Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài tập Ngữ pháp giờ AnhBài tập Câu điều kiệnMột số bài bác tập Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh khácTài liệu tiếng Anh tham khảo
Bài tập câu đk loại 1 và câu đk loại 2 trong giờ Anh
Trang trước
Trang sau

Bài tập câu điều kiện loại 1 với câu đk loại 2

Tương ứng với từng bài xích trong loạt bài bác Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ hỗ trợ cho các bạn phần bài bác tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài bác tập ngữ pháp giờ Anh này giúp đỡ bạn ôn tập cùng hiểu sâu hơn những phần định hướng đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện loại 1 2

Trước khi làm cho Bài tập câu đk loại 1 cùng câu điều kiện loại 2 trong tiếng Anh, nếu bạn có nhu cầu đọc lại phần ngữ pháp giờ đồng hồ Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Câu đk loại 1 với câu điều kiện loại 2 trong tiếng Anh.

Với các từ bắt đầu mình sẽ không dịch sẵn mà chúng ta nên tự khám phá vì điều đó để giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm ngừng bài tập, để đối chiếu xem mình làm cho đúng được bao nhiêu, mời bạn nhấp chuột vào phần Hiển thị đáp án ở mặt dưới.

Dưới đấy là phần Bài tập câu điều kiện loại 1 và câu đk loại 2:

Sau lúc làm hoàn thành mỗi bài, để đối chiếu với đáp án, mời bạn nhấn vào vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Put the verb into the correct form

1. They would be offended if I didn"t go to lớn their party. (not/go)

2. If you took more exercise, you would feel better. (feel)

3. If they offered me the job, I think I .... It. (take)

4. A lot of people would be out of work if the oto factory ....(close down)

5. If I sold my oto I .... Much money for it. (not/get)

6. What would happen if somebody .... That red button? (press)

7. I don"t think there"s any chance that Grey & Emma will get married. I"d be absolutely astonished if they ..... (do)

8. Liz gave me this ring. She .... (be) very upset if I lost it.

9. Dave & Kate are expecting us. They would be very disappointed if we ..... (not/come)

10. Would Steve mind if I .... His xe đạp without asking him? (borrow)

11. What would you vì if somebody .... (in here) with a gun. (walk)

12. I"m sure Sue .... If you explained the situation to lớn her. (understand)

Hiển thị đáp án

3. "d better/ would take

4. Closed down

5. Wouldn"t get

6. Pressed

7. Did

8. "d be/ would be

9. Didn"t come

10. Borrowed

11. Walked

12. Would understand


Bài 2:You ask a friend lớn imagine these situations You ask What would you vị if .... ?

1. (imagine – you win a lot of money)

What would you vì if you won a lot of money.

2. (imagine – you chiến bại your passport)

What ........................

3. (imagine – there"s a fire in the building)

.............................

4. (imagine – you"re in a lift và it stops between floors)

............................

Hiển thị đáp án

2. What would you vì if you lost passport?

3. What would you bởi vì if there was/were a fire in the buiding?

4. What would you vì if you were in a lift & I stopped between floors?


Bài 3:Answer the questions in the way shown.

1. A: Shall we catch the 10.30 train?

B: No. (arrive too early) If we caught the 10.30 train we"d arrive too early.

2. A: Is Kevin going to lớn take his driving test?

B: No. (fail) If he ..........................................

3. A: Why don"t we stay at a hotel?

B: No. (cost too much) If ....................................

4. A: Is Sally going to apply for the job?

B: No. (no/get it) If ........................................

5. A: Let"s tell them the truth.

B: No. (not/believe us) If ...................................

6. A: Why don"t we invite Bill khổng lồ the party?

B: No. (have to lớn invite his friends too) ......................

Hiển thị đáp án

2. If he took his driving test, he"d fail.

3. If we stayed at a hotel, it would cost too much.

4. If she applied for the job, she wouldn"t get in.

5. If we told them the truth, they wouldn"t believe us.

6. If we invited Bil, we"d have to lớn invite his friends too.


Bài 4:Use your own ideas to lớn complete these sentences.

1. If you took more exercise, you"d feel better.

2. I"d be veryangry if ..........................................

3. If I didn"t go khổng lồ work tomorrow ..............................

4. Would you go lớn the các buổi tiệc nhỏ of .................................

5. If you bought some new clothes ...............................

6. Would you mind if ............................................

Hiển thị đáp án

Example answers:

2. I "d be very angry if somebody broke into my house.

3. If I didn"t go lớn work tomorrow, I"d have a much nicer day than usual.

4. Would you go to lớn the part if you were invited?

5. If you bought some new clothes, you"d feel much better.

6. Would you mind if I didn"t go out with you this evening.


Đã có tiện ích magdalenarybarikova.com trên năng lượng điện thoại, giải bài xích tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài bác giảng....miễn phí. Cài đặt ngay vận dụng trên game android và iOS.

*

*

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi 1 phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của người sáng tác Raymond Murphy.

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 12 Gồm Những Quyển Gì, Bộ Sách Giáo Khoa Bài Học

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/magdalenarybarikova.comteam/ hoặc facebook cá thể Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.magdalenarybarikova.com để liên tiếp theo dõi những loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Mới nhất của bọn chúng tôi.