Giải Bài 32: Chia sẻ và đọc: Con Rồng cháu Tiên SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Bạn đang xem: Bài con rồng cháu tiên


Phần I

Chia sẻ:

1. Quan sát ảnh Đền Hùng ở tỉnh Phú Thọ.

*

2. Đọc câu thơ sau và cho biết các Vua Hùng là ai.

Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba.

Phương pháp giải:

Em quan sát ảnh, đọc câu thơ và cho biết các vua Hùng là ai.

Lời giải chi tiết:

Vua Hùng (còn được gọi là Hùng Vương) là tên gọi của các vị vua nước ta thời xa xưa.


Phần II

Bài đọc:

Con Rồng cháu Tiên

1. Ngày xưa, ở miền Lạc Việt có một vị thần tên là Lạc Long Quân. Thần nòi rồng, sức khỏe phi thường, đã giúp dân diệt trừ nhiều yêu quái. Cũng thuở ấy, ở vùng núi phía Bắc có nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần.

2. Âu Cơ gặp Lạc Long Quân rồi nên vợ nên chồng. Nàng sinh ra một cái bọc trăm trứng, nở ra một trăm người con lớn nhanh như thổi, khỏe mạnh như thần.

3. Một hôm, Lạc Long Quân bàn với Âu Cơ: “Ta sẽ đưa năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau giữ các phương. Kẻ miền biển, người miền núi, khi có việc thì giúp đỡ lẫn nhau.”

*

4. Âu Cơ cùng năm mươi con sinh sống trên đất liền. Người con trưởng được tôn làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô ở đất Phong Châu, con cháu càng ngay càng đông đúc.

5. Cũng bởi sự tích này mà người Việt Nam thường được gọi là “con Rồng cháu Tiên”. Người Việt Nam cũng gọi nhau là “đồng bào”, có nghĩa là những người cùng sinh ra từ bọc trứng của bà Âu Cơ.

- Nòi rồng: con cháu của rồng.

- Đóng đô: lập kinh đô.

- Phong Châu: vùng đất bây giờ thuộc tỉnh Phú Thọ.


Phần III

Đọc hiểu:

Câu 1: Nói những điều em biết về Lạc Long Quân và Âu Cơ qua đoạn 1.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

- Lạc Long Quân là một vị thần, nòi rồng, có sức khỏe phi thường và thường xuyên giúp đỡ nhân dân diệt trừ yêu quái.

- Âu Cơ là một người xinh đẹp tuyệt trần.


Câu 2

Câu 2: Bà Âu Cơ sinh con kì lạ như thế nào?

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Bà Âu Cơ sinh ra một cái bọc trăm trứng, nở ra một trăm người con lớn nhanh như thổi.


Câu 3

Câu 3: Vị vua đầu tiên lập ra nước ta là ai?

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Vị vua đầu tiên lập ra nước ta là người con trưởng của Lạc Long Quân và Âu Cơ.


Câu 4

Câu 4: Theo truyện này thì người Việt Nam là con cháu của ai?

 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Theo truyện này, người Việt Nam là con Rồng, cháu Tiên.


Phần IV

Luyện tập:

Câu 1: s

a. Người Việt Nam lập Đền Hùng để thờ các vị vua đầu tiên lập ra nước ta.

b. Ngày mùng Mười tháng Ba âm lịch hằng năm, người dân cả nước về Đền Hùng để tưởng niệm tổ tiên chung.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ 2 câu và tìm từ ngữ trả lời cho câu hỏi để làm gì? 

Lời giải chi tiết:

Bộ phận in đậm là bộ phận trả lời cho câu hỏi Để làm gì?

a. Người Việt Nam lập Đền Hùng để thờ các vị vua đầu tiên lập ra nước ta.

Xem thêm: Bài Tập Xác Suất 11 Xác Suất Thống Kê Hay Có Lời Giải, 45 Câu Trắc Nghiệm Xác Suất Có Đáp Án Và Lời Giải

b. Ngày mùng Mười tháng Ba âm lịch hằng năm, người dân cả nước về Đền Hùng để tưởng niệm tổ tiên chung.