SKKN một trong những biện pháp giúp học viên dân tộc thiểu số lớp 5 nắm vững bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia, phân số


Bạn đang xem: Bài tập cộng trừ nhân chia lớp 6

SKKN một trong những biện pháp giúp học sinh dân tộc thiểu số lớp 5 nắm rõ bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia, phân số 692 0
một trong những biện pháp giúp học sinh dân tộc thiểu số lớp 5 nắm rõ bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia, phân số
một trong những biện pháp giúp học sinh dân tộc thiểu số lớp 5 nắm vững bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia, phân số 24 67 1
skkn một số trong những biện pháp giúp học viên dân tộc thiểu số lớp 5 nắm vững bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia, phân số
skkn một vài biện pháp giúp học sinh dân tộc thiểu số lớp 5 nắm vững bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia, phân số 23 18 0
SÁNG KIẾN kinh NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIỆC GIẢI bài tập về tìm kiếm THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT của PHÉP TÍNH CỘNG, TRỪ, NHÂN, phân tách CHO học viên lớp 3a
SÁNG KIẾN tởm NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIỆC GIẢI bài xích tập về tìm THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT của PHÉP TÍNH CỘNG, TRỪ, NHÂN, phân chia CHO học viên lớp 3a 540 1
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài xích dạy : rèn luyện cộng, trừ, nhân, chia các số đo độ dài pdf 2,987 2
SKKN một số trong những biện pháp để cải thiện hiệu quả học thuộc bảng cộng, trừ, nhân, phân tách cho học sinh lớp 4 18 92 0
SKKN một trong những biện pháp để nâng cấp hiệu quả học tập thuộc bảng cộng, trừ, nhân, phân tách cho học sinh lớp 4 18 108 0
Giáo án chuyên đề : các phép tính :Cộng , trừ , nhân , chia các số thoải mái và tự nhiên . Lũy thừa với số mũ thoải mái và tự nhiên
Giáo án chăm đề : các phép tính :Cộng , trừ , nhân , chia các số thoải mái và tự nhiên . Lũy thừa với số mũ thoải mái và tự nhiên 8 57 0
bài tập toan 6 giỏi Quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế, luật lệ cộng, trừ, nhân chia 2 số nguyên, Bội và ước số nguyên, tư tưởng phân số cùng phân số bởi nhau.
bài tập toan 6 giỏi Quy tắc lốt ngoặc, quy tắc gửi vế, luật lệ cộng, trừ, nhân chia 2 số nguyên, Bội và mong số nguyên, định nghĩa phân số cùng phân số bởi nhau. 2 179 2


