Từ (Chi Tiết)

- Để tra cứu số cây vải bao gồm trong vườn cửa ta đem số cây nhãn gồm trong vườn cộng với số cây vải nhiều hơn thế nữa số cây nhãn.