Kế hoạch về việc hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

*

Căn cứ công văn số 3808/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021;

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Bạn đang xem: Bài dự thi học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

- Tôn vinh các tấm gương tiêu biểu trong công tác, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, cá nhân đổi mới, sáng tạo thiết thực, hiệu quả trong công tác, giảng dạy và học tập tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu

Phát động Cuộc thi sâu rộng đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên đang công tác, giảng dạy và học tập tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Đối tượng dự thi:

Tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên đang học tập và công tác tại Nhà trường.

2. Nội dung:

- Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Nội dung cơ bản trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam.

– Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 35 năm đổi mới (1986-2021), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

3. Hình thức thi:

- Thi trực tuyến toàn bộ các vòng của cuộc thi (từ vòng loại đến vòng chung kết).

- Thí sinh có thể tải ứng dụng (app) hocvalamtheobac để đăng ký và tham dự thi.

- Thông tin chính thức về Cuộc thi được Ban tổ chức cập nhật trên các trang thông tin điện tử:

+ http://hocvalamtheobac.vn,http://www.moet.gov.vn,http://www.doanthanhnien.vn,http://www.gdtd.vn

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Công tác Sinh viên & TTGD:

- Chủ trì tham mưu kế hoạch và triển khai thực hiện; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, giảng viên trẻ, sinh viên và học viên tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi;

- Phối hợp với thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi để rà soát, xác minh thông tin thí sinh, kịp thời loại bỏ các tài khoản ảo để đảm bảo quyền lợi của thí sinh; thống kê, trích xuất dữ liệu cán bộ, giảng viên trẻ và sinh viên của Nhà trường tham gia để làm căn cứ xét khen thưởng và kỷ luật;

- Phối hợp với Phòng Tổ chức Hành chính kịp thời tham mưu công tác tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao.

2. Phòng Tổ chức Hành chính:

- Phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên – Thanh tra Giáo dục và các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo kịp thời để cán bộ, giảng viên trẻ tham gia Cuộc thi;

- Phối hợp, tham mưu cho cho Hiệu trưởng công tác tuyên dương, khen thưởng các tập thể và các cá nhân đạt thành tích cao trong Cuộc thi.

3. Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên:

Phối hợp triển khai kế hoạch đến toàn thể các Liên chi đoàn, các Chi đoàn trực thuộc để có giải pháp cụ thể, hữu hiệu, hướng dẫn cho đoàn viên thanh niên và sinh viên tham gia cuộc thi đầy đủ.

4. Các phòng, ban, trung tâm, các khoa và bộ môn trực thuộc:

- Thông báo kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 đến toàn thể cán bộ, giảng viên, HSSV thuộc Khoa quản lý;

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc để cán bộ, giảng viên và sinh viên của đơn vị mình tham gia Cuộc thi.

5. Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông:

-Thực hiện công tác đưa tin và truyền thông về hoạt động, đảm bảo tạo ra các hiệu ứng tích cực cho hoạt động giáo dục đào tạo của Nhà trường.

Trên đây là Kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021. Để Cuộc thi được tổ chức thành công, Nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị bám sát kế hoạch; phát động đến cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi. Trong quá trình triển khai có vướng mắc báo cáo Nhà trường (thông qua Phòng Công tác Sinh viên – Thanh tra Giáo dục) để được hướng dẫn thực hiện./.

THỂ LỆ CUỘC THI

1. Hình thức thi:

Thi trực tuyến toàn bộ các vòng của cuộc thi (từ vòng loại đến vòng chung kết).

1.1.Cách thức đăng ký

- Thí sinh có thể tải ứng dụng (app) hocvalamtheobac để đăng ký và tham dự thi.

- Thông tin chính thức về Cuộc thi được Ban tổ chức cập nhật trên các trang thông tin:

+ http://hocvalamtheobac.vn, http://www.moet.gov.vn, http://www.doanthanhnien.vn, http://www.gdtd.vn

– Thí sinh chỉ được sử dụng 01 tài khoản duy nhất đã đăng ký để dự thi.

– Nếu thí sinh có bất kỳ thông tin cá nhân nào sai lệch so với thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh thì không được tính kết quả và xét giải.

1.2. Vòng loại (gồm 4 tuần thi)

– Vòng loại gồm có 04 tuần thi, thí sinh được quyền thi tối đa 04 lần/tuần thi. Bài thi có điểm số cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ là kết quả ghi nhận thành tích của thí sinh trong mỗi tuần thi.

– Thí sinh trả lời 30 câu hỏi trong vòng 10 phút. Thời gian được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm số tối đa của thí sinh trong vòng thi này là 300 điểm. Trong quá trình thi, thí sinh có thể quay lại chỉnh sửa phương án đã trả lời hoặc lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào.

– Kết thúc vòng loại, điểm của thí sinh là tổng điểm của 04 tuần thi (xét theo điểm thi và thời gian thi được ghi nhận mỗi tuần thi) là tiêu chí lựa chọn thí sinh được tham dự Vòng Bán kết, cụ thể: Mỗi cơ sở đào tạo chọn tối đa 05 thí sinh có kết quả thi cao nhất tham dự Vòng thi bán kết (điểm thi tối thiểu của mỗi tuần thi là 150 điểm).