Xem thêm: Hướng Dẫn 3 Cách Thanh Toán Airpay, Airpay Là Gì

Toán 6HỆ THỐNG 189 BÀI TẬP CHỦ ĐỀ: CỘNG, TRỪ, NHÂN chia PHÂN SỐ Câu 1:Hãy chọn cách thực hiện đúng. Tổng bằngA. B. C. D. Đáp án đúng: C Câu 2:Hãy chọn phương án đúng: Tổng bằngA. 1B. 2C. D. Đáp án đúng: B Câu 3:Cộng hai phân số ĐÁP ÁN: Toán HỆ THỐNG 189 BÀI TẬP CHỦ ĐỀ: CỘNG, TRỪ, NHÂN CHIA PHÂN SỐ Câu 1: hãy chọn phương án Tổng A 10 B 13 15 −3 + 5 C −1 D Đáp án đúng: C Câu 2: hãy lựa chọn phương án đúng: Tổng A B C 3 11 + + 10 trăng tròn D 39 trăng tròn Đáp án đúng: B Câu 3: cộng hai phân số + 42 2 + = + = + = = 42 15 15 30 30 30 10 ĐÁP ÁN: Câu 4: Tính tổng A = −1 + + + 53 36 ĐÁP ÁN:  A=  + + 4 = 1+  −  27  −1 = + + + + 36  53  36 36 36  53 − 52 = 53 53 Câu 5: quanh đó tổng ba phân số sau, chứng tỏ tổng nhỏ tuổi 3: A= ĐÁP ÁN: 21 19 11 + + 11 30 36 21 22 2010 + 2011 = 4021 > 1011 + 2012 2011 1012 2012 2012 2012 Vậy A > B Câu 17: tra cứu số tự nhiên và thoải mái n để phân số ĐÁP ÁN: Ta có n +1 số tự nhiên và thoải mái n −1 n +1 n −1 2 = + = 1+ n −1 n −1 n −1 n −1 Đáp số n ∈ 2 ; 3 Câu 18: Số đối A bao nhiêu? nên chọn lựa phương án phương án 7 B C −3 D −7 Đáp án đúng: C Câu 19: Trong khẳng định sau đây, xác định đúng, xác định sai? a) 1 = − 5.6 1 b) n(n + 1) = n − n + ĐÁP ÁN: a) Đúng b) Đúng Câu 20: Tính a) −2 −3 − 15 10 ĐÁP ÁN: b) −1 − 120 a) − − − = − + = − + = = 15 10 15 10 30 30 30 −1 − 15 − 16 − − = − = = 120 120 120 120 15 b) Câu 21: Tính A= 1 1 1 + + + + + + 1.2 2.3 3.4 4.5 5.6 6.7 7.8 Ta thấy − = n + − n = ĐÁP ÁN: n n +1 n(n + 1) bởi vì n(n + 1) 1   1   1   1   1   1   1  A =  − + − + − + − + − + − + −  1   =1 − = 3  4 4 5 5 6 6 7 7 8 Câu 22: Tính B= 13 15 − + − + − + 12 đôi mươi 30 42 56 cách 1: B =  − + − + 11  +  − 13 + 15  ĐÁP ÁN: 2 12 trăng tròn 30   42 = 90 − 50 + 35 − 27 + 22 − 52 + 45 + 60 168 = 70 − 7 − 196 − 189 + = + = = = 60 168 168 168 168 56  phương pháp 2: bóc tách phân số B thành hai phân số B= 6 10 10 14 14 + − + + + − + + + − + + + 2 6 12 12 đôi mươi 20 30 30 42 42 56 56 = 1+ −1+ + + = 1 1 1 1 − + + + − + + + 12 đôi mươi 30 42 56 1 1 1 1 + + + + + + + 12 trăng tròn 30 42 56 1 1 1   + + + + + + +  1.2 2.3 3.4 4.5 5.6 6.7 7.8  = 1   1   1   1   1   1   1  =  − + − + − + − + − + − + − + 1   =1 − + 4 = + = 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 Câu 23: tìm số đối số: −2 , 3 , ĐÁP ÁN: −3 , , −4, 0,1 Câu 24: Thực phép tính: a) − 14 b) −7 − 12 36 c) − đôi mươi 12 d) 1 − + 12 e) 3 1 − − ÷ 4 2 g) −1 − + 10 12 15 h) −2 1 + − + i) 27 −5 16 − − + + 23 21 23 21 ĐÁP ÁN: b) −2 c) 11 30 d) e) g) h) −1 a) −22 4, 0, -1  27   16  1 i)  − ÷+  + ÷+ = + = 2  23 23   21 21  Câu 25: search x biết a) x + 17 17 = − 10 12 trăng tròn b) x − 1 = 10 15 3  13 c)  − x ÷+ = 5  đôi mươi ĐÁP ÁN: b) x = c) a) x + = 17 đề nghị x = 17 − = 10 30 30 10 15 1 + = = 15 10 30 11 25 5 13 11 −x= − = đề xuất x = − = = đôi mươi 60 60 60 12 Câu 26: ba đội công nhân trồng số Số team I trồng nhóm II trồng số hai nhóm Số team III trồng phần tổng số bố độ trồng được? ĐÁP ÁN: Số nhóm I trồng Số đội II trồng tổng số tổng số   Số team III trồng −  + ÷ = (tổng số cây)   12 1 Câu 27: chứng minh A = ĐÁP ÁN: Ta tất cả = + b c b c A a a + b c C a a a a = + b c b c Đáp án đúng: C Câu 144: mang lại hai phân số 1 cùng với n nguyên dương n n +1 Điền dấu phù hợp ( , = ) vào ô trống: 1 n n +1 1 1 − B n n +1 n n +1 1 1 = − C n n +1 n n +1 1 − n n +1 Đáp án đúng: C Câu 145: Tính cực hiếm biểu thức: 1 1 1 1 1 1 1 P= + + + + + + 3 4 5 6 7 8 11 18 B p. = 18 C p = 18 D phường = A p = Đáp án đúng: B Câu 146: Tính cực hiếm biểu thức: Q= 1 1 + + + + 30 42 56 72 90 10 B Q = 10 C Q = D Q = 10 A Q = Đáp án đúng: A Câu 147: đến hai phân số a c b d Điền dấu tương thích ( , = ) vào ô trống: a c   a c a  c  −  ÷  − ÷ =  − ÷ b d   b d b  d  a c   a c a  c  A −  ÷  − ÷ =  − ÷ b d   b d b  d  a c   a c a  c  C −  ÷ =  − ÷ =  − ÷ b d   b d b  d  Đáp án đúng: C Câu 148: Tìm cực hiếm x để phân số: 7x − 6x + có mức giá trị 0, cùng với m ∈ Z A x = − B x = C x = − D x = − A = m Đáp án đúng: A Câu 149: Tìm cực hiếm x nhằm phân số: 7x − 6x + mang dấu dương, cùng với m ∈ Z + A x > x x x x x x x x b Điền dấu thích hợp vào ô trống: a b + b a a b + b a a b B + b a a b C + b a a b D + b a A 2 ≥2 Đáp án đúng: D ... 168 = 70 − 7 − 1 96 − 189 + = + = = = 60 168 168 168 168 56  phương pháp 2: bóc phân số B thành nhì phân số B= 6 10 10 14 14 + − + + + − + + + − + + + 2 6 12 12 đôi mươi 20 30 30 42 42 56 56 = 1+ −1+ + + =... Trăng tròn 60 60 60 12 Câu 26: tía đội công nhân trồng số Số đội I trồng team II trồng số hai nhóm Số nhóm III trồng phần tổng số tía độ trồng được? ĐÁP ÁN: Số team I trồng Số nhóm II trồng toàn bô tổng số. .. −1 b b Số số - tất cả số nghịch đảo nó Câu 48: chứng tỏ thương 48 : ĐÁP ÁN: 48 : a) 48 : 12 48 : số tự nhiên 17 = 48 =54 12 17 = 48 = 68 17 12 Câu 49: search số tự nhiên và thoải mái a nhỏ cho phân tách a mang lại 12 phân tách a