Dạng 1: xác định vận tốc, gia tốc, quãng đường đi trong chuyển động thẳng đổi khác đều

Sử dụng các công thức sau:

+ (a = fracDelta vDelta t = fracv - v_0t - t_0)

+ (v = v_0 + at)

+ (s = v_0t + frac12at^2)

+ Công thức chủ quyền với thời gian : (v^2 - v_0^2 = 2 mas)

Trong đó:

a > 0 nếu vận động nhanh dần đều

a 0 = 72 km/h thì hãm phanh hoạt động chậm dần đều, sau 10 giây đạt vận tốc v1 = 54 km/h

a) Sau bao lâu kể từ thời điểm hãm phanh thì tàu đạt gia tốc v = 36 km/h và sau bao lấu thì tàu giới hạn hẳn.

Bạn đang xem: Bài tập chuyển động thẳng biến đổi đều

b) Tính quãng mặt đường đoàn tàu đi được cho đến lúc giới hạn lại.

Hướng dẫn giải

Chọn chiều dương thuộc chiều hoạt động của tàu, gốc thời hạn là thời gian tàu bắt đầu hãm phanh.

a)

Đổi 72 km/h = đôi mươi m/s; 54 km/h = 15 m/s

Gia tốc của tàu là:

(a = fracDelta vDelta t = fracv_1 - v_0Delta t = frac15 - 2010 = - 0,5m/s^2)

Vật đạt tốc độ v = 36 km/h = 10 m/s sau thời hạn là:

Ta có: (v = v_0 + at Leftrightarrow 10 = đôi mươi + left( - 0,5 ight)t \Leftrightarrow t = 20 ms)

Khi dừng lại hẳn thiết bị có vận tốc v’ = 0

(v" = v_0 + at" Leftrightarrow 0 = 20 + left( - 0,5 ight)t" \Leftrightarrow t" = 40 ms)

b)

Áp dụng công thức chủ quyền với thời gian ta có:

(v"^2 - v_0^2 - 2 ma.s Leftrightarrow 0^2 - 20^2 = 2.left( - 0,5 ight).s \Leftrightarrow s = 400m)

Dạng 2: Viết phương trình vận động thẳng biến đổi đều

Bước 1: lựa chọn hệ quy chiếu

+ Trục tọa độ Ox trùng với quỹ đạo chuyển động

+ cội tọa độ (thường lắp với vị trí ban sơ của vật)


+ Gốc thời gian (thường là cơ hội vật bước đầu chuyển động)

+ Chiều dương (thường lựa chọn là chiều vận động của đồ vật được lựa chọn làm mốc)

Bước 2: tự hệ quy chiếu vừa chọn, xác minh các nguyên tố (x_0;v_0;t_0) của thứ

(v0 cần khẳng định dấu theo chiều gửi động).

Bước 3: Viết phương trình chuyển động

Phương trình chuyển động thẳng thay đổi đều bao gồm dạng:

(x = x_0 + v_0t + frac12at^2)

Lưu ý:

Trong trường hợp này bắt buộc xét mang đến dấu của hoạt động nên ta có:

+ (overrightarrow a .overrightarrow v > 0) lúc vật vận động nhanh dần đều

+ (overrightarrow a .overrightarrow v 2. Tại B thiết bị hai chuyển động nhanh dần hầu như với vận tốc 0,4 m/s2. Biết trên A đồ một tất cả vận tốc lúc đầu 10 m/s, tại B đồ vật hai ban đầu chuyển cồn từ vị trí đứng yên.


a) Viết phương trình hoạt động của nhì vật

b) xác định thời điểm với vị trí nhị xe gặp gỡ nhau.

Xem thêm: Có 15 Công Nhân Cùng Làm Một Công Việc Họ Sẽ Hoàn Thành Công Việc Trong 20 Ngày

Hướng dẫn giải

Chọn cội tọa độ trên A, gốc thời hạn là lúc 8 giờ, chiều dương là chiều từ bỏ A đến B.

a)

Phương trình chuyển động của hai vật dụng là:

Vật 1: (x_1 = x_0_1 + v_0_1t + frac12a_1t^2 = 0 + 10t - 0,1t^2) (1) (vật một hoạt động chậm dần đều bắt buộc a, v trái dấu; v > 0 => a a

*

*

*