1.3. Vòng thi bán kết

– Cách thức tổ chức thi Vòng Bán kết: Thí sinh trả lời 30 câu hỏi trong vòng 10 phút. Thời gian được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm số tối đa của thí sinh trong vòng thi này là 300 điểm. Trong quá trình thi, thí sinh có thể quay lại chỉnh sửa phương án đã trả lời hoặc lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào. Thí sinh được quyền thi tối đa 02 lần. Lần thi có điểm số cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ là kết quả chính thức của thí sinh.

– Kết thúc thi Vòng Bán kết, Ban Tổ chức lấy tổng số 50 thí sinh sắp xếp kết quả từ cao xuống thấp (mỗi cơ sở đào tạo chỉ chọn 01 thí sinh có điểm thi cao nhất, thời gian thi ngắn nhất vào thi Vòng Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc).

1.4. Vòng chung kết

–Cách thức tổ chức thi Vòng Chung kết: Thí sinh trả lời 30 câu hỏi trong vòng 10 phút. Thời gian được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm số tối đa của thí sinh trong vòng thi này là 300 điểm. Trong quá trình thi, thí sinh có thể quay lại chỉnh sửa phương án đã trả lời hoặc lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào. Thí sinh chỉ được quyền thi 01 lần. Bài thi có điểm số cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ là kết quả chính thức của thí sinh.

– Kết thúc thi Vòng Chung kết, căn cứ kết quả thi của thí sinh, Ban tổ chức sắp xếp kết quả từ cao xuống thấp và xét giải cho các bảng thi.

2. Thời gian tổ chức Cuộc thi và các vòng thi

- Sau khi kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức công bố danh sách thí sinh đoạt giải tuần (có 10 thí sinh/bảng/tuần), vào 09h00 ngày thứ Sáu của tuần kế tiếp.

3. Giải thưởng:

3.1. Giải cá nhân (dành cho 03 bảng)

3.1.1.Ban tổ chức sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố, các cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm xem xét và tổ chức khen thưởng cho thí sinh có số điểm cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất (tính giá trị đến phần trăm giây)

Hình thức khen thưởng: Trao giấy chứng nhận đạt giải Cuộc thi và các hình thức khen thưởng khác theo quy định của pháp luật (bao gồm chịu trách nhiệm về kinh phí nếu có), cụ thể như sau:

– Ban tổ chức cuộc thi Trung ương sẽ báo cáo trình lãnh đạo Bộ xem xét lựa chọn các cá nhân đạt giải cao trong cuộc thi để có hình thức tuyên dương, khen thưởng phù hợp (Ban tổ chức sẽ thông báo sau).

3.1.2. Giải thưởng tuần, Vòng loại, Vòng bán kết:

a) Giải thưởng tuần: Mỗi tuần thi sẽ trao 10 giải (mỗi bảng thi) cho 10 thí sinh đạt kết quả thi trắc nghiệm cao nhất trong tuần (01 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba), mỗi cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo chỉ được chọn 01 thí sinh kết quả cao nhất.

b) Giải thưởng Vòng loại: Trao 30 giải/bảng (01 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba và 20 giải tư).

c) Giải thưởng Vòng Bán kết: Trao 30 giải/bảng (01 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba và 20 giải tư).

d) Giải thưởng Vòng Chung kết: Trao mỗi bảng 30 giải, cụ thể như sau:

– 01 giải nhất và 03 giải nhì

– 06 giải ba và 20 giải tư

3.1.3. Cách thức xét giải Vòng loại, Vòng Bán kết:

Chọn 30 thí sinh có kết quả thi cao nhất, theo nguyên tắc mỗi cơ sở đào tạo chỉ lấy 01 thí sinh có kết quả thi cao nhất.

3.1.4. Cách thức xét giải Vòng chung kết

Xét kết quả thi của thí sinh từ cao xuống thấp và xét theo cơ cấu giải đã được quy định tại khoản d mục 1.1.2 của Thể lệ này

3.2. Giải tập thể

Ban tổ chức Cuộc thi Trung ương xem xét lựa chọn tập thể có thành tích trong việc triển khai tổ chức tốt cuộc thi trình báo cáo Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo có hình thức khen thưởng phù hợp theo quy định (Ban tổ chức sẽ có thông báo sau).

3.3. Khen thưởng củatrường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM

- Xem xét tặng giấy khen và tiền thưởng cho khoa có tỉ lệ sinh viên tham gia đông nhất.

Xem thêm: 5 Bộ Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Có Đáp Án, 100 Đề Thi Vào 10 Môn Tiếng Anh Có Đáp Án

- Xem xét tặng giấy khen và tiền thưởng cho cá nhân sinh viên có kết wuar cao, lọt vào các vòng bán kết, chung kết

- Các sinh viêncủa trườngđăng ký dự thi, ngoài khen thưởng của các cấp sẽ được cộng điểm rèn luyện vàotheo các mức sau:

+ Hoàn thành tham gia thi vòng loại (4 tuần): 4 điểm

+ Tham gia thi, lọt vào vòng bán kết: 6 điểm

+ Tham gia thi, lọt vào vòng chung kết: 8 điểm

Để cộng điểm rèn luyện, sau khi tham gia các vòng thi, sinh viên sẽ được hướng dẫn để gởi hồ sơ minh chứng về phòng CTSV&TTGD.

4. Thông tin liên hệ